Ion Fiodorov

Şef de departament
 conferențiar universitar, doctor în informatică.

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenţilor 7, corpul de studii nr. 3
Tel: +373 22 50-99-08
E-mail: ion.fiodorov@ati.utm.md

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

În anul 1964 odată cu fondarea IPC a fost deschisă Catedra automatica și tehnica de calcul (ATC). Catedra ATC pregătea ingineri la specialitatea „Automatică şi telemecanică” (prima admitere 1959 în cadrul Universității de Stat din Moldova şi prima promoţie în 1964) şi preda cursurile de iniţiere în ştiinţa calculatoarelor la toate facultăţile IPC. În anul 1974 CATC este divizată în Catedra automatica şi Catedra tehnica de calcul. În anul 1979 la Catedra automatica este lansată specialitatea „Sisteme automatizate de conducere” (SAC), ceea ce în 1988 va genera o nouă divizare şi va fi creată Catedra sisteme de prelucrare automatizată a informaţiei şi de conducere (SPAIC). În anul 1990 a început reprofilarea Catedrei SPAIC şi transformarea ei (1992) în Catedra tehnologii informaţionale cu specialitatea „Tehnologii informaţionale” (TI). Catedra ATI a fost creată în anul 2006 prin comasarea Catedrei tehnologii informaţionale cu Catedra automatica.

Conducători ai catedrelor au fost: Catedra ATC – L. KRASNOV, conf. univ., dr. (1964), B. LADVIŞCENKO, conf. univ. int. (1965), Iu. MAXIMOV, conf. univ., dr. (1966-1975), V. MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1975-1988); Catedra automatica – S. IDRICEANU, conf. univ., dr. (1988-1990), V. GUŢU, conf. univ., dr. (1990-1992), B. IZVOREANU, conf. univ., dr. (1992-1993, 1999-2006), A. GREMALSCHI, prof. univ., dr. hab. (1993-1999), Catedra SPAIC – Vladimir MARASANOV, prof. univ., dr. hab. (1988-1990), Victor BEŞLIU, conf. univ., dr. (1990-1991, CTI 1992-2006; CATI 2006-2016). Din anul 2016 şef al Catedrei ATI este dr., conf. univ. Dumitru CIORBĂ.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

Din anul 1964 şi până în 1992 Catedra pregătea specialiști în specialitatea ATM, iar din 1979 şi în specialitatea SPAIC, doar în limba rusă, conform planurilor de învățământ elaborate de Moscova. Admiterea era de 50 de absolvenți ai școlii medii la fiecare specialitate, concursul de admitere fiind foarte mare.

În perioada anilor 1991-1992 a fost elaborat primul plan de învățământ al specialităților TI şi AI cu predarea în limba română. Prima admitere la specialitatea TI a avut loc în vara anului 1992. Au fost create două grupe a câte 25 studenţi cu studii în limba română. Prima promoţie s-a produs în anul 1997. Pe parcursul anilor la specialitatea TI au fost deschise grupe cu studierea în limbile engleză (1998), franceză (1996) şi rusă (1993). În anul 1992 a fost introdusă admiterea la studii cu taxă (fără limitarea numărului de locuri). Numărul maxim de studenţi admişi la specialitatea TI depășea 250.

În anul 1997 au fost lansate studiile de masterat cu durata de un an la specialităţile TI şi AI. În 2005 a fost elaborat şi introdus primului plan de învăţământ conform prevederilor Procesului Bologna: ciclul 1 Licenţă – 4 ani (240 credite ECTS) şi ciclul 2 Masterat – 1,5 ani (90 credite ECTS) la specialităţile 526.2 „Tehnologii informaţionale” (TI) şi 526.3 „Automatică şi informatică” (AI). În 2011 a fost lansată specialitatea 526.5 „Securitate informațională” (SI), ciclul I Licenţă (240 credite) cu pregătirea în limba română.

Majoritatea membrilor catedrei ATI a fost formată întotdeauna de foştii ei absolvenţi, care au crescut împreună cu catedra. La catedră activează 3 doctori habilitaţi, profesori universitari, şi peste 20 de doctori, conferenţiari universitari, formaţi prin doctorantura UTM sau ale unor instituţii de învățământ superior din Kiev, Moscova, Sankt-Petersburg.

