lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

Agenţia Naţională pentru Cercetare şi Dezvoltare anunţă lansarea concursului „Programe de postdoctorat” pentru anul 2021.

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB) „Nanotehnologii de Rezonanță” (NTR) o felicită călduros pe lect. univ. NATALIA PÎNZARU,

Joi, 19 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, va avea loc prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ., cu tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică.

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Utilizarea convertoarelor comandate de putere pentru dirijarea cu regimul sistemului electroenergetic”

Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Cercetarea regimurilor sistemului energetic la dezvoltarea interconexiunilor formate din linii dirijate cu autocompensare”

Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul departamentului Design Industrial și de Produs UTM, va avea loc evaluarea prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr., conf. univ. Maxim VACULENCO, cu tema “Transmisii precesionale cu profil necongruent al dinților angrenajului”, specialitatea 242.01. “Teoria mașinilor, mecatronică”.

AVIZ  Seminarul Științific de Profil aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016*

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale” 

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova”