busuuioc

 

MARINA ROMANCIUC

redactor-şef al ziarului UTM „Mesager Universitar”

 

DATE DE CONTACT

E-mail: marina.romanciuc@adm.utm.md

 

 

 

 Ziarul UTM “Mesager Universitar”

Fondat în februarie 1998, este una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată – 10 numere anual. Ziarul reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale Universităţii. Având obiectivul principal formulat în motto-ul „ŢInginerii creează viitorul”, publicaţia s-a impus deja unui cerc larg de cititori.

 

INFORMAȚII GENERALE

Ziarul reflectă veridic şi echidistant activitatea multiaspectuală a UTM: vizitele de colaborare ale diferitelor delegaţii de la universităţi şi instituţii europene şi mondiale cu caracter didactic şi de integrare a UTM în învăţământul modern occidental; activităţile didactice ale facultăţilor, catedrelor, ale unor pedagogi cu renume, conferinţele profesorale şi studenţeşti. De asemenea, sunt reflectare probleme privind modernizarea învăţământului, opinii ale studenţilor cu privire la profesie, la condiţiile de trai în cămine, activitatea sportivă, artistică, distracţii etc.

Ziarul oglindeşte în mod sistematic problematica reformelor în învăţământul universitar în lumina Procesului Bologna, la care Republica Moldova a aderat în 2005.

„Mesager Universitar” are un rol important în ceea ce priveşte orientarea profesională a tineretului preuniversitar. În acest scop sunt publicate informaţii despre olimpiadele tehnice din cadrul UTM, precum şi campania de publicitate în preajma admiterii la universitate. Gazeta este distribuită atât în interiorul universităţii, la cele zece facultăţi, cît şi în alte universităţi din Chişinău. Pe paginile  ziarului sunt publicate informaţii şi despre alte universiţăţi din Moldova, România şi  alte ţări, astfel ca cititorul să fie la curent şi cu anumite aspecte ale vieţii universitare din întreaga lume.

„Mesager Universitar” apare în format A3, 8 pagini, cu un tiraj lunar de 2000 ex.

Revista tehnico-ştiinţifică „Meridian Ingineresc”

UTM are şi o revistă tehnico-ştiinţifică — „Meridian Ingineresc”. Fondatori: Universitatea Tehnică a Moldovei şi Asociaţia Inginerilor din Moldova. Pe 15 februarie 1995 a ieşit de sub tipar primul număr al revistei, iar următorul, din motive tehnice, abia în 2001. Din 2002 revista are o periodicitate trimestrială — 4 numere anual.