lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

AVIZ: Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative

Se anunță ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc format în cadrul Ș.D. IMC, al UTM la specialitatea 651.03 – Arte plastice și decorative privind discutarea tezei de doctor în arte cu tema „Pictura figurativă în arta plastică din Moldova”, elaborată de Platon Liliana, conducător științific dr. în stud. artelor, cercetător Vitalie Malcoci.

Cu privire la admiterea la studiile de doctorat în anul academic 2019-2020

Ordinul MECC al RM nr. 1128 din 13.09.2019 „Cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școlile doctorale a granturilor doctorale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2019-2020”

Prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a dnei Natalia CIOBANU

ȘCOALA DOCTORALĂ INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ (ȘD IMC) A V I Z             La data de 20.IX.2019, (ora 15:00, a. 9-142), în cadrul Ședinței Seminarului Științific de Profil 211.03 – Rețele inginerești în construcții  din cadrul ȘD  ”Inginerie Mecanică și Civilă” a UTM, va avea loc prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică a […]

Avrel DUMITRIUC – susținerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ingineria Mecanică şi Civilă Se anunţă susţinerea tezei de doctor în tehnică. Pretendent: Avrel DUMITRIUC

AUF anunță înscrierea la colocviul anual cu tematica ”Invățămîntul superior și dezvoltarea urbană”

Agenția universitară a Francofoniei anunță înscrierea la colocviul anual „Învățământul superior și dezvoltarea urbană” Colocviul va avea loc pe 21-22 octombrie 2019 la Dakar, Senegal. Colocviul este destinat studenților, profesorilor, cercetătorilor și profesioniștilor.  Informațiile sunt disponibile la linkul dat:  https://www.auf.org/nouvelles/agenda/colloque-annuel-2019-de-lauf-lenseignement-superieur-developpement-urbain/ și https://www.colloqueannuel.auf.org Tarifele pot fi consultate aici: //www.colloqueannuel.auf.org/events/colloque-auf

Doctoranzii ce provin din diaspora poloneză sunt invitați să aplice

National Agency for Academic Exchange has launched a project for financing PhD studies for the Polish diaspora.

Roman GOLUBI – susţinerea tezei de doctor

Scoală Doctorală Ştiinţa Alimentelor, Inginerie Economică şi Management Se anunţă susţinerea tezei de doctor Pretendent: Roman GOLUBI

Felicitări dlui Sergiu Mazuru cu suținerea tezei de doctor habilitat

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Colectivul Facultății Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi îl felicită din tot sufletul pe dr., conf.univ SERGIU  MAZURU,