Direcția Tehnologia Informaţiei și Comunicații

chetroi vasile

VASILE CHETROI
Şef  Direcție
Lector superior universitar, magistru, inginer
DATE DE CONTACT
Chișinău, Republica Moldova, bd. Ştefan cel Mare, 168, Oficiul 1-315
Tel: +373 22 23-51-92
E-mail: vasile.chetroi@adm.utm.md

I. INFORMAȚII GENERALE

Tehnologiile digitale deja au transformat radical sectoarele de comunicații, media, comerț, agrement, iar sectorul educației, în special învățământul superior, este următorul pe listă. În linii mari, campusurile universitare vor rămâne în calitate de spații pentru predare și învățare, cercetare și inovare, dar tehnologiile digitale vor schimba radical modalitatea de transmitere și preluare a cunoașterii, vor permite obținerea unui feedback imediat și în timp real din partea studenților, vor facilita accesul la educație prin învățământul la distanță, vor permite pătrunderea pe piețele tradiționale a noilor prestatori de servicii educaționale. Astfel, o implementare diligentă și bine gândită a noilor tehnologii, precum și informatizarea adecvată vor oferi universității un avantaj competitiv cert.

Tehnologiile informaţionale sunt tot mai frecvent folosite în procesul didactic, în cercetare, în managementul instituţional. Informatizarea prezintă un instrument absolut necesar, care valorifică capacitatea de muncă şi creativitatea studenţilor şi profesorilor, reducând în acelaşi timp volumul de muncă prin automatizarea proceselor.

Direcția Tehnologia Informaţiei și Comunicații (TIC) este responsabilă de proiectarea și implementarea strategiei de dezvoltare instituțională universitară în domeniul TIC care se axează pe analiza situaţiei curente în domeniu, a tendinţelor şi exigențelor pe care le impune consolidarea imaginii de Instituție Superioară Modernă cu identificarea carenţelor, oportunităţilor, riscurilor şi acționând în conformitate cu Planul Managerial al Rectorului UTM.

În strategia de dezvoltare instituțională universitară în domeniul Tehnologia Informației și Comunicații se identifică domeniile prioritare de reformare (a. elaborarea și dezvoltarea produselor software; b. proiectarea și administrarea rețelelor informaționale de comunicații; c. politica și obiectivele asigurării securității informaționale), se formulează și definește misiunea, viziunea, obiectivele strategice generale şi specifice, acţiunile necesare pentru atingerea indicatorilor de performanţă scontaţi, etc. Prezenta strategie urmăreşte ameliorarea accesului, creşterea calităţii, eficienţei, transparenţei proceselor didactic, ştiinţific, administrativ, de comunicare prin utilizarea eficientă a TIC. Utilizarea eficientă a tehnologiilor presupune implementarea şi utilizarea sistemelor informaționale în activitatea UTM prin implementarea Sistemului Informatic, University Management System (UMS), componenta de management universitar a platformei integrate care va oferi:

 1. Avantaje pentru procesul academic prin:
  • Modernizarea procesului de studii,
  • Accesul personalizat la informaţiile necesare,
  • Transparenţa proceselor universitare,
  • Creşterea competiţiei în cadrul mediului universitar,
  • Atragerea studenţilor, masteranzilor/doctoranzilor şi angajaţilor în comunitatea universitară.
 2. Un Sistem Informatic integrat care rezultă în:
  • Eficientizarea, accesul rapid al administraţiei la orice informaţie universitară,
  • Minimalizarea costurilor fluxurilor de lucru,
  • Identificarea și implementarea mecanismelor pentru debirocratizarea proceselor educațional și administrativ, inclusiv prin informatizarea circulației documentelor și revizuirea regulamentelor instituționale,
  • Sporirea gradului de satisfacţie în mediul universitar,
  • Modalităţi eficiente de comunicare internă,
  • Modernizarea imaginii UTM în plan intern şi extern,
  • Nivel înalt de credibilitate faţă de administrația Universităţii, drept urmare a sporirii transparenţei şi accesului la informaţie.

Implementarea prezentei strategii se bazează pe o viziune clară şi un management performant. În acest sens, Universitatea Tehnică a Moldovei îşi propune instituirea unui management modern, deschis şi transparent, bazat pe rezultate, cu implicarea tuturor factorilor de decizie, dar şi a cadrelor didactice, studenților, ca beneficiari direcţi ai procesului de informatizare.

Procesele de comunicare sunt suportul tuturor activităţilor universitare, de aceea se va tinde spre implementarea unui sistem informatic bine structurat, bazat pe comunicare electronică, orientat spre furnizarea de informaţii şi date exacte, în timp real. Această transformare va permite profesorilor să aducă un suflu modern și rezultate mai bune în procesul educațional și academic, prin experiențe inovaționale de comunicare și colaborare.

