lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

CONCURSUL PROIECTELOR ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL ȘCOLILOR DOCTORALE UTM !!!

În scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

Agenția Universitară Francofonă lansează apelul de burse „Eugen Ionescu”

L’Agence universitaire de la Francophonie lance l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu”, disponible à l’adresse : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/ . Délai de candidature : 16 février 2020. Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la Roumanie) souhaitant effectuer un […]

Felicitări dlui Avrel Dumitriuc cu confirmarea titlului de doctor în ştiinţe tehnice

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” Facultatea „Construcții, Geodezie și Cadastru” Departamentul „Ingineria Civilă și Geodezie” aduc felicitări călduroase dlui Avrel DUMITRIUC

Felicitări dnei Aliona Dodu cu confirmarea titlului de doctor în științe economice

Facultatea ,,Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” Departamentul ,,Ingineria Fabricației” o felicită călduros pe dna  lect. univ. Aliona DODU

Felicitări dlui Andrei Nastas cu confirmarea titlului de doctor în ştiinţe tehnice

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” Facultatea „Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” Departamentul ,,Ingineria Fabricației” aduc felicitări călduroase dlui lect. univ. Andrei NASTAS

APEL DE PARTICIPARE LA CONFERINŢA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ŞI DOCTORANZILOR

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 1-3 aprilie 2020 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

AVIZ

În atenția doctoranzilor anului  1, înmatriculați la studii de doctorat, ciclul III, UTM! Sunteți invitați la ședința de informare, care va avea loc Joi, 05.12.2019, ora 15.00, biroul 1-321 De asemenea sunt invitați conducătorii  și îndrumătorii de doctorat. Direcția Doctorat și Postdoctorat UTM  

OLEINIC Svetlana – EXAMINAREA TEZEI DE DOCTOR

Vineri, 13 decembrie 2019, ora 14.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil ad-hoc (stabilit de ANACEC prin decizia Nr. 21 din 23 martie 2018), în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: bd. Dacia nr.39, bl.9 de studii, aud. 9-224, va fi examinată teza de doctor în Arhitectură a d-nei OLEINIC Svetlana cu tema: „Procedee […]

AVIZ: Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.