Mulţi dintre foştii profesori ai catedrei activează în prezent în universităţi sau companii IT din SUA, Canada, Franţa, Germania, Italia, România, Rusia. Fostul şef al Catedrei automatica, dl Anatol GREMALSCHI, absolvent UTM, ex-prim-viceministru (1992), ministru al Educaţiei şi Ştiinţei al RM (1998-1999). Fondatorul specialităților TI și SI, dl Victor BEŞLIU (student-doctorand-colaborator al Institutului de Aviaţie din Moscova în perioada 1967-1982, inclusiv licenţa în 1973 şi doctoratul în 1980), a fost implicat în mai multe proiecte de importanţă naţională (elaborarea Strategiei de edificare a societăţii informaţionale, elaborarea Concepţiei de guvernare electronică, crearea SIA „e-Declaraţii”) şi internaţională (USAID, PNUD, ISOC, World Summit Awards etc.). A. BALABANOV este academician al Academiei de Ştiințe Reale din Rusia.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Primele cercetări ştiinţifice pe teme bugetare se deschid în anul 1967, iar primele cercetări ştiinţifice pe contracte economice au fost lansate în anul 1968.

Direcţiile de cercetare au fost întotdeauna corelate cu problemele de dezvoltare ale ştiinţei şi ingineriei sistemelor şi calculatoarelor şi tehnologia informaţiei. În anii 1967-2016 la Catedra ATI au fost efectuate cercetări ştiinţifice pe 53 teme, inclusiv 21 teme bugetare şi 32 contracte economice. La efectuarea cercetărilor ştiinţifice au participat cadre didactice, ingineri, doctoranzi şi studenţi. Pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost publicate peste 2000 de lucrări ştiinţifice şi didactice şi peste 35 invenţii.

În anul 1965 se deschid studiile de doctorat la catedra ATC. Pe parcursul anilor mai multe persoane au studiat în doctorantură, din ei au elaborat şi au susţinut 20 de teze (dr. hab. – 4 şi doctor – 16).

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice la catedră sunt integrate în procesul de studii, la cele trei specialități ale catedrei, în perspectiva implementării unei educații bazate pe cercetare. În acest context, la catedră au fost fondate diverse laboratoarele științifico-didactice: „Tehnologii mobile”, „Managementul cunoștințelor”, „Securitatea informațională”, „Circurite integrate, analogice și digitale”, „Internetul lucrurilor”, „Sisteme cu microprocesoare și comunicații industriale”, „Ingineria conducerii automate”.

 

IV. COLABORĂRI

Catedra automatică și tehnologii informaționale, din 1993 pregătește ingineri licențiați în TI, oferind programe de studiu actuale apreciate în cadrul consultărilor cu partenerii (instituții publice, companii private, studenți). Printre întreprinderile și instituțiile de stat, departamentele, ministerele și companiile private care au colaborat activ în parteneriate de consultare sau de suport sunt: Centrul de Guvernare Electronică, ÎS „Centrul de Telecomunicații Speciale”, Institutul de Dezvoltare a Societății Informaţionale, ÎS „Fiscservinform”, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, SA „Orange”, SRL „Starnet”, ISMP „Deeplace”, SRL „AlliedTesting”, SRL „Pentalog”, SRL „Endava”, „JMD Planet”, „Winify”, „Evisoft” SRL, „TenerLab”, „Dekart” SRL, „EST Computer” SRL, „FFW”.

Profilul specialității „Automatică și informatică” definește relații de colaborare cu întreprinderi specifice domeniului: Institutul de Energetică al AŞM, Centrul de Ştiinţă şi Inginerie „Informinstrument” SA; Institutul de cercetări în domeniul controlului nedestructiv, ÎM „Steinel Electronic”; „Bucuria” SA; „CET-2” SA, „Electrotehnoimport” SRL, „Salonix-Teh” SRL, „Moldtelecom” SA ş.a.

