FIȘELE UNITĂȚILOR DE CURS

Anul I

 1. Etica, comunicare şi drept
 2. Filosofia
 3. Grafica inginerească
 4. Limba străină 1
 5. Matematica superioară 1
 6. Mecanica
 7. Programarea calculatoarelor
 8. Limba română 1
 9. Fizică
 10. Fundamentele economice ale ramurii
 11. Limba străină 2
 12. Matematica superioară 2
 13. Matematici speciale
 14. Limba română 2
 15. Structuri de date şi algoritmi

Anul II

 1. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice
 2. Metode şi modele de calcul
 3. Programarea orientată pe obiecte
 4. Circuite şi dispozitive electronice
 5. Sisteme de operare
 6. Traductoare şi măsurări
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Elrctronică analogică
 9. Grafica pe calculator
 10. Maşini electrice şi acţionări
 11. Reţele de calculatoare
 12. Sisteme cu evenimente discrete

Anul III

 1. Electronica digitală
 2. Modelare şi identificare
 3. Sisteme cu microprocesoare
 4. Teoria sistemelor automate I
 5. Automate programabile
 6. Baze de date şi ingineria programării
 7. Fiabilitate şi diagnoză
 8. Mecatronică şi robotică
 9. Prelucrarea semnalelor
 10. Teoria sistemelor automate II