Anul I

 1. Matematica superioară 2
 2. Etica, comunicare şi drept
 3. Filozofie
 4. Grafica inginerească
 5. Matematica superioară 1
 6. Mecanica
 7. Programarea calculatoarelor
 8. Fundamente economice ale ramurii (Modulul 2)
 9. Fizică
 10. Matematici speciale
 11. Structuri de date şi algoritmi

Anul II

 1. Analiza şi proiectarea algoritmilor
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 3. Circuite şi dispozitive electronice
 4. Limbaje formale şi automate
 5. Metode şi modele de calcul
 6. Programarea orientată pe obiecte
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Analiza şi modelarea orientată pe obiecte
 9. Bazele securităţii informaţionale
 10. Cadrul legal al securităţii informaţionale
 11. Programe maliţioase şi antivirus
 12. Reţele de calculatoare