Anul I

 1. Dezvoltarea personală şi profesională
 2. Limba străina (engleza) 1
 3. Matematica
 4. Matematici speciale 1
 5. Programarea calculatoarelor
 6. Proiectare conceptuală a unei aplicaţii IT
 7. Arhitectura calculatoarelor
 8. Limba străina (engleza) 2
 9. Matematici speciale 2
 10. Modele echivalente
 11. Ştiinţe aplicate
 12. Structuri de date şi algoritmi
 13. Baze de date
 14. Bazele dezvoltării aplicaţiilor
 15. Grafica pe calculator
 16. Programarea orientată pe obiecte
 17. Reţele de calculatoare
 18. Limbaje formale şi proiectarea compilatoarelor
 19. Elaborarea limbajelor specifice domeniului
 20. Sisteme de operare: mecanisme interne şi principii de proiectare
 21. Tehnologii multimedia
 22. Criptografie şi securitate
 23. Etică, comunicare şi drept
 24. Programarea în reţea
 25. Intercaţiunea om-calculator
 26. Prelucrarea semnalelor
 27. Programarea în timp real
 28. Programarea Web
 29. Antreprenoriatul digital
 30. Marketingul electronic
 31. Managementul proiectelor software
 32. Programarea aplicaţiilor distribuite
 33. Proiectarea sistemelor informaţionale
 34. Baze de date nerelaţionale
 35. Fundamente ale inteligenţei artificiale
 36. Calculabilitate şi complexitate
 37. Calitatea SOFTWARE-ului
 38. Verificarea şi validarea produselor program