Ştiinţa Calculatoarelor, Electronică şi Comunicaţii

sontea

VICTOR ȘONTEA

Directorul școlii
Doctor în științe tehnice, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/7, blocul de studii nr. 3, biroul 423
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: victor.sontea@mib.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Victor ABABII, doctor, conferentiar universitar, UTM
Vasile TRONCIU, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM
Ion TIGHINEANU, academician, AŞM
Sergiu CANDRAMAN, student-doctorand, UTM

Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi

PETRU STOICEV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 6, biroul 219
Tel: +373 22 44-03-45
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Ion BOSTAN, academician, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Maxim VACULENCO, doctor, conferențiar universitar, UTM
Pavel TOPALĂ, doctor habilitat, profesor universitar, USARB
Igor GÎDEI, student-doctorand, UTM

Inginerie Civilă

io rusu foto

ION RUSU

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia 39, blocul de studii 9, biroul 9 p. 21
Tel: +373 22 77-38-11
E-mail: ion.rusu1@tran.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Mircea ANDRIUȚĂ, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Vera GUȚUL, doctor, conferențiar universitar, UTM
Gheorghe CROITORU, doctor, MDRC RM
Nicolae LUCAȘENCO, student-doctorand, UTM

Știința Alimentelor

tatarov

PAVEL TATAROV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 5, biroul 5-415
Tel: +373 22 50-99-58; +373 22 50-99-60
E-mail: pavel.tatarov@tpa.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Rodica STURZA, dr. hab. prof. univ., UTM
Mircea BERNIC, dr. hab. prof. univ., UTM
Vlad REȘITCA, dr., conf. univ, FTMIA, UTM
Eugenia SOLDATENCO, dr. hab., cercet. șt. princ., Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA)
Anatol BALANUȚĂ, dr., prof. univ., UTM
Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., UTM
Eugenia BOAGHI, student-doctorand, UTM

Economie, Finanţe şi Management

albu

ALBU SVETLANA

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: bd. Dacia 41, blocul de studii nr. 10, biroul 342
Tel. +373 22 77-34-88
E-mail: svetlana.albu@emi.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Maria GHEORGHIȚĂ, doctor, profesor universitar, UTM
Svetlana GOROBIEVSCHI, doctor habilitat, profesor universitar, UTM
Valeriu CAPSÎZU, doctor, conferenţiar universitar, USM
Carolina VOLOSATÎI, student-doctorandă, UTM

Energetică şi Inginerie Electrică

SOBOR ION

Directorul școlii
doctor, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. 31 august 1989, 78, blocul de studii nr. 2, biroul 120
Tel: +373 22 23-76-19
E-mail: ion.sobor@adm.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Ilie NUCĂ, doctor, conferențiar universitar, UTM
Vitalie NASTAS, doctor, conferențiar universitar, UTM
Vladimir BERZAN, doctor habilitat, profesor universitar, AŞM
Elena VASILOS, student-doctorand, UTM