Fişele unităţilor de curs anul I

 1. Etica comunicare şi drept
 2. Filosofia
 3. Fizică
 4. Grafica inginerească
 5. Limba străina (Engleză)
 6. Matematica superioară 1
 7. Matematici speciale
 8. Mecanica
 9. Programarea calculatoarelor
 10. Structuri de date şi algoritmuri

Fişele unităţilor de curs anul II

 1. Arhitectura calculatoarelor
 2. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice 1
 3. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice 2
 4. Baze de date
 5. Bazele transmitrii de date
 6. Circuite integrate digitale
 7. Circuite şi dispozitive electronice
 8. Evaluarea performanţelor
 9. Grafica pe calculator
 10. Metode şi modele de calcul
 11. Programarea orientată pe obiecte
 12. Tehnici avansate de programare

Fişele unităţilor de curs anul III

 1. Bazele transmitrii de date
 2. Echipamente periferice
 3. Circuite analogice şi de conversie
 4. Ingineria programării
 5. Managementul întreprinderii
 6. Marketing
 7. Modelarea sistemelor
 8. Programarea concurentă
 9. Proiectarea cu dispozitive programabile
 10. Programarea în limbaje de asamblare
 11. Proiectarea asistată de calculator
 12. Protecţia muncii şi mediului ambinat
 13. Testarea sistemelor
 14. Unităţile centrale ale calculatoarelor

Fişele unităţilor de curs anul IV

 1. Arhitecturi avansate
 2. Ingineria calculatoarelor
 3. Programarea logică şi inteligenţa artificială
 4. Proiectarea sistemelor cu microprocesoare
 5. Sisteme de operare şi tehnologii de reţea
 6. Tehnici şi tehnologii de guvernare electronică
 7. Teoria şi proiectarea reţelelor de calculatoare