braga foto

 

MIHAIL BRAGA

Şef de departament
Conferențiar universitar, doctor în ştiinţe filosofice

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-02
E-mail: mihail.braga@ssu.utm.md

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra (departament) Ştiinţe socio-umane (CŞSU) a fost creată în rezultatul comasării a trei catedre „Istoria românilor”, „Filosofie” şi „Politologie”, prin decizia Senatului UTM din 25 octombrie 1994. Catedra asigură pregătirea umanitară a viitorilor ingineri, oferindu-le cunoştinţe în următoarele domenii: „Filosofia şi istoria filosofiei”, „Politologie”, „Sociologie”, „Etica profesională”,  „Bazele comunicării”, „Metodologia şi istoria ştiinţei’’, „Teoria şi practica integrării europene”, „Bazele statului şi dreptului”, „Cultura vorbirii”.

Activitatea curentă se desfăşoară în cadrul a trei secţii „Filosofie”, „Politologie”, „Etică profesională şi bazele comunicării”. Colectivul de pedagogi s-a format la catedrele de ştiinţe sociale existente de la înfiinţarea Institutului Politehnic. Şefi fondatori ai catedrelor au fost: S. ŢARANOV, N. VASILIEV, V. ACULAI.

În succesiunea timpului, la cârma catedrelor care au existat de la începuturile Institutului Politehnic s-au aflat: C. STRATIEVSCHI, V. URSU, O. ADAMOV, V. ZAHAROV, A. COJOCARU, N. ŞAŞCOV. După comasarea celor trei catedre, CŞSU a fost condusă, succesiv, de trei doctoii în filozofie: T. VÎRŢAN, I. VANGHELI, M. BRAGA.

La catedrele de ştiinţe sociale a Institutului Politehnic şi UTM, de-a lungul anilor, au activat peste 100 de pedagogi-umanişti, între care: V. TONCOVIDOV, I. GUMENIUC, N. ŞAVELSCHI, V. GAMOV, V. SACA, C. ZAVTUR, D. BORŞ, I. MALICOV, E. ZATÂŞNEAC, A. CUCONESCU, A. APOSTU, N. ŞEVŢOV, C. BRONICI, G. PANCENCO, M. POPOVITCENCO, N. MALICOV, F. DOROGANICI, I. BUGA, P. ANDRIEŞ, A. ALEXA, N. PIOTROVSCHI, E. STANEV, Z. CHITOROAGĂ, R. SAMOTEEV, I. LIUMINARSCHI, V. CONICOVSCHI, L. IJIŢCHI, A. BUŞMAN, P. POPESCU, C. LOZOVANU, S. TIHUN, T. ROMAN, G. SLABU, M. GUZGAN.

În prezent, potrivit statelor de personal, în calitate de angajaţi titulari în cadrul catedrei activează 15 conferenţiari universitari, lectori universitari şi lectori superiori.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În cadrul Catedrei funcţionează un seminar metodic. Aici sunt analizate lucrările metodice şi manualele elaborate de colectivul didactic al catedrei. Astfel, pe parcursul anilor au fost publicate ciclurile de prelegeri: „Etnogeneza românilor şi civilizaţia românească timpurie”, „Statele feudale şi evoluţia civilizaţiei româneşti în condiţiile confruntărilor cu marile puteri şi dominaţiile străine”. Colectivul de autori: V. URSU, G. VARZARI, T. ROMAN, V. VASILOS ; „Istoria filosofiei”. Ciclu de prelegeri. Partea I. „Istoria filosofiei”. Partea II. Autori: M. BRAGA, C. LOZOVANU. E. LOZOVANU, G. SLABU, A. APOSTOL, F. VÎRŢAN. „Istoria românilor”- autor conferenţiarul V. VASILOS; „Fragmentarium filosofic” – autori: M. BRAGA, C. LOZOVANU, E. LOZOVANU; „Culturologia” – autori: I. VANGHELI, M. GUZGAN, S. TIHUN; „Istoria filosofiei antice” – autor: M. BRAGA, „Sociologia” – autor: G. VARZARI, „Filosofia dreptului” – autor: C. LOZOVANU, „Politologia” – autori: I. VANGHELI, M. GUZGAN, V. ROŞCA, V. PALII, V. MAFTEI. „Teoria şi practica integrării europene” – autori: I. VANGELI, E. LOZOVANU, V. PALII, M. CARTOFEANU, C. LAZARIUC, V. MAFTEI, V. ROŞCA.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

La catedră se fac investigaţii ştiinţifice în următoarele direcţii:

  1. Istoria şi civilizaţia românească,
  2. Istoria filosofiei şi filozofie,
  3. Probleme actuale ale politologiei,
  4. Teoria educaţiei,
  5. Sociologia păturilor defavorizate ale societăţii,
  6. Istoria şi metodologia ştiinţei,
  7. Fundamente filosofice ale gândirii inginereşti,
  8. Psihologie inginerească,
  9. Istoria dezvoltării ştiinţei şi tehnicii,
  10. Teoria şi practica integrării europene.

