dintu

 

SERGIU DÎNTU

Director

 

DATE DE CONTACT

Adresa: MD-2045, Chişinău, str.Studenţilor 9/9, corp studii nr. 5 UTM
Tel: +373 22 92-92-15 (director); +373 22 92-92-28 (Secţia Informare, Orientare Profesională şi Formare Contingent Studenţi); +373 22 92-92-29 (Secţia Relaţii cu Întreprinderile)
Fax: +373 22 92-92-15
E-mail: sergiu.dintu@gddti.utm.md
Web: cariera.utm.md

 

 

INFORMAȚII GENERALE

Centrul  Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră – CEGHID a fost creat în a. 2008 în cadrul Proiectului Tempus JEP-25121-2004 „Serviciul de orientare şi plasare a studenţilor”, cu participarea universităţilor din Franţa, Grecia şi a partenerilor sociali din Republica Moldova.

Structura Centrului:

  • Secţia informare, orientare profesională şi formare contingent studenţi – şef secţie: Gheorghe CEBAN;
  • Secţia relaţii cu întreprinderile – şef secţie: Nicolae MICŞANSCHI;
  • Consiliul Coordonator – reprezentanţi ai cadrelor didactice, studenţilor, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.

Centrul încheie Acorduri de colaborare între UTM şi întreprinderile partenere, oferă asistenţă pe tot spectrul de interese ale liceenilor şi studenţilor privind succesul în cariera profesională pe perspectivă: informaţii despre facultăţile/specialităţile UTM, modalitatea de admitere la studii,  situaţia pe piaţa muncii, ofertele întreprinderilor privind stagiile de practică pentru studenţi, locurile de muncă pentru absolvenţi, condiţiile de angajare; asistenţă privind căutarea productivă a unui loc de muncă/stagiu, comunicarea cu angajatorii, completarea CV-urilor şi a scrisorilor de intenţie, organizarea instruirii studenţilor privind managementul carierei profesionale, monitorizarea angajării absolvenţilor etc.

Centrul este dotat cu sisteme informaţionale electronice moderne „Kompass-Moldova” şi „Varo-Moldova”, care conţin informaţii despre cca 10 mii de întreprinderi din republică.

Au devenit tradiţionale „Zilele Uşilor Deschise” pentru absolvenţii liceelor şi colegiilor şi „Târgurile locurilor de muncă” pentru studenţii-absolvenţi.

Pe site-ul Centrului este lansat şi „Târgul virtual al locurilor de muncă”, unde angajatorii îşi plasează ofertele, iar studenţii – CV-urile.

Mai multe informații despre Centrul Universitar de Informare şi Ghidare în Carieră pe site-ul: cariera.utm.md