RODICA  STURZA

șef de departament
Doctor habilitat

 

DATE DE CONTACT

Tel: +373 22 50-99-61
E-mail: rodica.sturza@chim.utm.md
Adresa: str. Studenţilor, 9/9, blocul de studii nr. 5

 

 

 

I. INFORMAȚII GENERALE

Catedra/Departamentul  Chimie

Odată cu fondarea în 1964 a Institutului Politehnic din Chişinău au fost create trei catedre de chimie: Chimie neorganică (transferată de la USM), Chimie fizică şi coloidală, Chimie organică şi analitică. Aceste catedre pe parcursul anilor au  fost supuse unor multiple modificări, care s-au finalizat cu formarea în anul 1999 a unei singure catedre de Chimie. În 2016 Catedra Chimie a fost redenumită în Departamentul Chimie conform Hotărârii Senatului UTM nr. 4 din 27.12. 2016.

Pe parcursul anilor şefi ai catedrelor de chimie au fost profesorii: Ţilea CONUNOV (1964-1975, catedra Chimie neorganică), Mihail CHERDIVARENCO (1964-1996, catedra Chimie fizică şi coloidală), Eugen ZOBOV (1964-1970, catedra Chimie organică şi analitică), Anatol BÂRCĂ (1975-1977), Veronica AMARII (1977-1979, 1980-1986, 1993-1999, 2001-2005), Larisa CERNEGA (1979-1980, 1986-1993), Vasile GUŢANU (1996-2001), Rodica STURZA (2005-2007), Ana VEREJAN (2007-2018). De-a lungul anilor, la catedrele/catedra chimie au activat peste 90 de colaboratori.

Rîndul I (de la stînga): Silvia DANILEANŢ, Anton RUSU, Larisa ZADOROJNÂI, Iulia ŢURCAN, Ana VEREJAN, Mihail GHEŢIU, Larisa ŞELEST, Eleonora MÎRZAC, Ecaterina COVACI Rîndul II (de la stînga): Cristina MUNTEAN, Olga DIMOVA,Veronica DRĂGANCEA, Ludmila GUSINA, Diana MUNTEANU, Iurie SUBOTIN,Viorica CHIŢAN, Ilie ROŞCA, Rodica STURZA, Svetlana HARITONOV, Alexei BAERLE, Raisa DRUŢĂ, Angela GUREV, Virgilia PASAT.

 

Catedra/Departamentul  Enologie

Catedra (departament) enologie a fost înfiinţată în anul 1965 la Facultatea Tehnologie a Institutului Politehnic din Chişinău. În perioada 1965-1976 şef catedră a fost dr., conf. univ. Vasile ZINCENCO, în 1987-1999 – dr. hab., prof. univ. Sîrghi Constantin, iar în 1976-1987 şi din anul 1999 până în prezent Departament este condus de dr., prof. univ. Anatol BALANUŢĂ.

În anul 2005, Catedra tehnologia zahărului şi a produselor zaharoase (condusă în 1995-2005 de dr., conf. univ. Anatol ANTONOVICI) a intrat în componența Catedrei enologie. În 2016 a fost redenumirea Catedrei enologie în Departamentul oenologie conform Hotărîrele Senatului UTM nr. 4 din 27.12.2016.

În perioada 1965 – 2019 au fost pregătiţi peste 2 600 specialişti în domeniile: Vinificaţie, Inginerie şi Management în Industria Alimentară şi Biotehnologie. Dintre aceştea enumerăm: 8 doctori habilitaţi,  1 academician (Boris GĂINĂ), 1 membru corespondent al Academiei Italiene (Constantin SÎRGHI),  1 laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii (Anatol BALANUŢĂ), 1 cavaler al Ordinului Gloria Muncii (Grigore MUSTEAŢĂ), etc.

Rândul I (de la stânga):Doina FOCȘA, Elena BALANUȚĂ, Larisa NECULA, Georgeta MOGA, Lidia GHERCIU-MUSTEAȚĂ, Alexandra STRATAN Rândul II (de la stânga):Vasile ARHIP, Aliona SCLIFOS, Anatol BALANUȚĂ, Grigore MUSTEAȚĂ, Nicolae TARAN, Dan ZGARDAN, Iurie SCUTARI

 

Departamentul Oenologie Şi Chimie

Fondat în februarie 2019, Departamentul Oenologie şi Chimie  întruneşte 26 colaboratori, inclusiv 2 profesori universitari, 15 conferenţiari universitari şi  9 ingineri /tehnicieni.

