lista tezelor de doctor susținute la utm în perioada 1991 – 01.05.2017

Blog – Anunțuri doctorat

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării solicită propuneri pentru elaborarea Planului de admitere la postdoctorat pentru anul 2021.  Propunerile, conform anexei, urmează a fi expediate către 10 aprilie curent în variantă electronică la adresa rodica.siminiuc@adm.utm.md.

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă (IMC), anunță prezentarea și aprecierea tezei de doctor în tehnică în Ședința Seminarului Științific de Profil 242 – Mașinologie și Tehnologia Construcțiilor de Mașini (aprobat prin Hotărârea CNAA, nr AT – 4/4.4, din 05.07.2016),privind înaintarea spre susținere publică a ei în Consiliul Științific Specializat la Specialitatea Științifică 242.05 – Tehnologii, […]

Coimbra Group Universities have been providing, since 1999, young researchers from the European Neighbourhood with the opportunity to spend a short stay at a Coimbra Group University to carry out part of their research work. The eligible countries for the 2020 edition are the following: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Egypt, Georgia, […]

Direcția Doctorat și Postdoctorat a Universității Tehnice din Moldova Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” (IMC) și Centrul Științifico-Educațional Interuniversitar de Cercetare (UTM-USARB) ,,Nanotehnologii de Rezonanță” o felicită din tot sufletul pe dna asis. univ. a Catedrei Științe Fizice și Inginerești (CȘFI), Facultatea Științe Reale, Economice și ale Mediului (FȘREM), Universitatea de Stat „Alecu Russo” […]

Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” Se anunţă susţinerea tezei de doctor. Pretendent: Natalia Pînzaru

Miercuri, 12 februarie 2020, ora 15.00 în şedinţa Seminarului Ştiinţific de Profil (stabilit prin hotărârea Consiliului Științific al UTM din 23 septembrie 2019) “Nanotehnologii, Materiale Noi Multifuncționale și Dispozitive Electronice” al Școlii Doctorale ”Știința Calculatoarelor, Electronică și Energetică”, în cadrul Universităţii Tehnice a Moldovei, pe adresa: str. Studenților 9/7, blocul nr. 3 de studii, aud. […]

În scopul organizării competiției naționale a proiectelor științifice în vederea repartizării granturilor doctorale din bugetul de stat pentru admiterea 2020-2021, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării lansează apelul de depunere a proiectelor științifice conform Metodologiei de desfășurare a competiției proiectelor științifice pentru repartizarea granturilor doctorale de la bugetul de stat, aprobată prin Ordinulnr.86 din 08 februarie 2016.

L’Agence universitaire de la Francophonie lance l’appel à candidatures pour les bourses doctorales et postdoctorales “Eugen Ionescu”, disponible à l’adresse : https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/bourses-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale-eugen-ionescu-2019-2020/ . Délai de candidature : 16 février 2020. Public cible : doctorants et enseignants-chercheurs de toutes disciplines, rattachés à une université du réseau AUF dans un pays de l’OIF et en Algérie (excepté la Roumanie) souhaitant effectuer un […]

Școala Doctorală „Inginerie Mecanică și Civilă” Facultatea „Construcții, Geodezie și Cadastru” Departamentul „Ingineria Civilă și Geodezie” aduc felicitări călduroase dlui Avrel DUMITRIUC

Facultatea ,,Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi” Școala Doctorală ,,Inginerie Mecanică și Civilă” Departamentul ,,Ingineria Fabricației” o felicită călduros pe dna  lect. univ. Aliona DODU