La Universitatea Tehnică a Moldovei activitatea sportivă și disciplină „Educaţia fizică” sunt principalele pârghii prin care studenţilor li se formează o atitudine conștientă faţă de propriul organism şi exigenţe de autoperfecţionare fizică generală şi specială.

Educând multilateral personalitatea studentului prin inserţia socială plenară, Catedra educaţie fizică şi-a propus implementarea programelor de studii şi antrenament, bazate pe cercetări ştiinţifice şi metode avansate de pregătire a sportivilor.

Pentru asigurarea calitativă a procesului de studii şi activităţilor extracurriculare, academicianul Sergiu RĂDĂUŢANU, primul rector al Institutului Politehnic, împreună cu colegii săi, a invitat în calitate de profesori ai Catedrei educaţie fizică specialişti calificaţi din republică: Gheorghe MOCANU (fotbal), Matvei şi Nona LIPOV, Valentina FOMINA, Victor ZVIOZDIN (baschet), Vasile CEBAN şi Vladimir SIMINEL (volei), Leonid MORARENCO (handbal), Fiodor ŞEVCENCO şi Ivan COSENCO (gimnastică), Nicolae ZAIŢEV şi Petru RUSNAC (lupte libere şi greco-romane), Constantin ZGHEREA şi Lilia CUCER (atletism) şi mulţi alţii.

Graţie unei munci asiduie a colectivului catedrei peste câţiva ani de la fondarea Institutului au apărut şi primele performanţe.

fotbal1

Primul meci internaţional de fotbal „Politehnic”, Chişinău — „Trakia”, Plovdiv (Bulgaria)

Echipa de fotbal „Politehnica” reuşeşte în 1967 să obţină titlul de campioană a capitalei moldoveneşti, iar în 1968 devine vicecampioana RSSM.

Ulterior, 2 ani consecutiv, a deţinut titlul de campioană a RSSM, iar în 1972 a câştigat Cupa RSSM. Echipa de fotbal „Politehnica” era cunoscută şi după hotarele republicii. Studenţii efectuau turnee anuale la competiţii în Republicile Baltice (or. Vilnius, Kaunas, Tallin), Rusia (Leningrad), România, Bulgaria etc. Actualmente, echipa de fotbal este condusă de lectorul superior Serghei NICORA, care continuă cu succes tradiţiile fotbalistice politehnice participând la Campionatul Național, Campionatul municipal, Universiada republicană, la competiţia pentru Cupa primului rector – Sergiu RĂDĂUȚAN.

fotbal

Ştafeta performanţelor fotbaliştilor a fost preluată de baschetbalişti. Or, dezvoltarea baschetului moldovenesc a început practic în cadrul Institutului Politehnic. Matvei şi Nona LIPOV, Vladimir LUCAŞENIN, Vladimir MIŞUSTIN au muncit cu dăruire şi, în 1972, la Tbilisi, Georgia, echipa masculină „Politeh”, a ocupat locul II la Jocurile Studenţeşti ale URSS. În anul 1974, la Minsk, Belarus, la aceeaşi competiţie devin campioni, iar în 1976, la Gomel, Belarus, la Universiada Unională, echipa RSSM ocupă locul II.

17

Echipa UTM la Campionatul de baschet al RM, ediția anului 2013

În 1977, echipa „Politeh”a  ocupat locul I la Campionatul URSS, divizia „A”. Înaltele performanţe obţinute de studenţii noştri au făcut ca echipa „Politeh” să participe la Campionatul Republicii cu 2 echipe. În anul 2006, conducerea echipei a fost preluată de lectorul superior Olga MACOVCHINA, maestru în sport, specialist cu practică bogată de jucător în diferite echipe internaţionale.

În ultimii ani, echipa UTM de baschet participă cu succes la campionatele și cupele naţionale, ocupând locuri premiante.

Graţie efortrilor antrenorilor Victor ZVIOZDIN, Nona LIPOV, Valentina FOMINA, până la mijlocul anilor ҆90 succese meritorii a înregistrat şi baschetul feminin. Ulterior, echipa a fost antrenată de lectorul superior Olga VERGHIZOVA.

Echipa UTM la Campionatul de baschet al RM, ediția anului 2015

Echipa UTM la Campionatul de baschet al RM,
ediția anului 2015

20

Echipa UTM la Campionatul de baschet al RM,
ediția anului 2013

Sunt frumoase şi performanţele echipelor de volei. În anul 1969, echipa feminină, sub conducerea antrenorului Vladimir SIMINEL, pentru prima dată obţine titlul de campion între instituţiile de învăţământ superior, titlu menţinut până în anul 1972. În această perioadă, o bună parte din studente făceau parte din lotul selecţionatei RSSM, iar Tatiana BELIŢCAIA, Olga BAŞCHIRŢEVA şi Ludmila BAZIUC au fost incluse în componenţa selecţionatei URSS. În componenţa selecţionatei URSS L. BAZIUC a obţinut titlul de Campioană Europeană şi i s-a conferit titlul de „Maestru internaţional al sportului”.