Misiunea Departamentului este de a pregăti specialişti de o calificare înaltă, capabili să se integreze cu succes în viaţa economică a ţării şi să utilizeze cunoştinţele dobândite în dezvoltarea sectoarelor:

 • viti-vinicol;
 • biotehnologic;
 • management viti-vinicol.

În perioada 1965 – 2018 au fost pregătiţi 2 593 de specialişti care activează în:

 • instituţiile de învăţământ superior;
 • instituţiile de cercetări ştiinţifice;
 • vinării şi la alte întreprinderi ale economiei naţionale;
 • structurile de conducere ale statului.

 

II. ACTIVITATEA DIDACTICO-METODICĂ

În prezent, în cadrul Departamentului oenologie procesul de învățământ include toate cele trei cicluri universitare, în conformitate cu prevederile Procesului Bologna:

 

Ciclul I Licență cu durata de 4 ani, specialitatea: ,,Tehnologia produselor alimentare’’, opțiunile:

 • „Tehnologia vinului și a produselor obținute prin fermentare”;
 • „Biotehnologii industriale”;
 • „Inginerie și management în industria alimentară”.

Ciclul II Masterat 

 • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 90 credite ECTS, termen studii 1,5 ani,
 • „Oenologie, Enoturism și Piețe Vitivinicole”, 120 credite ECTS, termen studii 2 ani.

Ciclul III Doctorat cu durata de 3 ani:

 • Specialitatea „Tehnologia băuturilor alcoolice și nealcoolice”.

 

De-a lungul anilor au fost editate și reeditate peste 100 de lucrări metodico-didactice, culegeri, monografii și 10 manuale.

 

III. ACTIVITATEA DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Cercetarea ştiinţifică a pornit în pas cu activitatea catedrelor (apoi   departamentelor) din 1964, care s-a realizat prin investigaţii fundamentale,  susţinerea tezelor de doctor, doctor habilitat, realizarea contractelor şi proiectelor de cercetare în domeniul chimiei, oenologiei, calităţii produselor alimentare, etc.

Membrii  catedrelor/departamentului enologie şi chimie au activat şi activează în cadrul   proiectelor din Programul de Stat,  în proiecte instituţionale, proiecte pentru tineri cercetători şi diverse proiecte internaţionale cu participarea a unor universităţi occidentale (Franţa, Belgia, Portugalia, Elveţia, România). Au fost încheiate şi acorduri  de cooperare universitare,  axate pe stagii realizate de către studenţi, masteranzi şi doctoranzi, precum şi cursuri ţinute de către profesori în Universităţile asociate.

Elaborările tehnico-ştiinţifice au fost apreciate cu multiple medalii şi diplome la saloanele internaţionale de invenţii din Iaşi, Chişinău, Bucureşti şi Geneva.

În urma cercetărilor au fost publicate numeroase lucrări ştiinţifice, brevete de invenţii, monografii, manuale, materiale didactice.

 

Centrul de Excelenţă în Domeniul Cercetării în Oenologie

Departamentul  a beneficiat în  perioada 2014 ‒ 2018 de un proiect investiţional în valoare de 1 821 400.00 EURO, finanţat în cadrul Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol, conceput  de către Guvernul Republicii Moldova (Filiera Vinului) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI), cu suportul UTM.  Laboratoarele departamentului au fost renovate, a fost procurat echipament modern pentru procesul de studii   şi pentru cercetări ştiinţifice  care poate asigura:

