lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

AVIZ  Seminarul Științific de Profil aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4 din 05 iulie 2016*

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 222.01 „Dispozitive şi echipamente electrotehnice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Contribuţii la eleborarea şi modernizarea sistemelor electromecanice industriale” 

Luni, 29 iunie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Promovarea utilizării biocombustibililor gazoși în Republica Moldova”

Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susține studenții doctoranzi și cadrele academice universitare în elaborarea proiectelor academice care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social și educațional în țara sau regiunea de resedință. Sunt eligibili programului: Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi acreditate din ţara natală sau […]

In cadrul Seminarului Sttintific al Scolii Doctorale se anunta evaluarea tezei de doctor a doamnei Oxana RADU   cu tema: Compozitii alimentare pe baza uleiului de nuca (Juglans regia L.) rezistente la degrădari oxidative.

Vineri, 26 iunie 2020 va avea loc şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil, specialitatea 232.01. “Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale”, din cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Arhitecturi hardware adaptive pentru sisteme neuro-fuzzy cu autoorganizare”

The COVID-19 pandemic will have far-reaching and long-term effects on populations and economies worldwide. Besides its immediate impact on health, the socioeconomic consequences of the pandemic are likely to be felt by economic actors over the world, and the populations of developing countries and economies in transition are expected to be among those most vulnerable […]

AVIZ Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” anunță SUSȚINEREA PUBLICĂ A TEZEI DE DOCTORAT a candidatului Liliana PLATON

AVIZ Școala Doctorală ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică” anunță SUSȚINEREA TEZEI DE DOCTORAT