ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Facultatea Electronică şi Telecomunicaţii

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii

0710.1 Inginerie şi management în telecomunicaţii

0714.1 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

0714.1 Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii

0714.2 Reţele şi software de telecomunicaţii

0714.2 Reţele şi software de telecomunicaţii

0714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

0714.3 Comunicaţii radio şi televiziune

0714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

 0714.8 Securitatea sistemelor electronice şi de telecomunicaţii

Facultatea Energetică şi Inginerie Electrică

0710.1 Inginerie şi management în energetică

 

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

0710.2 Inginerie şi managementul calităţii

0713.1 Electroenergetică

0713.1 Electroenergetică

0713.2 Termoenergetică

 

0713.3 Ingineria sistemelor electromecanice

07I3.3 Ingineria sistemelor electromecanice

Ingineria sistemelor de energii regenerabile

 

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

0612.1 Calculatoare şi reţele

0612.1 Calculatoare şi reţele

0613.1 Tehnologia informaţiei

0613.1 Tehnologia informaţiei

0612.2 Managementul informaţiei

 

0613.2 Securitate informaţională

 

0613.3 Ingineria software

 

0613.5 Informatica aplicată

 

0714.5 Microelectronică şi nanotehnologii

 

0714.4 Electronica aplicată

0714.4 Electronica aplicată

0714.6 Automatică şi informatică

 

0714.7 Robotică şi mecatronică

 

0714.9 Inginerie biomedicală

 

Facultatea Tehnologia Alimentelor

0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară

0710.1 Inginerie şi management în industria alimentară

0711.4  Biotehnologii

 

0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

0721.1 Tehnologia şi managementul alimentaţiei publice

0721.2 Tehnologia produselor alimentare

0721.2 Tehnologia produselor alimentare

0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

0721.3 Tehnologia vinului şi a produselor obţinute prin fermentare

1010.1 Servicii publice de nutriţie

 

Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi

0710.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini

0710.1 Inginerie şi management în construcţia de maşini

0710.1 Inginerie şi management în transporturi

0710.1 Inginerie şi management în transporturi

0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini

0715.1 Tehnologia construcţiilor de maşini

0715.2 Maşini şi sisteme de producţie

0715.2 Maşini şi sisteme de producţie

0715.3 Inginerie mecanică

 0715.3 Inginerie mecanică

0715.4 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

0715.4 Maşini şi instalaţii frigorifice, sisteme de climatizare

0715.7 Design industrial

 

0716.1 Ingineria transportului auto

0716.1 Ingineria transportului auto

Facultatea Urbanism şi Arhitectură

0212.2 Design interior

 

0731.1 Arhitectură

 

0731.4  Planificare urbană şi regională

 0731.4  Planificare urbană şi regională

0732.2 Căi ferate,drumuri, poduri

0732.2 Căi ferate,drumuri, poduri

0732.3 Alimentări cu apă, canalizări

0732.3 Alimentări cu apă, canalizări

0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri

0732.4 Ingineria sistemelor termice, de gaze şi climatizare pentru clădiri

0731.6 Arhitectura peisajera si amenajarea spatiilor verzi

 

0722.2 Ingineria materialelor și articolelor de construcții

 

 

Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii

0421.1 Drept

0421.1 Drept

0710.1 Inginerie şi management în construcţii

0710.1 Inginerie şi management în construcţii

0731.5 Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

0731.5 Evaluarea şi dezvoltarea imobilului

0731.2 Inginerie geodezică şi cadastru

0731.2 Inginerie geodezică şi cadastru

0732.1 Construcţii industriale şi civile

0732.1 Construcţii industriale şi civile

0732.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă

0732.5 Inginerie antiincedii şi protecţie civilă

Facultatea Inginerie Economică şi Business

0411.1 Contabilitate

0411.1 Contabilitate

0413.1 Business şi administrare

0413.1 Business şi administrare

0414.1 Marketing şi logistică

0414.1 Marketing şi logistică

Facultatea Textile şi Poligrafie

0214.1 Arte decorative aplicate

 

0710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)

0710.1 Ingineire şi management în textile (îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole din piele)

0722.3 Design şi tehnologii poligrafice

0722.3 Design şi tehnologii poligrafice

0723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile

0723.1 Tehnologia şi designul confecţiilor textile

0723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie

0723.2 Tehnologia şi designul încălţămintei şi a articolelor de marochinărie

07 23 .3 Design vestimentar industrial