varzari

 

BORIS VARZARI

Șeful Centrului de Calcul
Inginer

 

DATE DE COTNACT

Adresa: str. Studenţilor, 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-03

 

 

INFORMAȚII GENERALE

Fondat în anul 1968 în cadrul Facultăţii de Electrofizică, Centrul de Calcul (CC) a devenit prima subdiviziune universitară de acest gen din Republica Moldova, asigurând procesele de instruire şi cercetările ştiinţifice ale instituţiei cu resurse de calcul performante la etapele respective de activitate.

De la constituire şi până la momentul actual, CC a promovat continuu implementarea platformelor sistemotehnice şi a tehnologiilor avansate de ultimă oră. Pe parcursul anilor de activitate la CC au fost puse în exploatare generaţii de calculatoare din sistemul postsovietic: MINSK-22, EC-1022, EC-1036, EC-1046 din familia IBM, CM-4, CM-1420 (analog cu PDP), IZOT-1080 (prototipul sistemului WAX) cu acces local prin clase specializate de display.

Astăzi CC, subdivizune a Facultăţii Calculatoare, Informatică, Microelectronică, înglobează o reţea modernă de calculatoare, ce corespunde cerinţelor tehnice din ţările dezvoltate, fiind integrată organic în sistemul global Internet şi asigurând resurse de calcul şi servicii telematice educaţionale în activităţile de instruire şi cercetare ale Facultăţii.

Din anul 1998, CC realizează şi dezvoltă consecutiv proiectul internaţional RENAM (Reţeaua Naţională pentru Educaţie şi Cercetare), susţinut de programele Uniunii Europene şi ale Comitetului Ştiinţific NATO, promovează activ, în comun cu colegii de la facultate, tehnologii avansate de învăţare interactivă, sporind eficienţa şi gradul de calitate în procesele de instruire universitară.

Rezultatele menţionate au fost posibile la CC datorită primordial şi nemijlocit eforturilor administraţiei facultăţii şi profesionalismului întregului personal ingineresc, specialişti calificaţi, magiştri şi deţinători de certificate internaţionale în tehnologiile avansate de reţele şi comunicaţii, care au activat şi activează la Centrul de Calcul.

centru de calcul

Colectivul Centrului de Calcul al Facultăţii Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, anul 2014: Lilian Vasilachi, Ina Sava, Oxana Fomusati, Valeriu Mihailov, Anna Ceban, Boris Varzari, Ion Ţurcanu