Vengher foto

 

VENGHER DUMITRU

Directorul Colegiului Tehnic UTM

 

DATE DE CONTACT

Adresa: MD-2036, Republica Moldova, Chişinău, str. Voluntarilor, 1
Tel: +373 22 47-05-34, +373 22 47-07-24
E-mail: dumitru.vengher@adm.utm.md
Site-ul colegiului: ct.utm.md

 

 
INFORMAȚII GENERALE

Colegiul Tehnic al UTM a fost înființat în baza Școlii profesionale nr. 75, iar în anul 1990 a fost creat Liceul Tehnic din or. Chișinău. La 28 iunie1991, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 321, Liceul a fost reorganizat în Colegiul Tehnic din or. Chișinău.

În anul 2000, în baza Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 253 și a Ordinului Ministrului Educației și Științei nr. 170, Colegiul Tehnic a fost transferat în cadrul UTM, începând cu 1 iulie 2000, ca unitate funcțională a acesteia.

Misiunea Colegiului Tehnic constă în instruirea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul construcției de mașini, capabili să desfășoare o activitate profesională corespunzătoare la întreprinderile producătoare din Republica Moldova.

Colegiul pregătește specialiști în domeniul construcției de mașini la specialitățile:

 • „Mașini-unelte și scule” cu specializările:
  •  Tehnologia fabricării și exploatarea sculelor;
  •  Asigurarea tehnologică și reglarea mașinilor-unelte cu comanda numerică și a roboților
   industriali.
 • „Tehnologia prelucrării materialelor” cu specializarea:
  •  Tehnologia prelucrării materialelor la mașini-unelte cu comandă numerică.

Pentru realizarea misiunii sale, Colegiul Tehnic dispune de săli de clasă spațioase, laboratoare de fizică, chimie, metrologie și standardizare, electronică și acționări electrice, tehnologie a materialelor, mecanică aplicată; laborator de mașini-unelte cu dirijare programată; laborator de informatică, infografic și de bazele proiectării asistate de calculator; ateliere dotate cu mașini-unelte și utilaje tehnologice moderne.

CT - echipa de fotbal

Selecționata de fotbal a Colegiului Tehnic al UTM

 

Standul expozițional al Colegiului Tehnic la Expoziția „Creativitatea deschide Universul” organizată la Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2014

Standul expozițional al Colegiului Tehnic la Expoziția
„Creativitatea deschide Universul” organizată la
Universitatea Tehnică a Moldovei, mai 2014

 

Colegiu Tehnic_01

Consiliul de Administrație al Colegiului tehnic din Chișinău (2014).
De la stânga la dreapta: Viorica Curnicov, Ion Corcodel, Olga Gaifutdinova, Diana Borş, Dumitru
Vengher, Svetlana Gherboveț, Gheorghe Codreanu, Lidia Rotaru, Nicolae Frunza

 

Baza tehnico-materială corespunde standardelor unui proces instructiv-educativ de calitate.

Buna desfășurare a procesului instructiv-educativ este asigurată de o echipă calificată de profesori cu experiență de predare, în frunte cu directorul Dumitru Vengher.

În Colegiul Tehnic activează următoarele catedre:

 1. Catedra Discipline Liceale — șefa catedrei Svetlana Gherboveţ, grad didactic II;
 2. Catedra Discipline de Specialitate și Instruire Practică — șef catedră Gheorghe Codreanu, grad didactic I;
 3. Catedra Îndrumători de Grupe — șefa catedrei Lidia Rotaru, grad didactic II.

În cadrul catedrelor activează 36 de cadre didactice, dintre care:

 • 3 doctori în științe fizico-matematice: Ion Leahu, Boris Constantinov, Victor Cernii;
 • 1 doctor în științe biologice: Larisa Ceban;
 • 2 cadre didactice cu grad didactic I;
 • 3 cadre didactice cu grad didactic II.

Cadrele didactice ale Colegiului Tehnic colaborează cu profesorii Universității Tehnice și ai Universității de Stat din Moldova în domeniul didactico-metodic și științific. Elevii participă anual la Concursul „Mașina Rube Goldberg”, organizat în incinta UTM, precum și la concursurile și olimpiadele republicane.

Colegiul conlucrează cu 30 de întreprinderi constructoare de mașini din republică, în vederea pregătirii specialiștilor de înaltă calificare, precum și pentru desfășurarea cu succes a stagiilor de practică tehnologică și de diplomă. Cei mai activi parteneri cu care au fost încheiate acorduri de colaborare de lungă durată sunt următoarele întreprinderi: ÎCS „GRIP Engineering” SRL, SRL „Aileron–M”, ÎM Uzina „TOPAZ” SA, ISITA „Mecagro”, SA „Moldovahidromaș” din mun. Chișinău și SA „ASPA” din Orhei.

Un ajutor important la elaborarea precum și la susținerea proiectelor de diplomă, este acordat de profesorii de la Universitatea Tehnică a Moldovei și de către specialiștii din ramură de la întreprinderi, în calitate de consultanți, recenzenți și conducători de diplomă.

După absolvire, tinerii specialiști sunt încadrați în câmpul muncii la întreprinderile constructoare de mașini din Moldova sau își prelungesc studiile la instituțiile de învățământ superior.

strung cu comanda numerica

Elevul anului IV Ivan Vaniutchin
în laboratorul de maşini-unelte cu dirijare programată

 

laborator

În laborator de Studiul şi tehnologia materialelor cu profesorul Serafi Pînzari

 

pendus la lectii foto

Disciplina „Toleranțe şi control dimensional” predată elevilor de
către profesorul Andrei Pendus,
ex-directorul Colegiului Tehnic din Chişinău

 

colegiu

Colegiul Tehnic UTM