ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ
Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii
525.1 Electronică
525.1 Electronică
525.1 Sisteme optoelectronice
525.1 Sisteme optoelectronice
523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii
523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii
525.3 Teleradio comunicaţii
525.3 Teleradio comunicaţii
714.3 Comunicaţii radio şi televiziune
714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

 714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică
523.1 Electroenergetică
523.1 Electroenergetică
524.1 Electromecanică
524.1 Electromecanică
523.2 Termoenergetică
523.2 Termoenergetică
529.1 Ingineria şi managementul calităţii
529.1 Ingineria şi managementul calităţii
521.9 Inginerie şi management în energetică
 
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică
525.4 Microelectronică şi nanotehnologii
 
526.1 Calculatoare
526.1 Calculatoare
526.2 Tehnologii informaţionale
526.2 Tehnologii informaţionale
526.3 Automatică şi informatică
 
444.3 Informatică aplicată
 
526.5 Ingineria sistemelor biomedicale
 
444.2 Management informaţional
 
526.5 Securitatea informaţională
 
714.7 Robotică şi mecatronică
 

 

613.3 Ingineria software

 
Facultatea Tehnologia Alimentelor
541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice
541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice
541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
541.2 Tehnologia produselor alimentare
541.2 Tehnologia produselor alimentare
521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară
521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară
552.2 Biotehnologii industriale
 
1010.1 Servicii publice de nutriţie  
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini
521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini
521.1 Tehnologia construcţiei de maşini
521.1 Tehnologia construcţiei de maşini
521.3 Maşini şi sisteme de producţie
521.3 Maşini şi sisteme de producţie
521.7 Design industrial
 
527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto
527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto
527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar
527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar
521.8 Inginerie şi management în transporturi
521.8 Inginerie şi management în transporturi
841.1 Tehnologii de operare în transport
841.1 Tehnologii de operare în transport
522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară 522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară
522.1 Maşini şi aparate în industria uşoară  
522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
521.6 Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor  
715.3 Inginerie mecanică
 715.3 Inginerie mecanică
715.6 Ingineria designului de produs  
Facultatea Urbanism şi Arhitectură

581.1 Arhitectură

 
582.4 Căi ferate,drumuri, poduri
582.4 Căi ferate,drumuri, poduri

581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului

 
582.6 Ingineria şi protecţia apelor
582.6 Ingineria şi protecţia apelor
583.1 Ingineria mediului 583.1 Ingineria mediului

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
522.4 Inginerie mecanică în construcţii
522.4 Inginerie mecanică în construcţii

581.4 Design interior

 
543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă 543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă
211.3 Sculptura
 
Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii
582.1 Construcţii şi inginerie civilă
582.1 Construcţii şi inginerie civilă
584.2 Geodezie, topografie şi cartografie  584.2 Geodezie, topografie şi cartografie
584.3 Evaluarea imobilului 584.3 Evaluarea imobilului
381.1 Drept

381.1 Drept

582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă 582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă
521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit 521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit
543.1 Tehnologia prelucrării lemnului 543.1 Tehnologia prelucrării lemnului
521.8 Ingineria şi management în construcţii 521.8 Ingineria şi management în construcţii
Facultatea Inginerie Economică şi Business
362.1 Marketing şi logistică

362.1 Marketing şi logistică

363.1 Business şi administrare
363.1 Business şi administrare
361.1 Contabilitate
361.1 Contabilitate
Facultatea Textile şi Poligrafie
542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele 542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele
542.2 Design vestimentar industrial  

543.4 Design şi tehnologii poligrafice

543.4 Design şi tehnologii poligrafice

521.8 Inginerie şi management în industria uşoară 521.8 Inginerie şi management în industria uşoară
215.1 Arte decorative  
214.1 Arte decorative aplicate  

723.3 Design vestimentar industrial, ediţia 2017

 
723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie 723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie
723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile

723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile

710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)

710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)