 • determinarea substanţelor cu activitate optică ‒ KRUSS P3000; KRUSS P1000 LED
 • cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC) ‒ Shimadzu NexeraX LC-20;
 • cromatografia de gaze, cuplată cu mass-spectroscopia în tandem ‒ Bruker GC-MS/MS SCION TQ 456-GC; LC-2100-Plus
 • analiza multifuncţională a vinului ‒ BACCHUS III (TDI-Thermo Fisher);
 • spectrofotometria cu absorbţie atomică ‒ Shimadzu AA-7000, spectrofotometria UV-VIS ‒ PG Instruments T70; Jenway Genova Nano;
 • extracţia şi digestia substanţelor ‒ Soxhlet Velp Scientifica SER 148/6; Kjeldahl DK-6;
 • liofilizarea şi congelarea probelor biologice ‒ CHRIST Beta 2-8; Panasonic Ultra Low Temperature Frizer;
 • detecţia activităţii enzimatice ‒ Promega GloMax 20/20; Miura One;
 • izolarea, amplificarea şi analiza ADN-ului ‒ PCR BioRad  CFX96 Real Time System; Consort EV 265; Consort EV 245;
 • studii microbiologice ‒ numărător automat colonii bio Interscience SCAN 1200; preparator medii AWEL MP 9; bioreactor de laborator Lambda Minifor.

 

Proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale câştigate prin concurs :

 1. «Recyclable porous materials for de-pollution — application in food industry streams — MPR-DEPIA» — project financed by AUF (Canada, Montreal); 2017-2018. Coordonator de Proiect – UTM, director de Proiect – Sturza Rodica. Parteneri: Universitatea ~Vasile Alecsandri~ din Bacau, România şi Universitatea din Quebec, Montreal, Canada.
 2. «Research on solutions to increase the shelf life of foodstuffs» — project AUF (Technical University of Moldova, University Dunarea de Jos from Galati and University of Food Technology from Plovdiv) (2016-2017).
 3. COST Action CA COST CA CA15136 – “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)”.
 4. 80013.5107.22/Ro — under the Technological and Scientific Cooperation Programme Republic of Moldova-Romania (2016-2018).»The substitution of synthetic additives with bioactive compounds extracted from natural renewable resources«.
 5. 51.07.01A/PS — Diminuarea contaminării materiei prime şi produselor alimentare cu microorganisme patogene – Proiect de Stat din cadrul Programului de Stat 17.51.07.01A/ CP- Securitatea şi siguranţa alimentara în perioada de tranziţie demografica (2018-2021).
 6. 817.02.30A “Elaborări metodologice şi tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcţionale” „NUCALIM-PROBIO” (2015-2018).

 

Participări la manifestări ştiinţifice, expoziţii, work-shopu-uir, tîrguri, mese rotunde:

 1. Salonul Internaţional al Cercetării Ştiinţifice, Inovării şi Inventicii PRO INVENT, ediţia a XVI-a, 21-23 martie 2018, CLUJ–NAPOCA. Sturza Rodica, dr. hab., prof.univ. Procedeu de obţinere a compuşilor polifenolici din tescovină de struguri. Diploma de Excelenţă şi Medalia de aur.
 2. The 22nd International Exhibition of Inventics “INVENTICA 2018” Iaşi, România, 27-29 iunie 2018. Sturza Rodica, dr. hab., prof.univ. Procedeu de obţinere a compuşilor polifenolici din tescovină de struguri. Diploma de Excelenţă şi Medalia de aur. Diploma specială a UASMV, Bucureşti
 3. Salonul internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii EUROINVENT-2018 (17-19 mai 2018), Iaşi, România. Ana Verejan, Alexei Baerle, Olga Dimova. Procedee de producere a alginatului din  alge maro. Diploma de Excelenţă şi Medalie de Argint.
 4. Salonul internaţional al Cercetării, Inovării şi Inventicii EUROINVENT-2018 (17-19 mai 2018), Iaşi, România. Alexei Baerle, Oxana Radu. Procedeu original de obţinere de untului din smântână dulce. Diplomă de excelenţă.
 5. Workshop cu participare internaţională “Influenta metodei de extractie a compusilor bioactivi din diferite surse vegetale asupra proprietatilor antioxidante si antimicrobiene”, UTM,FTA,19.05.2018.
 6. Workshop internaţional ‘Carotenoids in foods, nutrition and health’, Valencia, 23-25 octombrie 2018.

Participanti:  Sturza Rodica, dr. hab., prof.univ. — Membru al Comitetului de management al proiectului  “European network to advance carotenoid research and applications in agro-food and health (EUROCAROTEN)”.