21

Antrenoarea Tatiana Covaliova împreună cu echipa de volei, premiantă la campionatele naţionale universitare,
ediția anului 2014

După 1989, echipa este antrenată de lectorul superior Tatiana COVALIOVA şi obţine rezultate performante la cele mai prestigioase competiţii de baschet din ţară, iar cele mai bune jucătoare fac parte din selecţionata RM.

Paralel cu echipa de volei feminină s-a dezvoltat şi echipa de bărbaţi. La diferite etape de dezvoltare au lucrat antrenorii Vasile CEBAN, Vladimir SIMINEL, Constantin CERNEA, Eugeniu COROID etc.

De rând cu obţinerea titlurilor de campioni şi premianţi ai campionatelor RSSM, studenţii-sportivi Mihail SINAISCHII, Anatolii PRISIAJNÎI, Alexandr OVCINICOV, Iurii LEVIŢCHII, Vladimir PEROV în componenţa lotului RSSM au evoluat la campionatele şi spartachiadele URSS. În prezent, echipa este antrenată de lectorul universitar, maestrul în sport Tatiana GRABOVEŢCAIA, şi lectorul superior, arbitru internaţional de volei Veaceslav PROZOROV.

Prin anii ҆70 ai sec. al XX-lea, de o popularitate deosebită la Institutul Politehnic se bucură handbalul. Campionatul Institutului se desfăşura între cele 10 facultăţi existente pe atunci.

Antrenorul Leonid MORARENCO, împreună cu echipa, de 7 ori a obţinut titlul de campion între instituţiile de învăţământ superior. După anii ,90, un rol deosebit în menţinerea tradiţiilor şi în dezvoltarea handbalului l-au avut profesorii Catedrei Educaţie Fizică Boris POGONII şi Vera URSACHI.

În anii ,70 de mari succese s-a bucurat şi echipa de gimnaşti a institutului, care în anul 1970 a devenit campioană a RSSM între instituţiile de învăţământ superior.

Un rol deosebit în dezvoltarea sportului în toate timpurile i-a revenit reginei sporturilor — atletismul. Valeriu Kacianov, Maestru Internaţional al Sportului, a fost deţinător al Cupei URSS, multiplu campion şi premiant al URSS de decatlon.

Iurie IORDANOV, Maestru Internaţional al Sportului, a fost recordman al republicii la proba de 200 m, finalist al spartachiadei popoarelor URSS din 1979, or. Moscova.
Gheorghii ZELENŢOV (disc), Alexandru COMAROV (ciocan), Anatolie BALAN, Eugen GORCIAC (suliţă) toţi au fost multipli campioni şi recordmani ai republicii.

În perioada 1989-1992, catedra a fost divizată în două catedre de educaţie fizică: una era arondată Facultăţii de Mecanică, iar cealaltă – FCGC. Actualmente, catedra este arondată Facultăţii de Energetică și Inginerie Electrică.

În perioada 1992-2007 în funcţia de şef al Catedrei Educaţie Fizică a activat Petru RUSNAC.

În 1992, în funcţia de rector al Universităţii Tehnice a Moldovei a fost ales prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN, care a urmat bunele tradiţii puse la bază de academicianul Sergiu RĂDĂUŢANU, promovând în continuare modul activ de viaţă şi să susţină  sportul de performanţă în rândurile tineretului studios, afirmând că, după procesul de studii şi cercetare, grija faţă de sănătatea studenţilor şi a colaboratorilor prin intermediul practicării exerciţiului fizic este unul primordial. Catedra, după proclamarea Republicii Moldova ca stat suveran şi independent, a depus eforturi esenţiale pentru implementarea programelor de predare în limba română, apelând la ajutorul instituţiilor de profil din România.

Ulterior, datorită profesionalismului profesorilor şi antrenorilor, precum şi străduinţei studenţilor, conţinutul procesului de studii a suferit schimbări esenţiale.
Actualmente, UTM este unica instituţie de învăţământ superior din ţară, care anual participă cu 6-7 echipe de jocuri sportive la campionatele naţionale organizate de Federaţiile Naţionale de profil.

32

Campionii Mondiali la powerlifting : Efim Orbu, Serghei Teliucov, Alexandru Şpac, Boston, anul 2012

Datorită participării reuşite în cadrul campionatelor şi cupelor naţionale la fotbal, baschet, rugby, handbal, volei, badminton, atletism, tenis de masă, judo, sambo, lupte libere şi greco-romane, powerlifting, arte marţiale, orientare sportivă, anual o serie de studenţi sunt convocaţi în componenţa loturilor RM pentru a apăra onoarea ţării.

Din decembrie 2007, catedra este preluată de doctorul în pedagogie Anatolie Popuşoi, antrenor emerit al RM care chiar din primul an de activitate, a reuşit să se impună colegilor de la catedră prin organizarea ştiinţifică a procesului de studii şi antrenamentlor. O atenţie deosebită se acordă anual elaborării de către profesori a lucrărilor metodico-ştiinţifice şi calităţii studiilor studenţilor-sportivi.

