lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

Felicitări dnei Svetlana Oleinic cu sustinerea tezei de doctor în arhitectură

Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova și Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) o felicită din tot sufletul pe dna lect. univ., Departamentul Arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură (FUA), Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). SVETLANA OLEINIC, care la data de 25.06.2021 în cadrul Consiliului Științific Specializat D212.01-40 de pe lângă UTM, a susținut […]

Aviz: Prezentarea și analiza tezei de doctor la Ședința Seminarului de Profil. Candidat: Laurențiu MARIN

Se anuntă ședința Seminarului Științific de Profil al Școlii Doctorale „IMC” privind prezentarea și examinarea tezei de doctorat a cercetătorului științific principal gr.II (ICECHIM, București) Laurențiu MARIN.

Felicitări dnei Aliona Ghendov-Moșanu cu prilejul susținerii tezei de doctor habilitat!

Universitatea Tehnică a Moldovei o felicită pe dna Aliona Ghendov-Moșanu, care la data de 03.06.2021 a susținut cu succes teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

AVIZ: Susținerea tezei de doctorat în ședința Seminarului Științific. Candidat: Vasili VÎRLAN

Se anuntă ședința Seminarului Științific al Școlii Doctorale „IMC” (domeniul: Inginerie Civilă) privind susținerea tezei de doctorat a candidatului Vasili VÎRLAN.

AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR HABILITAT ÎN ȘTIINȚE INGINEREȘTI. CANDIDAT: ALIONA GHENDOV-MOȘANU

Se anunță susținerea publică a tezei de doctor habilitat a candidatului Aliona GHENDOV-MOȘANU, conf. univ., dr.

AVIZ: SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTOR ÎN ȘTIINȚE TEHNICE. CANDIDAT: CONSTANTIN BÎLICI

Se anunță susținerea tezei de doctorat Candidat: Constantin BÎLICI

Felicitări dnei Natalia Ciobanu pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești

DDP și ȘD IMC o felicită din tot sufletul pe dna Natalia Ciobanu pentru susținerea tezei de doctor în științe inginerești

PREZENTAREA TEZEI DE DOCTOR HABILITAT A DNEI ALIONA GHENDOV-MOȘANU ÎN ȘEDINȚA SEMINARULUI ȘTIINȚIFIC DE PROFIL AD-HOC

Miercuri, 28 aprilie 2021, va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 253.01 -Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor habilitat în științe inginerești cu tema: „Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale”.

Propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat pentru anul 2022

MECC solicită prezentarea propunerilor pentru elaborarea Planului de admitere la programele de postdoctorat cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2022. Propunerile, le expediați Direcției doctorat și postdoctorat, pe adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md până în data de 5.05.2021, conform anexei. Propuneri la Planul de admitere la Postdoctorat pentru anul 2022. Nr. d/o Organizația  Prioritatea strategică […]

STUDENTS’ SELECTION CONTEST for PhD international credit mobility within ERASMUS + programme (Leipzig University, Germany)

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the Leipzig University, Germany, within the Erasmus+ programme. Leipzig University offers 1 mobility grant of 5 months or 2 mobility grants of 3 months for PhD students. The amount of PhD students scholarship is 800 €/month, additionally an […]