ORCHESTRA DE FANFARĂ — „COLECTIV-MODEL” AL UTM

În anul 1975, sub conducerea lui Vasile Simion, este fondată orchestra de fanfară a UTM. Prima evoluare în scenă a acestui colectiv a avut loc în martie 1976 la Primul Festival „Primavara Politehnicilor”, unde s-a bucurat de un mare succes şi a fost menţionat cu Diploma de gradul I, fiind laureat al festivalului.

Din 1977, conducător al orchestrei de fanfară a UTM devine Anastas Boldescu. În acelaşi an, sub conducerea lui orchestra participă la Festivalul din or. Tallinn, de unde revine acasă cu Diploma de gradul I şi menţiunea juriului. Fanfara a participat la toate edițiile festivalului „Primavara Politehnicilor”, la diverse festivaluri artistice de amatori, precum și la toate festivităţile și ceremoniile Universităţii.

1985 — orchestrei i se conferă Diploma „40 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial”.

1987 — obține Diploma pentru prestaţie deosebită la cel de-al II-lea Festival al prieteniei popoarelor.
Pe parcursul anilor, orchestra a prezentat un şir de concerte locuitorilor şi oaspeţilor capitalei.

1995 — orchestra de fanfară a UTM îşi intrerupe activitatea din cauza lipsei de finanţare, iar în 1998 administrația UTM depune eforturi deosebite pentru readucerea în scenă a acestui colectiv, care cu puţin timp în urma era unul dintre cele mai bune orchestre de fanfară de amatori din instituţiile de învătământ superior din Republica Moldova. Orchestra este alcătuită din 25 de studenţi de la diferiți ani de studii şi diverse facultăţi ale UTM.

1999 — orchestra devine laureat al Festivalului creaţiei artistice al studenţilor Comunităţii Politehnice.

2000 — orchestra a participat la Festivalul „Obiceiuri și tradiţii de primăvară Mărţişor-2000”, unde i s-a înmânat premiul Preturii din sectorul Râşcani.

2001 — este oaspete de onoare la Festivalul republican al fanfarelor de copii, care s-a desfăşurat în Grădina Publică „Ştefan cel Mare și Sfânt”.

În 2002-2003 — este oaspete de onoare la Concursul municipal al Colectivelor de Fanfară, unde îi este înmânat premiu şi diplomă de participare.

2004 — este oaspete de onoare la Concursul Fanfarelor organizat de Departamentul „Tineret şi Sport” municipal în Grădina Publică „Ştefan cel Mare și Sfânt”. În același an, fanfara ocupă locul III la Festivalul republican al fanfarelor sub genericul „Fanfara Argintie”, organizat de Ministerul Culturii și desfăşurat în or. Soroca.

Pentru a ridica prestația scenică a orchestrei, în anul 2006 specialiștii de la Facultatea Industrie Ușoară a UTM au elaborat conceptul, designul și proiectul unui nou model de costume pentru fanfariști, în baza cărora au fost confecționate costume noi, au fost reparate instrumentele muzicale.

În perioada 2005-2007 au avut loc turnee în România (Iaşi, Ploieşti, Baia Mare), muzicanții orchestrei au participat la Festivalul republican al fanfarelor, unde s-au bucurat de succes.
2008 — orchestra are o prestaţie deosebită la Festivalul republican al creaţiei artistice a tineretului studios.

Din anul 2010, dirijor al orchestrei de fanfară este numit Boris Dîmbu.

2011 — orchestra este menționată cu Diplomă pentru prestaţie deosebită, acordată de juriul Festivalului republican al creaţiei artistice a tineretului studios din instituţiile de învăţământ superior şi mediu de specialitate.

Repertoriul orchestrei-fanfarei „colectiv-model” al UTM este foarte variat și cuprinde melodii din diferite genuri ale compozitorilor europeni şi moldoveni.

fanfara

Fanfara la deschiderea stadionului UTM, anul 2007