Domeniul ŞTIINŢE INGINEREŞTI ŞI TEHNOLOGII

Profilul: 242. Maşinologie şi tehnologia construcţiilor de maşini

Specialitatea: 241.01. Geometrie şi grafică inginerească; 242.05. Tehnologii, procedee şi utilaje de prelucrare

Preşedinte: Bostan Ion, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, Academician

Vicepreşedinte: Stoicev Petru, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Sochirean Anatolie, doctor în tehnică, conferenţiar universitar

 

Profilul: 221. Energetică

Specialitatea: 221.01. Sisteme şi tehnologii energetice; 221.02-Tehnologii de conversie a energiei şi resurse regenerabile (cu specificarea lor); 222.01- Dispozitive şi echipamente electrotehnice

Preşedinte: Arion Valentin, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Vicepreşedinte: Sobor Ion, doctor în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Hlusov Viorica, doctor în tehnică

 

Profilul: 122. Informatică aplicată; 232. Calculatoare şi tehnologii informaţionale

Specialitatea: 122.03.Modelare, metode matematice, produse program; 232.01. Sisteme de conducere, calculatoare şi reţele informaţionale

Preşedinte: Popescu Anatol, doctor habilitat în informatică, profesor universitar

Vicepreşedinte: Guţuleac Emilian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Sudacevschi Viorica doctor în tehnică, conferențiar universitar

 

Profilul: 252. Tehnologii în industria uşoară ; 253. Tehnologii în industria alimentară; 272 Merceologie

Specialitatea: 253.01. Tehnologia produselor alimentare de origine vegetală (cu specificarea produselor şi procedeelor); 253.05. Procese şi aparate în industria alimentară; 272.01. Merceologia şi expertiza produselor alimentare

Preşedinte: Sturza Rodica, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Vicepreşedinte: Tatarov Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific: Deseatnicova Olga, doctor în tehnică, conferențiar universitar

Domeniul ŞTIINŢE ALE NATURII

Profilul: 135. Mecanică; 211. Ingineria construcţiilor Specialitatea: 135.01. Mecanică teoretică; 135.02. Mecanica corpului solid;
211. 02. Materiale de construcţii, elemente şi edificii

Preşedinte: Andriuţă Mircea, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Vicepreşedinte: Rusu Ion, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar

Secretar ştiinţific: Taranenco Anatolie, doctor în tehnică

Domeniul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI ECONOMICE

Profilul: 521. Economie, business, administrare

Specialitatea: 521.01. Teorie economică şi politici economice 521.03. Economie şi management în domeniul de activitate

Preşedinte: Bugaian Larisa, doctor habilitat în economie, profesor universitar

Vicepreşedinte: Albu Svetlana, doctor în economie, conferenţiar universitar

Secretar ştiinţific: Crucerescu Cornelia, doctor în economie, conferenţiar universitar

 

Vezi detalii