Ca urmare, în ultimii 5 ani, peste 30 de studenţi au apărat onoarea RM la campionate mondiale şi cele europene. Cele mai frumoase performanţe au fost obţinute de:

 • Vadim BOCAN, judo, locul V – Campionatul Mondial, Franţa, anul 2009;
 • Andrei CERNEV, karate şotokan – vicecampion mondial, Ungaria, anul 2009;
 • Daria DOJDICOVA, joc de dame, locul V – Campionatul European, anul 2009;
 • Dumitru CAPTARI, haltere, locul III – Campionatul European, juniori, România, anul 2011; locul III – Campionatul Mondial Universitar, Israel, anul 2012; Medalia de Aur la Campionatul Mondial Universitar, 5-8 decembrie 2014, or. Chiang Mai, Thailanda.
 • Victor CARAPCEVSCHI, pugilísm – vicecampion european între studenţi, Rusia, anul 2011;
 • Nichita JURAVELI, taekwondo – vicecampion mondial, anul 2012;
 • Serghei TELIUCOV, triatlon forţă (powerlifting) – campion european, Estonia, anul 2009; campion Mondial, Anglia, anul 2009; campion Mondial, USA, Boston, anul 2012;
 • Sergiu GLAVA, triatlon forţă (powerlifting) – campion european, Ucraina; campion mondial, Belgia, anul 2013; Campionatul Mondial,30 noiembrie-1 decembrie 2014, Chişinău – locul I (WDFPF) fără echipament, juniori,cat. 82,5 kg – locul I cu echipament, cat. 82,5 kg; Campionat Mondial 2015 la probe separate, 12-14 iunie 2015,Tornfild, Britania;
 • Luminiţa MELNICIUC, triatlon fortă – locul I fără echipament, juniori, cat. 50,5 kg; Campionat Mondial – 30 noiembrie-1 decembrie 2014, Chişinău;
 • Andrei ŞTURMILOV, atletism – Participant la I-a eduție a Jocurilot Europene, iunie 2015, Bacu
 • Dmitrii DANCOV, tir cu arc – participant la Cupa Mondială, 26-31 mai 2015, Antalia, Turcia; participant la Universiada Mondială, iulie 2015, Republica Coreea;
 • Oleg LACUTCO, tir cu arc – participant la Cupa Mondială, 26-31 mai 2015, Antalia, Turcia ; participant la Universiada Mondială, iulie 2015,  Republica Coreea;
 • Valentin DANILOV, triatlon forţă (powerlifting) – campion european, anul 2013;
 • Marina ZGURSCAIA, tir pistol – participantă la Jocurile Olimpice din anul 2012, Londra.

 

Baza sportivă a Universităţii oferă condiţii favorabile pentru organizarea calitativă a procesului de instruire la disciplina de studii „Educaţie fizică”, precum şi pentru perfecţionarea măiestriei sportive a studenţilor şi colaboratorilor la mai multe ramuri de sport. Spre exemplu, Complexul Sportiv al Tineretului UTM, amplasat pe strada Studenţilor, 2/2, dispune de două terenuri de fotbal cu gazon şi iarbă artificială, terenuri de tenis, volei, pistă cu 8 culoare de alergări şi sectoare pentru sărituri. În curând vor fi date în exploatare două terenuri de mini-fotbal.
Centrul de Agrement şi Sport, str. Studenţilor, 3/8, dispune de sală de forţă, sală de jocuri sportive pentru baschet, volei, handbal, badminton, tenis de masă, minifotbal. În incinta acestuia se desfășoară majoritatea campionatelor. În sala de sport de pe strada Florilor, 4 se organizează procesul de instruire pentru FEIE, FIMET, FIU, iar în sala de sport din sectorul Botanica, bd. Dacia, 41 – pentru FCGC, FIEB, FUA.

În ultimii ani, o atenţie sporită se acordă competiţiilor sportive de masă, la care participă studenții și profesorii.

În scopul implicării unui număr maximal de studenţi, Catedra Educaţie Fizică, de comun acord cu comitetul sindical (preşedinte Anatolie ALEXEI), şi comitetul sindical colaboratori (preşedinte Ion POCAZNOI), anual organizează competiţii studenţeşti între locatarii căminelor studenţeşti şi cadrele didactice și colaboratori.

Prin diversificarea formelor, metodelor şi altor componente ale procesului didactic şi educaţional, catedra de comun acord cu Clubul Sportiv al UTM, îşi propune majorarea numărului de studenţi şi colaboratori pentru practicarea modului activ de viaţă, având ca scop menţinerea şi fortificarea sănătăţii.

COMPLEXUL SPORTIV AL TINERETULUI UTM, STR. STUDENȚILOR, 2/2, CONSTRUIT ÎN PERIOADA 2001-2005