Fişele unităţilor de curs anul I

 1. Etica comunicare şi drept
 2. Filosofia
 3. Fizica
 4. Fundamentele economice ale ramurii
 5. Grafica inginerească
 6. Limba străină (Engleza)
 7. Matematica superioară 1 2
 8. Matematici speciale
 9. Mecanica
 10. Programarea calculatoarelor
 11. Structuri de date şi algoritmi

 

Fişele unităţilor de curs anul II

 1. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice 1
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice 2
 3. Arhitectura calculatoarelor
 4. Baze de date
 5. Bazele roboticii şi mecatronicii
 6. Circuite inregrate digitale
 7. Circuite şi dispozitive electronice
 8. Practica în producţie
 9. Programarea orientată pe obiecte
 10. Tehnici avansate de programare
 11. Grafica pe calculator
 12. Sisteme de acţionare în robotică 1
 13. Mecanica fină

Fişele unităţilor de curs anul III

 1. Aplicaţii ale sistemelor robotice
 2. Arhitectura sistemelor de operare
 3. Interfeţe şi reţele industriale
 4. Management şi marketing
 5. Practica tehnologică
 6. Programarea concurentă şi distributivă
 7. Proiectarea cu dispozitive programabile
 8. Proiectarea sistemelor cu microprocesoare
 9. Securitatea activităţii vitale
 10. Sisteme de acţionare în robotică 2
 11. Tehnologii Web
 12. Proiectarea şi modelarea 3D
 13. Testarea sistemelor

Fişele unităţilor de curs anul IV

 1. Automate programabile
 2. Instrumentaţie virtuală pentru sisteme robotice
 3. Inteligenţa artificială
 4. Medii de dezvoltare a aplicaţiilor robotice
 5. Practica şi proiectarea de licenţă
 6. Roboţi mobili şi microroboţi
 7. Senzori şi reţele de senzori în robotică