ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ
ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

523.1 Electroenergetică523.1 Electroenergetică
524.1 Electromecanică524.1 Electromecanică
523.2 Termoenergetică523.2 Termoenergetică
529.1 Ingineria şi managementul calităţii529.1 Ingineria şi managementul calităţii
521.9 Inginerie şi management în energetică

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

525.1 Electronică525.1 Electronică
525.1 Sisteme optoelectronice525.1 Sisteme optoelectronice
523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii523.8 Inginerie şi management în telecomunicaţii
525.3 Teleradio comunicaţii525.3 Teleradio comunicaţii
714.3 Comunicaţii radio şi televiziune714.3 Comunicaţii radio şi televiziune
714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii 714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

525.4 Microelectronică şi nanotehnologii
526.1 Calculatoare526.1 Calculatoare
526.2 Tehnologii informaţionale526.2 Tehnologii informaţionale
526.3 Automatică şi informatică
444.3 Informatică aplicată
526.5 Ingineria sistemelor biomedicale
444.2 Management informaţional
526.5 Securitatea informaţională
714.7 Robotică şi mecatronică
613.3 Ingineria software

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini521.8.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini
521.1 Tehnologia construcţiei de maşini521.1 Tehnologia construcţiei de maşini
521.3 Maşini şi sisteme de producţie521.3 Maşini şi sisteme de producţie
521.7 Design industrial
527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto527.1 Ingineria şi tehnologia transportului auto
527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar527.2 Ingineria şi tehnologia transportului feroviar
521.8 Inginerie şi management în transporturi521.8 Inginerie şi management în transporturi
841.1 Tehnologii de operare în transport841.1 Tehnologii de operare în transport
522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară522.2 Maşini şi aparate în industria alimentară
522.1 Maşini şi aparate în industria uşoară
522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare522.3 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare
521.6 Utilaje şi tehnologii de ambalare a produselor
715.3 Inginerie mecanică 715.3 Inginerie mecanică
715.6 Ingineria designului de produs

Facultatea Tehnologia Alimentelor

541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice541.1 Tehnologia şi management alimentaţiei publice
541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare541.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare
541.2 Tehnologia produselor alimentare541.2 Tehnologia produselor alimentare
521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară521.8 Ingineria şi managementul în industria alimentară
552.2 Biotehnologii industriale
1010.1 Servicii publice de nutriţie

Facultatea Textile şi Poligrafie

542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele542.1 Ingineria produselor textile  şi din piele
542.2 Design vestimentar industrial
543.4 Design şi tehnologii poligrafice543.4 Design şi tehnologii poligrafice
521.8 Inginerie şi management în industria uşoară521.8 Inginerie şi management în industria uşoară
215.1 Arte decorative
214.1 Arte decorative aplicate
723.3 Design vestimentar industrial, ediţia 2017
723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie
723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile
710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

581.1 Arhitectură
582.4 Căi ferate,drumuri, poduri582.4 Căi ferate,drumuri, poduri
581.2 Urbanism şi amenajarea teritoriului
582.6 Ingineria şi protecţia apelor582.6 Ingineria şi protecţia apelor
583.1 Ingineria mediului583.1 Ingineria mediului
582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie582.7 Ingineria sistemelor de alimentare cu căldură şi gaze, ventilaţie
582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie582.2 Ingineria materialelor şi articolelor de construcţie
522.4 Inginerie mecanică în construcţii522.4 Inginerie mecanică în construcţii
581.4 Design interior
543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă543.2 Tehnologia produselor din ceramică şi sticlă
211.3 Sculptura

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

582.1 Construcţii şi inginerie civilă582.1 Construcţii şi inginerie civilă
584.2 Geodezie, topografie şi cartografie
584.3 Evaluarea imobilului584.3 Evaluarea imobilului
381.1 Drept381.1 Drept
582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă582.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă
521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit521.5 Ingineria şi managementul zăcămintelor, minerit
543.1 Tehnologia prelucrării lemnului543.1 Tehnologia prelucrării lemnului
521.8 Ingineria şi management în construcţii521.8 Ingineria şi management în construcţii

Facultatea Inginerie Economică şi Business

362.1 Marketing şi logistică362.1 Marketing şi logistică
363.1 Business şi administrare363.1 Business şi administrare
361.1 Contabilitate361.1 Contabilitate