 

V. COMPONENŢA DEPARTAMENTULUI

Nr. Nume, prenume Funcţia E-mail

1

Balabanov Anatolii conferenţiar universitar, dr. hab.; de bază anatolii.balabanov@ati.utm.md
2 Leahu Alexei prof. univ., dr. hab.; de bază alexei.leahu@ati.utm.md
3 Ciorbă Dumitru şef departament, conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. dumitru.ciorba@ati.utm.md
4 Cotelea Vitalie conf., univ., dr., hab., cum. vitalie.cotelea@faf.utm.md
5 Beşliu Victor conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. victor.besliu@ati.utm.md
6 Chirev Pavel conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. pavel.chirev@ati.utm.md
7 Ciubotaru Constantin conferenţiar universitar, dr., cum. constantin.ciubotaru@ati.utm.md
8 Cojuhari Irina conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. irina.cojuhari@ati.utm.md
9 Dragoner Valeriu conferenţiar universitar, dr.; de bază valeriu.dragoner@ati.utm.md
10 Fiodorov Ion conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. ion.fiodorov@ati.utm.md
11 Izvoreanu Bartolomeu conferenţiar universitar, dr.; de bază bartolomeu.izvoreanu@ati.utm.md
12 Romanenco Alexandru conferenţiar universitar, dr.; de bază şi cum. alrom@mail.utm.md
13 Marusic Galina conferenţiar universitar, dr., cum. galina.marusic@adm.utm.md
14 Mocanu Veronica lector universitar, dr., cum. veronica.mocanu@ati.utm.md
15 Coşuleanu Ion conferenţiar universitar, cum. ion.cosuleanu@ati.utm.md
16 Putere Alexandru conferenţiar universitar, cum. alexandru.putere@ati.utm.md
17 Botnaru Raisa conferenţiar universitar, dr.; de bază raisa.botnaru@ia.utm.md
18 Stratan Ion conferenţiar universitar, dr.; de bază ion.stratan@ati.utm.md
19 Andrievschi-Bagrin Veronica lector superior; de bază şi cum. veronica.bagrin@ati.utm.md
20 Bulai Rodica lector universitar; de bază şi cum. rodica.bulai@ati.utm.md
21 Catruc Mariana lector superior; de bază şi cum. mariana.catruc@ati.utm.md
22 Călin Rostislav lector universitar; de bază şi cum. rostislav.calin@ati.utm.md
23 Colesnic Victor lector universitar; de bază şi cum. victor.colesnic@ati.utm.md
24 Duca Ludmila lector universitar; de bază şi cum. ludmila.duca@ati.utm.md
25 Melnic Radu lector universitar; de bază şi cum. radu.melnic@fcim.utm.md
26 Poştaru Andrei lector superior; de bază şi cum. andrei.postaru@ati.utm.md
27 Saranciuc Dorian lector universitar; de bază şi cum. dorian.saranciuc@ati.utm.md
28 Sava Nina lector universitar; de bază şi cum. nina.sava@ati.utm.md
29 Ţurcanu Dinu lector superior, cum. dinu.turcanu@adm.utm.md
30 Rusu Mariana lector superior; de bază mariana.rusu@ffi.utm.md
31 Rusu Viorel lector universitar viorel.rusu@ffi.utm.md
32 Ceban Gheorghi prodecan, lector universitar; de bază gheorghi.ceban@adm.utm.md
33 Scorohodova Tatiana lector universitar; de bază şi cum. tatiana.scorohodova@ati.utm.md
34 Podduchin Vladimir lector universitar, cum.  
35 Antohi Ionel lector universitar; de bază şi cum. ionel.antohi@ati.utm.md
36 Cojocaru Svetlana lector universitar; de bază svetlana.cojocaru@ati.utm.md
37 Lisnic Inga lector universitar; de bază şi cum. inga.lisnic@ati.utm.md
38 Moraru Dumitru lector universitar; de bază şi cum. dumitru.moraru@ati.utm.md
39 Secrieru Adrian lector universitar, cum. adrian.secrieru@ati.utm.md
40 Cazac Marin lector universitar, cum. marin.cazac@ffi.utm.md
41 Tiholaz Tamara asistent universitar; de bază tamara.tiholaz@ati.utm.md
42 Potlog Mihail lector universitar, cum. mihail.potlog@ati.utm.md
43 Bodoga Cristina asistent universitar; de bază şi cum. cristina.bodoga@ati.utm.md
44 Ciudin Sergiu asistent universitar; de bază şi cum. sergiu.ciudin@ati.utm.md