 

II. REGULAMENTE

 1. Autentificarea multifactor cu ajutorul sms-ului în Office 365 (ghid nr. 1)
 2. Autentificarea multifactor cu ajutorul sms-ului în Office 365 (ghid nr. 2)
 3. Ghidul de organizare a e-mailurilor cu ajutorul folderelor în Microsoft Outlook
 4. Ghidul de încărcate a borderourilor în microsoft onedrive
 5. MS Office 365 Teams: instructiuni de instalare si configurare
 6. Propuneri și reglementări (în baza Ordinului Rectorului UTM, nr. 57 din 28.01.2020) privind utilizarea eficientă a computerului portabil atribuit în folosinţă colaboratorilor UTM
 7. Ghid de sincronizare a fișierelor cu OneDrive în Windows
 8. Microsoft Office 365 – Ghid introductiv de utilizare pentru angajații UTM
 9. Microsoft Office 365 – Ghid pentru resetarea parolei la posta corporativa UTM
 10. Manual Office 365 – Comunicare, email, contacte, calendar
 11. Norme de etică privind utilizarea Office 365 for Education în cadrul UTM
 12. Politica de securitate privind protecția datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale
 13. Regulamentul privind prelucrarea informațiilor ce conțin date  cu caracter personal în sistemul de evidență contabilă
 14. Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video
 15. Regulamentul privind înregistrarea petițiilor

 

III. DREPTUL DE PROPRIETATE

 

IV. COLABORATORI

Serviciul Proiectare și Elaborare a Sistemelor Informatice și a Produselor Software
Ion IchimȘef serviciuion.ichim@adm.utm.md
Vladislav GuţuProiectant sisteme informaticevladislav.gutu@adm.utm.md
Vasile DerevlencoProiectant de softwarevasile.derevlenco@adm.utm.md
Grigore CuşnirProgramator de Software (cumul) grigore.cusnir@ati.utm.md
Valeria GrosuOperator validare datevaleria.grosu@adm.utm.md
Serviciul Administrarea Rețelelor și Securitatea Informației
Dumitru ChilimariȘef serviciudumitru.chilimari@adm.utm.md
Artiom BarcuţaAdministrator sisteme informaticeartiom.barcuta@adm.utm.md
Secția Suport Comunicații de Date  și Sisteme Informatice
Alexandru GrăchilăTehnician echipamente de calcul și rețele cat. Ialexandru.grachila@adm.utm.md
Artiom NazariTehnician echipamente de calcul și rețele cat. Iartiom.nazari@adm.utm.md
Polercă CătălinInginer în electronică şi comunicaţiicatalin.polerca@adm.utm.md

Secția Deservire a Echipamentelor Informatice

Nr

Numele şi prenumele

Funcţia

Facultatea, cabinet

Telefon  staţionar

Telefon mobil

E-mail

Campusul Centru

1   

DURBAILO Tudor

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I

FEIE 2-316 A

23-76-13

078355755

tudor.durbailo@adm.utm.md

Campusul Rîşcani

2  

 ŢURCAN Ion

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I

FCIM 3108

50-99-04

069781947

ion.turcan@adm.utm.md

3

GRĂCHILĂ Alexandru

Tehnician echipamente de calcul și rețele cat. I

FCIM 3107

50-99-04

079100179

alexandru.grachila@adm.utm.md

4  

 MIHAILOV Valeriu   

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I   

FCIM 3107

50-99-04

069151488

valeriu.mihailov@adm.utm.md

5  

 BARAHTIN Iurie   

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I   

FCIM 3107

50-99-04

067454768

iurie.barahtin@adm.utm.md

6  

 FEDEAŞIN Igor   

Tehnician p/u suport tehnic al calculatoarelor cat. I   

FCIM 3107

50-99-04

079912004

igor.fedeasin@adm.utm.md

7  

 FORMUSATI Oxana

Tehnician p/u suport tehnic al calculatoarelor cat. I   

FCIM 3109

50-99-04

068342095

oxana.formusati@adm.utm.md   

8   

BOTNARI Andrei

Tehnician pentru suportul tehnic al calculatoarelor

FCIM   3-107

50-99-04

078566716

andrei.botnari@adm.utm.md

9

STRATAN Constantin

Inginer în electronică şi comunicaţii

FCIM 3107

50-99-04

068931201

constantin.stratan@adm.utm.md

10

 ROTARI Mihail

Inginer în electronică şi comunicaţii

FCIM 3107

50-99-04

068889296

mihail.rotari@adm.utm.md

11

ROTARU Igor   

Inginer în electronică şi comunicaţii cat.I, 0,5   

FIMIT 6321

50-99-32

079524924

igor.rotaru@adm.utm.md

12

CRIVOI Mihail

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I   

FIMIT 6322

50-99-32   

079968410

mihail.crivoi@adm.utm.md

13

PUŞCAŞ Aliona

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I

FIMIT 6326

50-99-32

079357372

aliona.puscas@adm.utm.md

14

OSOBA Ivan

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I

FTP 11D13

32-95-48

067273939

ivan.osoba@adm.utm.md

Campusul Botanica

15

MINDRU Ghenadie

Inginer în electronică şi comunicaţii cat. I

FUA 9p05

77-38-36

069430899

ghenadie.mindru@adm.utm.md

16

ŞOLDAN Eugeniu

Tehnician p/u suport tehnic al calculatoarelor cat. I

FUA 9p05

77-38-36

069477255

eugeniu.soldan@adm.utm.md

MENIU