Studii cu frecvenţă la zi

Studii cu frecvenţă redusă

Facultatea: Energetica

523.1 Electroenergetică 523.1 Electroenergetică
524.1 Electromecanică 524.1 Electromecanică
529.1 Inginerie şi Managementul Calităţii 529.1 Inginerie și Managementul Calității
521.8 Inginerie şi Management în Energetică
523.2 Termoenergetică

Facultatea: Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații

525.1 Electronica 525.1 Electronica
521.8 Inginerie şi Management în Telecomunicaţii 521.8 Inginerie și Management în Telecomunicații
525.2 Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice 525.2 Sisteme și Rețele de Comunicații Optoelectronice
525.3 Teleradio Comunicaţii 525.3 Teleradio Comunicații

Facultatea: Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

526.1 Calculatoare 526.1 Calculatoare
444.3 Infrormatica Aplicată 526.2 Tehnologii Informaționale
526.4 Ingineria Sistemelor Biomedicale
525.4 Microelectronica şi Nanotehnologii
444.2 Management Informaţional
526.5 Securitatea Informaţională
526.2 Tehnologii Informaţionale

Facultatea: Inginerie şi Management în Transport

527.2 Ingineria și Tehnologia Transportului Auto 521.8.4 Inginerie și Management în Transporturi
527.2 Ingineria și Tehnologia Transportului Feroviar 527.1 Ingineria și Tehnologia Transportului Auto
522.2 Mașini și Aparate în Industria Alimentară 522.2 Mașini și Aparate în Industria Alimentară
522.1 Mașini și Aparate în Industria Ușoară 522.3 Mașini și Instalații Frigorifice, Sisteme de Climatizare
522.3 Mașini și Instalații Frigorifice, Sisteme de Climatizare
841.1 Tehnologii de Operare în Transport (Auto)
522.6 Utilajul și Tehnologia Ambalării Produselor

Facultatea: Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini

521.2 Construcţii de Echipamente şi Maşini Agricole 521.9 Inginerie Inovațională și Transfer Tehnologic
521.7 Design Industrial 521.8.1 Inginerie și Management în Construcția de Mașini
521.9 Inginerie Inovaţională şi Transfer Tehnologic 521.1 Tehnologia Construcţiilor de Maşini
521.8.1 Inginerie şi Management în Construcţia de Maşini
521.3 Maşini şi Sisteme de Producţie
521.1 Tehnologia Construcţiilor de Maşini

Facultatea: Tehnologie şi Management în Industria Alimentară

552.2 Biotehnologii Industriale 521.8 Inginerie și Management în Industria Alimentară
521.8 Inginerie şi Management în Industria Alimentară 541.1 Tehnologia și Managementul Alimentației Publice
541.1 Tehnologia şi Managementul Alimentaţiei Publice 541.2 Tehnologia Produselor Alimentare
541.2 Tehnologia Produselor Alimentare 541.3 Tehnologia Vinului și a Produselor Obținute prin Fermentare
541.3 Tehnologia Vinului şi a Produselor Obţinute prin Fermentare

Facultatea: Industrie Uşoară

215.1 Arte decorative 543.4 Design şi Tehnologii Poligrafice
543.4 Design şi Tehnologii Poligrafice 521.8 Inginerie şi Management în Industria Uşoară
542.2 Design Vestimentar Industrial 542.1 Ingineria produselor textile şi din piele
521.8 Inginerie şi Management în Industria Uşoară
542.1 Ingineria Produselor Textile şi din Piele

Facultatea: Urbanism şi Arhitectură

582.7 Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie 582.7 Ingineria Sistemelor de Alimentare cu Căldură şi Gaze, Ventilaţie
581.1 Arhitectura 582.4 Căi Ferate, Drumuri, Poduri
582.4 Căi Ferate, Drumuri, Poduri 582.2 Ingineria Materialelor şi Articolelor de Construcţii
581.4 Design Interior 522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii
582.6 Ingineria şi Protecţia Apelor 582.6 Ingineria şi Protecţia Apelor
522.4 Inginerie Mecanică în Construcţii 543.2 Tehnologia Produselor din Ceramică și Sticlă
211.3 Sculptură 581.2 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
543.2 Tehnologia Produselor din Ceramică și Sticlă
581.2 Urbanism şi Amenajarea Teritoriului

Facultatea: Cadastru, Geodezie şi Construcţii

582.1 Construcții și Inginerie Civilă 584.3 Evaluarea Imobilului
381.1 Drept 521.8.1 Inginerie și Management în Construcții
584.3 Evaluarea Imobilului 543.1 Tehnologia Prelucrării Lemnului
584.2 Geodezie, Topografie şi Cartografie 582.1 Construcții și Inginerie Civilă
582.5 Inginerie Antiincendii și Protecție Civilă
521.8.1 Inginerie şi Management în Construcţii
521.5 Ingineria şi Managementul Zăcămintelor, Minerit
543.1 Tehnologia Prelucrării Lemnului

Facultatea: Inginerie Economică şi Business

363.1 Business şi Administrare
361.1 Contabilitate
362.1 Marketing şi Logistică