1) Studii universitare la specialităţile:

La facultate studiile se efectuează în limbile română, franceză, engleză şi rusă.

Durata studiilor la secţia zi:

 • 4 ani pentru deţinătorii diplomelor de bacalaureat si absolvenţii colegiilor
 • 5 ani – pentru absolvenţii şcolilor medii de cultură generală

La secţia fără frecvenţă termenul de studii se majorează cu un an.

2) Master la specialităţile:

Studiile postuniversitare de master sunt organizate la departamentele de profil cu durata de un an (1530 ore) şi se finalizează cu obţinerea Diplomei de Master la următoarele specialităţi:

 • Managementul Aplicațiilor Informaționale
 • Inginerie Biomedicală
 • Microelectronica și Nanotehnologii
 • Calculatoare și Rețele Informaționale
 • Tehnologia Informației
 • Tehnologia Informației pentru Afaceri
 • Securitate Informațională

La facultate este organizat şi Masterul European conform planurilor şi programelor elaborate în cadrul proiectului Tempus. Importanţa studiilor postuniversitare de master este îndeosebi pronunţată în prezent ca rezultat al necesităţii proceselor de integrare a învăţământului universitar din Republica Moldova cu cel al Uniunii Europene.

4) Doctorantura la specialităţile:

Lista specialităţilor, la care UTM pregăteşte cadre ştiinţifice (Doctorat):

 • 122.03 – Modelare, Metode Matematice, Produse Program
 • 131.03 – Fizică Statistică și Cinetică
 • 134.01 – Fizica și Tehnologia Materialelor
 • 232.01 – Sisteme de Conducere, Calculatoare și Rețele Informaționale
 • 232.02 – Tehnologii, Produse și Sisteme Informaționale
 • 232.03 – Tehnologii și Sisteme în Securitatea Informațională
 • 233.01 – Nano-microelectronică și Optoelectronică
 • 233.04 – Echipamente și Dispozitive Biomedicale