Anul I

 1. Etica, comunicare şi drept
 2. Filosofie
 3. Grafica inginerească
 4. Matematica superioară 1
 5. Mecanica
 6. Programarea calculatoarelor
 7. Fundamente economice ale ramurii
 8. Fizică
 9. Matematica superioară 2
 10. Matematici speciale
 11. Structuri de date şi algoritmi

Anul II

 1. Analiza şi proiectarea algoritmilor
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 3. Circuite şi dispozitive electronice
 4. Limbaje formale şi automate
 5. Metode şi modele de calcul
 6. Programarea orientată pe obiecte
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Analiza şi modelarea orientată pe obiecte
 9. Grafica pe calculator
 10. Programarea pilotată de evenimente
 11. Reţele de calculatoare
 12. Tehnologii multimedia
 13. Tehnologii Web

Anul III

 1. Analiza şi modelarea sistemelor informaţionale
 2. Baze de date şi cunoştinţe1
 3. Programarea aplicaţiilor incorporate şi independente de platformă
 4. Sisteme de operare: mecanisme interne şi principii de proiectare
 5. Verificarea şi validarea produselor program
 6. Protecţia muncii şi mediului ambinat
 7. Managementul întreprinderii
 8. Analiza, proiectarea şi programarea orientată pe obiecte
 9. Baze de date şi cunoştinţe 2
 10. Teoria sistemelor
 11. Marketing
 12. Programarea în reţea
 13. Prelucrarea semnalelor
 14. Sisteme multimedia

Anul IV

 1. Proiectarea sistemelor informaţionale
 2. Reţele de calculatoare
 3. Programarea logică şi inteligenţa artificială
 4. Administrarea reţelelor
 5. Ingineria produselor program
 6. Programarea aplicaţiilor distribuite
 7. Securitatea informaţională