ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

523.1 Electroenergetică 523.1 Electroenergetică
524.1 Electromecanică 524.1 Electromecanică
523.2 Termoenergetică 523.2 Termoenergetică
529.1 Ingineria şi managementul calităţii 529.1 Ingineria şi managementul calităţii
521.9 Inginerie şi management în energetică

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

525.1 Electronică 525.1 Electronică
525.1 Sisteme optoelectronice 525.1 Sisteme optoelectronice
523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii 523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii
525.3 Teleradio comunicaţii 525.3 Teleradio comunicaţii
714.3 Comunicaţii radio şi televiziune 714.3 Comunicaţii radio şi televiziune
714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii  714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

525.4 Microelectronică şi nanotehnologii
526.1 Calculatoare 526.1 Calculatoare
526.2 Tehnologii informaţionale 526.2 Tehnologii informaţionale
526.3 Automatică şi informatică
444.3 Informatică aplicată
526.5 Ingineria sistemelor biomedicale
444.2 Management informaţional
526.5 Securitatea informaţională
714.7 Robotică şi mecatronică
613.3 Ingineria software

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini 521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini
521.1 Tehnologia construcţiei de maşini 521.1 Tehnologia construcţiei de maşini
521.3 Maşini şi sisteme de producţie 521.3 Maşini şi sisteme de producţie
521.7 Design industrial
527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto 527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto
527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar 527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar
521.8 Inginerie şi management în transporturi 521.8 Inginerie şi management în transporturi
841.1 Tehnologii de operare în transport 841.1 Tehnologii de operare în transport
522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară 522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară
522.1 Maşini şi aparate în industria uşoară
522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare 522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
521.6 Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor
715.3 Inginerie mecanică  715.3 Inginerie mecanică
715.6 Ingineria designului de produs

Facultatea Tehnologia Alimentelor

541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice 541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice
541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare 541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
541.2 Tehnologia produselor alimentare 541.2 Tehnologia produselor alimentare
521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară 521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară
552.2 Biotehnologii industriale
1010.1 Servicii publice de nutriţie

Facultatea Textile şi Poligrafie

542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele 542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele
542.2 Design vestimentar industrial
543.4 Design şi tehnologii poligrafice 543.4 Design şi tehnologii poligrafice
521.8 Inginerie şi management în industria uşoară 521.8 Inginerie şi management în industria uşoară
215.1 Arte decorative
214.1 Arte decorative aplicate
723.3 Design vestimentar industrial, ediţia 2017
723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie 723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie
723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile 723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile
710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele) 710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

581.1 Arhitectură
582.4 Căi ferate,drumuri, poduri 582.4 Căi ferate,drumuri, poduri
581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului
582.6 Ingineria şi protecţia apelor 582.6 Ingineria şi protecţia apelor
583.1 Ingineria mediului 583.1 Ingineria mediului
582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie 582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie 582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
522.4 Inginerie mecanică în construcţii 522.4 Inginerie mecanică în construcţii
581.4 Design interior
543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă 543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă
211.3 Sculptura

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

582.1 Construcţii şi inginerie civilă 582.1 Construcţii şi inginerie civilă
584.2 Geodezie, topografie şi cartografie
584.3 Evaluarea imobilului 584.3 Evaluarea imobilului
381.1 Drept 381.1 Drept
582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă 582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă
521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit 521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit
543.1 Tehnologia prelucrării lemnului 543.1 Tehnologia prelucrării lemnului
521.8 Ingineria şi management în construcţii 521.8 Ingineria şi management în construcţii

Facultatea Inginerie Economică şi Business

362.1 Marketing şi logistică 362.1 Marketing şi logistică
363.1 Business şi administrare 363.1 Business şi administrare
361.1 Contabilitate 361.1 Contabilitate