 

Laboratoare  de instruire

La departamentul de Oenologie şi Chimie  activează următoarele laboratoare de instruire:  Laboratorul de Oenochimie, tehnologia vinului, biochimie, microbiologie, analiza senzorială,  viticultură şi ampelografie, unde studenţii specialităţilor ,,Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare, ,,Inginerie şi management în industria alimentară” efectuează lucrări de laborator la disciplinele de ,,Oenochimie’’, ,,Vinificaţia primară şi secundară, ,,Vinificaţia specială’’, ,,Controlul tehno-chimic şi microbiologic al băuturilor alcoolice’’, ,,Microbiologia vinului ’’, ,,Analiza senzorială al băuturilor alcoolice’’, ,,Bio-chimie’’,  ,,Viticultură şi Ampelografie”.

În laboratoarele de instruire se  determină  şi se verifică parametrii fizico-chimici a vinurilor: concentraţia de alcool în vin, concentraţia în masă a acizilor volatili; a zaharurilor; a acizilor titrabili, concentraţia în masă a acidului sulfuros;  concentraţia în masă a compuşilor fenolici prin metode spectrofotofotocolori-metrice; prepararea cupajelor de probă; stabilitatea vinurilor la diferite casări; tratări cu diferite substanţe organice şi neorganice, determinarea vita-minelor în produsele alimentare, identificarea speciilor de microorganisme în vinuri, analiza organoleptică a băuturilor alcoolice şi  nealcoolice.

 

IV. MOBILITĂŢI ALE STUDENŢILOR ŞI PROFESORILOR DEPARTAMENTULUI OENOLOGIE ŞI CHIMIE

Mobilitatea presupune mişcare, călătorie, experienţă interculturală.  Pentru Moldova  miza în potenţialul uman pare a fi cheia pentru îmbunătăţirea situaţiei generale din ţară.

Colaboratorii şi studenţii departamentului  beneficiază de  programe de mobilitate în România, Ucraina, Italia, Franţa, Portugalia – ţări cu o cultură viti-vinicolă în ascensiune.

În iulie 2016 a fost realizată  o vizită de documentare la diverse universităţi, centre ştiinţifice şi de transfer tehnologic,   la diverşi producători de utilaj, echipament şi materiale pentru viticultura şi vinificaţia modernă, producători de vin din categoria celor mari, medii şi de familie din Italia.

O experienţă inedită, care s-ar potrivi de minune şi pentru domeniul viti-vinicol din Republica Moldova.

Vizită de documentare a colegilor de la Academia Produselor Alimentare din Odesa (Ucraina)

Elaborarea şi ajustarea tehnologiilor personalizate (”Enologica VASON”)

La pepiniera Rauscedo

Tradiţie şi tehnologii de anvergură (”Livio Feluga”)

 

V. COLABORĂRI

În ultimul an, departamentul   a semnat un şir de  contracte de colaborare în cercetare şi transfer tehnologic :

 • Memorandum de colaborare între departamentul Oenologie, UTM şi Oficiul Naţional al Viei şi Vinului (ONVV) ‒ 2017;
 • Memorandum de colaborare între departamentul Oenologie, UTM şi Uniunea Micilor Producători de Vinuri din Moldova (UMPV) ‒ 2018;
 • Memorandum de colaborare între departamentul Oenologie, UTM şi Universitatea Udine din Italia (Universita Degli Studi di Udine) ‒ 2018.

Acord de parteneriat cu Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România, în cadrul realizării proiectului K 107 din cadrul programului ERASMUS PLUS.  Sturza Rodica —  membru  al  scolii  doctorale  al Universităţii ”Vasile Alecsandri” din Bacău, România

 

VI. EVENIMENTE PUBLICE

În  cadrul departamentului Oenologie şi Chimie  se organizează   activităţi care contribuie la creşterea calităţii şi eficienţei procesului de instruire, promovează  imaginea departamentului  şi a UTM, printre care, lecţii publice şi ateliere practice:

 • lecţia publică cu tema Managementul anhidridei sulfuroase în oenologia modernă. Raportor Roberto Zironi, Universitatea Udine din Italia;
 • lecţia publică cu tema Wine Education in the United Kingdom. Raportor: Chris Foss, şeful departamentului de Enologie, Plumpton College, eveniment organizat împreună cu ONVV;
 • atelierul practic Grand Assemblage, moderat de către Andreas Larsson, celebrul somelier din Suedia, eveniment organizat împreună cu ONVV.
 • lecţia publică cu tema Fenolii şi calitatea vinurilor. Raportor Emilio Celotti Universitatea Udine din Italia.