ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

525.1 Electronică

525.1 Electronică

525.1 Sisteme optoelectronice

525.1 Sisteme optoelectronice

523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii

523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii

525.3 Teleradio comunicaţii

525.3 Teleradio comunicaţii

714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

 714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

523.1 Electroenergetică

523.1 Electroenergetică

524.1 Electromecanică

524.1 Electromecanică

523.2 Termoenergetică

523.2 Termoenergetică

529.1 Ingineria şi managementul calităţii

529.1 Ingineria şi managementul calităţii

521.9 Inginerie şi management în energetică

 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

525.4 Microelectronică şi nanotehnologii

 

526.1 Calculatoare

526.1 Calculatoare

526.2 Tehnologii informaţionale

526.2 Tehnologii informaţionale

526.3 Automatică şi informatică

 

444.3 Informatică aplicată

 

526.5 Ingineria sistemelor biomedicale

 

444.2 Management informaţional

 

526.5 Securitatea informaţională

 

714.7 Robotică şi mecatronică

 
613.3 Ingineria software  

Facultatea Tehnologia Alimentelor

541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice

541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

541.2 Tehnologia produselor alimentare

521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară

521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară

552.2 Biotehnologii industriale

 
1010.1 Servicii publice de nutriţie  

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini

521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini

521.1 Tehnologia construcţiei de maşini

0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini, modificat 28.05.2019                                                                                           

521.1 Tehnologia construcţiei de maşini

521.3 Maşini şi sisteme de producţie

521.3 Maşini şi sisteme de producţie

521.7 Design industrial

 

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto

527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar

527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar

521.8 Inginerie şi management în transporturi

521.8 Inginerie şi management în transporturi

841.1 Tehnologii de operare în transport

841.1 Tehnologii de operare în transport

522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară

522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară

522.1 Maşini şi aparate în industria uşoară

 

522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

521.6 Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor

 

715.3 Inginerie mecanică

 715.3 Inginerie mecanică

715.6 Ingineria designului de produs

 

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

581.1 Arhitectură  

582.4 Căi ferate,drumuri, poduri

582.4 Căi ferate,drumuri, poduri

581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului

 

582.6 Ingineria şi protecţia apelor

582.6 Ingineria şi protecţia apelor

583.1 Ingineria mediului 583.1 Ingineria mediului

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie

582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie

582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie

582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie

522.4 Inginerie mecanică în construcţii

522.4 Inginerie mecanică în construcţii

581.4 Design interior

 
543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă 543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă

211.3 Sculptura

 

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

582.1 Construcţii şi inginerie civilă 582.1 Construcţii şi inginerie civilă
584.2 Geodezie, topografie şi cartografie  
584.3 Evaluarea imobilului 584.3 Evaluarea imobilului
381.1 Drept 381.1 Drept
582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă 582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă
521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit 521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit
543.1 Tehnologia prelucrării lemnului 543.1 Tehnologia prelucrării lemnului
521.8 Ingineria şi management în construcţii 521.8 Ingineria şi management în construcţii

Facultatea Inginerie Economică şi Business

362.1 Marketing şi logistică 362.1 Marketing şi logistică
363.1 Business şi administrare 363.1 Business şi administrare
361.1 Contabilitate 361.1 Contabilitate

Facultatea Textile şi Poligrafie

542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele 542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele
542.2 Design vestimentar industrial  
543.4 Design şi tehnologii poligrafice 543.4 Design şi tehnologii poligrafice
521.8 Inginerie şi management în industria uşoară 521.8 Inginerie şi management în industria uşoară
215.1 Arte decorative  
214.1 Arte decorative aplicate  
723.3 Design vestimentar industrial, ediţia 2017  
723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie 723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie
723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile 723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile
710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) 710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)