1 ZIPhouse

DIRECTORI EXECUTIVI

2015-2016 – Musteaţă Elena, l.superior, şef. catedră Design Vestimentar, UTM

din 2016 – Scripcenco Angela, conf.univ., dr., şef. catedră Tehnologia Confecţiilor şin Ţesături şi Tricoturi, UTM

2018 – Carolina Timco, conf.univ., dr.

din 2019 – prezent – Carolina Tulgara

 

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/19, MD-2045, Moldova, Chișinău
Tel: +373 22 509990
E-mail: ziphouse.center@gmail.com
Site: www.ziphouse.md

 

Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii „ZIPhouse” a fost creat în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei în septembrie 2015, prin parteneriat public privat între Ministerul Educației, Universitatea Tehnică a Moldovei și Asociația Patronală a Industriei Ușoare din Moldova (APIUS), cu suportul Agenției Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

ZIPhouse reprezintă un centru inovațional specializat în design și tehnologii în industria ușoară, conceput să ofere benficiarilor un mediu creativ, resurse tehnice avansate și asistență instructivă de performanță. Centrul contribuie, primar, la formarea şi perfecţionarea competenţelor şi abilităţilor speciale ale studenţilor, designerilor începători şi specialiştilor din domeniu, în corespundere cu solicitările sectorului industriei uşoare, bazându-se pe simbioza celor mai bune practici educaţionale şi a tehnologiilor avansate de design-proiectare şi fabricaţie tehnologică a vestimentației, accesoriilor și a încălțămintei.

Beneficiari ai Centrului ZIPhouse sunt: studenţi la ciclurile I-III ai instituțiilor superioare de învățământ, designeri, lucrători şi specialişti din domeniu, cadre didactice, elevi ai școlilor profesionale și colegiilor, fashion comunitate – toți cei cointeresaţi în formarea şi perfecţionarea competenţelor şi abilităţilor speciale solicitate de sectorul industriei uşoare. De asemenea, în categoria de beneficiari ai ZIPhouse se includ: instituţii publice, asociaţii, ONG-uri, copii de vârstă şcolară şi alţi beneficiari, care participă la activităţi educaționale, de instruire, formare şi promovare, precum și la alte evenimente deschise publicului larg.

Amplasat pe o suprafață de circa 800 m2, ZIPhouse este dotat cu utilaj industrial de producere, echipamente IT și media. Infrastructura Centrului permite utilizarea flexibilă și multifuncțională a spațiului atât pentru activități co-working, educaționale și de cercetare, de accelerare și mentorat, cât și pentru organizarea atelierelor de lucru, cercurilor de creație, fashion&trunk show-urilor, photo shooting-urilor și a altor evenimente conexe. În particular, CEADT ZIPhouse dispune de: sală pentru conferinţe şi prezentări cu capacitate de 80 locuri: laborator IT dotat cu echipament performant, tablete grafice şi soft-uri specializate de design-proiectare; studio pentru fotografiere, asigurat cu echipament foto specializat; bibliotecă de materiale textile în trend, cărți, sketchbook-uri şi reviste, inclusiv în format electronic; laborator de design-proiectare, atelier de croire și confecționare tehnologică a vestimentaţiei şi laborator de tricotare; spaţiu Lounge pentru activităţi de comunicare, co-working sau pauză de cafea.

Zona de design-proiectare și confecţionare tehnologică a Centrului este asigurată cu circa 35 de utilaje şi echipamente industriale performante pentru producerea vestimentaţiei şi tricoturilor. Acest sector serveşte atât pentru scopuri de instruire, cât și permite tinerilor designeri să efectuieze cercetări aplicative, să producă modele experimentale și mini-colecții proprii.

Beneficiarii Centrului au acces la o bibliotecă performantă de cărți specializate, reviste și materiale textile de trend, inclusiv, în format electronic, precum și la e-resursa de top în domeniul fashion și designului www.WGSN.com.

Actualmente ZIPhouse își desfășoară activitățile în direcțiile: educaţie şi instruire în domeniu conform standardelor internaţionale; dezvoltarea unui mediu creativ şi germinativ; accelerarea şi susţinerea startup-urilor în ramura industriei uşoare; asistenţă în dezvoltarea afacerilor. Or, pe parcursul primului an de existență CEADT ZIPhouse a realizat următoarele activități:

  • organizare de training-uri, master-class, module de instruire şi perfecţionare profesională pentru diverse categorii de beneficiari – specialiști din sector privat, designeri începători, antreprenori, studenți, cadre didactice;
  • organizare de evenimente de popularizare a domeniului și de formare și dezvoltare a fashion comunității;
  • organizare de întruniri, mese rotunde pe teme legate de aspecte și conținuturi de educare-instruire, dezvoltare antreprenorială, colaborări și dezvoltări de proiecte în domeniu;
  • organizare de activități educaționale și de popularizare a domeniului adresate copiilor și publicului larg;
  • crearea şi menţinerea unui mediu creativ, germinativ şi a unui spaţiu comun pentru tineri sau începători în domeniu, precum şi pentru activităţi workshop ai acestora;
  • dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu sectorul de producere cu scopul ajustării conţinuturilor instruirii profesionale şi a activităţilor Centrului, precum şi cu diverse organizații, companii și parteneri, în conformitate cu obiectivele Centrului.