45 Scrob Sergiu asistent universitar; de bază şi cum. sergiu.scrob@ati.utm.md
46 Cojanu Irina asistent universitar, cum. irina.cojanu@ati.utm.md
47 Chetruşca Ecaterina asistent universitar, cum. ecaterina.chetrusca@ati.utm.md
48 Gavrişco Alexandr asistent universitar, cum.  
49 Şerşun Anastasia asistent universitar, cum. anastasia.sersun@faf.utm.md
50 Ababii Victor conferenţiar universitar, dr. victor.ababii@calc.utm.md
51 Balmuş Ion decan, conferenţiar universitar, dr. ion.balmus@fcim.utm.md
52 Bostan Viorel prof. univ., dr. hab., cum. viorel.bostan@adm.utm.md
53 Botez Alexei conferenţiar universitar, dr. alexei.botez@gddti.utm.md
54 Botnaru Sorin asistent universitar; de bază sorin.botnaru@ati.utm.md
55 Braga Vasili lector universitar, cum. vasili.braga@ati.utm.md
56 Bragarenco Andrei lector superior andrei.bragarenco@mib.utm.md
57 Carcea Liviu conferenţiar universitar liviu.carcea@ia.utm.md
58 Chilimari Dumitru asistent universitar, cum. dumitru.chilimari@adm.utm.md
59 Ciloci Rafael conferenţiar universitar, dr., cum. rafael.ciloci@emin.utm.md
60 Ciuru Tudor conferenţiar universitar, dr., cum. tudor.ciuru@ie.utm.md
61 Cojuhari Elena conferenţiar universitar, dr. elena.cojuhari@mate.utm.md
62 Costaş Svetlana lector superior, cum. svetlana.costas@mate.utm.md
63 Costiuc Irina asistent universitar; de bază irina.costiuc@ati.utm.md
64 Coşleţ Mihai asistent universitar, cum. mihai.coslet@fafa.utm.md
65 Cunev Veaceslav conferenţiar universitar, cum.  
66 Dohotaru Leonid conferenţiar universitar, dr., cum. leonid.dohotaru@mate.utm.md
67 Dîrul Dumitru asistent universitar, cum.  
68 Falico Nicolae conferenţiar universitar, dr., cum. nicolae.falico@ia.utm.md
69 Gavriliţa Mihail asistent universitar; de bază mihail.gavrilita@faf.utm.md
70 Geru Ion prof. univ., dr. hab., cum.  
71 Gogoi Elena lector superior; de bază şi cum. elena.gogoi@scec.utm.md
72 Istrati Daniela lector superior, cum. daniela.istrati@ia.utm.md
73 Izman Maria conferenţiar universitar, dr., cum. maria.izman@mate.utm.md
74 Kulev Mihail conferenţiar universitar, dr., cum. mihail.kulev@ia.utm.md
75 Lupan Oleg prof. univ., dr. hab., cum. oleg.lupan@mib.utm.md
76 Marian Constantin asistent universitar, cum. constantin.marian@isa.utm.md
77 Mironov Bettin conferenţiar universitar, dr., cum. bettin.mironov@mib.utm.md
78 Moraru Vasile conferenţiar universitar, dr., cum. vasile.moraru@ia.utm.md
79 Moraru Victor conferenţiar universitar, dr., cum. victor.moraru@calc.utm.md
80 Pecari Mihail asistent universitar, cum. mihail.pecari@ati.utm.md
81 Plugaru Tudor asistent universitar, cum. tudor.plugaru@faf.utm.md
82 Postovan Dumitru conferenţiar universitar, dr.; de bază dumitru.postovan@isa.utm.md
83 Rusu Cristian asistent universitar; de bază cristian.rusu@ati.utm.md
84 Sacenco Alexandru asistent universitar, cum. alexandru.sacenco@ati.utm.md
85 Sudacevschi Viorica conferenţiar universitar, dr., cum. viorica.sudacevschi@calc.utm.md
86 Tolocica Doina asistent universitar, cum.  
87 Zaleşciuc Maxim asistent universitar, cum. maxim.zalesciuc@ati.utm.md

Personal non-didactic

1 Secrieru Adrian şef de laborator; de bază adrian.secrieru@ati.utm.md
2 Potlog Mihail şef de laborator; de bază mihail.potlog@ati.utm.md
3 Railean Serghei conferenţiar universitar, dr., cum. serghei.railean@mib.utm.md
4 Cebotari Daria inginer cat. I; de bază daria.cebotari@ati.utm.md
5 Chiu Sandu inginer cat. I, 0,5 de bază sandu.chiu@ati.utm.md
6 Grama Marcel inginer cat. II, 0.5 marcel.grama@ati.utm.md
7 Sacenco Alexandru inginer cat. I; de bază alexandru.sacenco@ati.utm.md
8 Tolocica Doina inginer cat. I; de bază