Ziarul UTM „Mesager Universitar”https://utm.md/mesager/

Fondat în februarie 1998, este una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată – 10 numere anual. Ziarul reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale Universităţii. Având obiectivul principal formulat în motto-ul „Inginerii creează viitorul”, publicaţia s-a impus deja unui cerc larg de cititori.

Ziarul reflectă veridic şi echidistant activitatea multiaspectuală a UTM: vizitele de colaborare ale diferitelor delegaţii de la universităţi şi instituţii europene şi mondiale cu caracter didactic şi de integrare a UTM în învăţământul modern occidental; activităţile didactice ale facultăţilor, catedrelor, ale unor pedagogi cu renume, conferinţele profesorale şi studenţeşti. De asemenea, sunt reflectare probleme privind modernizarea învăţământului, opinii ale studenţilor cu privire la profesie, la condiţiile de trai în cămine, activitatea sportivă, artistică, distracţii etc.

Ziarul oglindeşte în mod sistematic problematica reformelor în învăţământul universitar în lumina Procesului Bologna, la care Republica Moldova a aderat în 2005.

„Mesager Universitar” are un rol important în ceea ce priveşte orientarea profesională a tineretului preuniversitar. În acest scop sunt publicate informaţii despre olimpiadele tehnice din cadrul UTM, precum şi campania de publicitate în preajma admiterii la universitate. Gazeta este distribuită atât în interiorul universităţii, la cele zece facultăţi, cît şi în alte universităţi din Chişinău. Pe paginile  ziarului sunt publicate informaţii şi despre alte universiţăţi din Moldova, România şi  alte ţări, astfel ca cititorul să fie la curent şi cu anumite aspecte ale vieţii universitare din întreaga lume.

„Mesager Universitar” apare în format A3, 8 pagini, cu un tiraj lunar de 2000 ex.

Redactor-şef: Marina Romanciuc

E-mail: marina.romanciuc@adm.utm.md

 

Publicații științifice UTM

UTM este fondatorul a două reviste științifice cu acces deschis:

1. Journal of Engineering Science (JES)https://jes.utm.md/

Revista a fost fondată in a. 1995, denumirea anterioară – „Meridian Ingineresc”.

JES este o revistă internațională axată pe inovație și creativitate în inginerie și include patru fascicule: Inginerie industrială (A); Electronică și informatică (B); Arhitectură, inginerie civilă și mediu (C); Inginerie alimentară (D). Periodicitatea – trimestrială (4 numere anual).

2. Journal of Social Sciences (JSS)https://jss.utm.md/

Revista a fost fondată în a. 2018.

Domeniile principale ale revistei includ: arta și designul; pedagogia și psihologia; sociologia; filosofia; istoria; filologia și lingvistia; managementul bibliotecar și al informației; economia și managementul; finanțele și contabilitatea; marketing și logistica; politica economiei și politicile economice; dreptul și legislația.

Publicarea lucrărilor în ambele reviste este gratuită.