almar

ALEXANDRU MARIN
Directorul editurii

 

DATE DE CONTACT
Adresa: bd.Moscova 18, 35, MD-2045, mun.Chişinău
Tel/Fax: +373 22 44-13-00
E-mail: almar@mail.utm.md

 

INFORMAȚII GENERALE

Editura „Tehnica” a fost fondată la 20.09.1993, prin ordinul rectorului nr. 321-r, cu scopul de a pregăti şi edita manualele profesorilor UTM la preţuri mai mici decit la alte edituri şi de o calitate mai înaltă.

În decursul celor 10 ani de la fondare, la editură au văzut lumina tiparului peste 300 de titluri de manuale şi culegeri de lucrări ştiinţifice, multe din ele fiind semnate de colective mixte de autori de la UTM şi universităţile din Romania.

Au apărut şi culegeri de lucrări ştiinţifice ale Conferinţelor Internaţionale, organizate la facultăţile: Energetica; Industrie Uşoară; Calculatoare, Informatica şi Microelectronica; Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini ş.a.

Trebuie de menţionat şi faptul că au fost traduse din engleză şi editate 10 cărţi valoroase: „Ţăranii”, „Întreprinderea britanica – Întreprinderea japoneză” şi „Crepusculul miracolului: 4 decenii de economie de piaţă în Germania”, acţiune sponsorizată de fundaţia „Soros-MD”.

Editura a participat deja 6 ani la rînd la cel mai prestigios Salon de Carte din lume – Frankfurt pe Main (Germania), iar în anul 1998, la Salonul de Carte din Paris.

Anual, editura participă la Saloanele Internaţionale de Carte din Bucureşti, Chişinău, Iaşi.

Editura organizează prezentări de carte în cadrul Saloanelor Internaţionale de Carte, în incinta UTM, la Televiziunea Naţională ş.a.

Editura întreţine relaţii de strînsă colaborare cu editura Tehnica „AGIR” şi Editura Academiei Romane din Bucureşti, cu colegii din Iaşi ş.a. Din ianuarie 1999, editura „TEHNICA” şi-a schimbat denumirea în „TEHNICA-INFO”, avind acum si un cont bancar propriu.