lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

Caușan Corina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în științe economice Pretendent: CAUȘAN Corina

Muntean Ion – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în economie Competitor: Ion MUNTEAN

Marusic Galina – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în informatică Pretendent: MARUSIC Galina

Zolotcov Anatolie – susţinerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat în tehnică Pretendent: Zolotcov Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

Marusic Galina – examinarea tezei de doctor

Vineri, 24 aprilie 2015, va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 122.03 – “Modelare, metode matematice, produse program”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în informatică cu tema: „Modelarea evoluţiei spaţio-temporale a caracteristicilor ecosistemelor acvatice de tip rîu în vederea estimării parametrilor calităţii  apelor.”

Causan Corina – examinarea tezei de doctor

Se anunţă Joi, 12 februarie 2015, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Știinţific de Profil în domeniul ştiinţelor economice, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: 2060, Chişinău, bd. Dacia, 41, blocul 10, aula 211, va fi examinată teza de doctor în economie a dnei CAUSAN Corina, pe tema: „STIMULAREA  SOCIAL-ECONOMICĂ  A  ACTIVITĂȚII  DE  MUNCĂ […]

Ojegov Alexandr – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent: OJEGOV Alexandr

Malcoci Iulian – susținerea tezei de doctor

Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică Pretendent: MALCOCI Iulian