După anul 2000 CŞSU organizează anual conferinţe ştiinţifice interuniversitare la care participă profesori din toate instituţiile universitare din Republica Moldova, cercetători din cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi profesori universitari de peste hotare, preocupaţi de problematică filosofică, politologică, umanistică. Conferinţele sunt dedicate preponderent problemelor progresului tehnico-ştiinţific, impactului ştiinţei şi tehnicii asupra dezvoltării umanităţii, problemelor ce vizează intelectualitatea din Republica Moldova, iar în ultimii ani au fost luate în dezbateri şi subiecte consacrate unor personalităţi marcante, cum ar fi: Im. KANT, M. EMINESCU, L. BLAGA ş.a. Rezultatele ştiinţifice a colaboratorilor catedrei îşi găsesc reflectare în materialele conferinţelor ştiinţifice interne, interuniversitare şi internaţionale. Pe parcursul anilor Catedra a publicat materialele a 16 conferinţe ştiinţifice.

braga2

Conferinţa ştiinţifică interuniversitară din 2016

Colectivul catedrei a participat într-un şir de proiecte de cercetare ştiinţifică legate de procesul de umanizare a învăţământului tehnic din Republica Moldova, care de fapt poate avea importanţă majoră nu numai locală, ci şi internaţională, având în vedere influenţa tehnicii şi ştiinţei asupra vieţii umane. Printre acestea pot fi menţionate: „Umanizarea învăţământului tehnic din Republica Moldova în condiţiile democratizării societăţii” (2000-2002); „Axiologia educaţională în învăţământul tehnic din Republica Moldova: formarea fundamentelor spirituale pentru dezvoltarea durabilă a ţării” (2003-2005); „Ştiinţele tehnice şi păturile social – vulnerabile ale societăţii” (2003-2004), în colaborare cu Institutul de cercetări ştiinţifice RESAFAD din Paris, Franţa, Universitatea Tehnică din Varna, Bulgaria şi Universitatea „Ovidius”din Constanţa, România); „Fundamentele filosofice ale valorilor educaţionale în învăţământul ingineresc” (2005-2010) ş.a.

Profesorii catedrei în activitatea curentă reiese din sarcinile provocatoare, care stau în faţa Republicii Moldova de a deschide o cale eficientă şi naturală pentru dezvoltarea de mai departe a ţării şi a poporului ei. Având în vedere că în instituţiile de învăţământ superior studiază tânăra generaţie, care este viitorul RM, colectivul catedrei familiarizează studenţii UTM cu valorile cultural-spirituale şi sărbătorile europene. Cele mai luminate minţi şi mai mari personalităţi ale acestui continent, de milenii, începând cu PLATON, KANT, NAPOLEON, CHURCHILL şi alţii, şi-au propus unificarea popoarelor răzleţite şi mereu războinice ale Europei, însă doar Robert SCHUMAN a probat real această cale şi i-a reuşit.

Fiind un popor european, moldovenii merită şi ei antrenarea în această experienţă uimitoare a europenilor. Având în cuget această sarcină, profesorii catedrei CŞSU pe parcursul ultimilor ani cinci îndrumează studenţii cei mai buni să efectueze cercetări de profil cu tematică europeană pentru a participa cu rapoarte la conferinţa ştiinţifică tradiţională consacrată consemnării Zilei de unificare a Europei.

braga3

Conferinţa ştiinţifică a studenţilor UTM, dedicată Zilei Europei (13.05.2016)

 

IV. BAZA TEHNICO-MATERIALĂ

Catedra dispune de calculatoare, imprimante, scaner.

 

V. COLABORĂRI

Catedra colaborează cu catedrele filosofie, politologie şi istorie din Republica Moldova, Institutul de Filosofie şi Drept al AŞM, Alianţa Franceză, Asociaţia Filosofilor din Republica Moldova, Asociaţia Politologilor din Republica Moldova, Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova, alte ONG-uri de profil.

 

VI. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Prenumele, numele Funcţia, titlul ştiinţifico-didactic E-mail Tel. serviciu
1. Mihail BRAGA şef de departament, dr., conf. mihail.braga@ssu.utm.md 022 509902

022 321304

2. Manole CARTOFEANU dr., conf. manole.cartofeanu@ssu.utm.md 022 464997
3. Ecaterina LOZOVANU dr., conf. ecaterina.lozovanu@ssu.utm.md 022 333785
4. Ion VANGHELI dr., conf. ion.vangheli@ssu.utm.md 022 712505
5. Svetlana COANDĂ conf. univ., cum.; prof. dr. hab. 022 509902
6. Gheorghe VARZARI dr., conf. gheorghe.varzari@ssu.utm.md 022 335072
7. Simion SIMION-DĂNUȚ lector universitar simion.simion@ssu.utm.md 022 229245
8. Alexandru VETRILĂ lector superior alexandru.vetrila@ssu.utm.md 022 509902
9. Veronica ROŞCA lector superior veronica.rosca@ssu.utm.md 022 509902
10. Veronica PALII lector superior veronica.palii@ssu.utm.md 022 346713
11. Vitalie MAFTEI lector universitar vitalie.maftei@ssu.utm.md 022 737252
12. Cristina LAZARIUC lector universitar cristina.lazariuc@ssu.utm.md 022 509902
13. Natalia CĂRBUNE lector universitar natalia.carbune@ssu.utm.md 022 509902
14. Vasile GUŢU dr., conf.; cum. vasile.gutu@acagpm.utm.md 022 509902
15. Sergiu LUCA lector universitar, 0.5 sergiu.luca@ssu.utm.md 022 509902
16. Vasile ŢAPOC conf. univ., cum. 022 509902
Personal non-didactic
1. Vitalie MAFTEI secretar cu probleme de instruire, cum. vitalie.maftei@ssu.utm.md 022 509902