zaporojan

SERGIU ZAPOROJAN

Directorul școlii
Doctor în științe tehnice, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/7, blocul de studii nr. 3, biroul 423
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: sergiu.zaporojan@adm.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Victor ABABII, doctor, conferentiar universitar, UTM
Vasile TRONCIU, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM
Ion TIGHINEANU, academician, AŞM
Sergiu CANDRAMAN, student-doctorand, UTM

PETRU STOICEV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 6, biroul 219
Tel: +373 22 44-03-45
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

COMPONENȚA NOMINALĂ A CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ

  1. Ion BOSTAN, acad., dr/ hab. prof.univ.,
  2. Maxim VACULENCO, dr. conf.univ.,
  3. Sergiu MAZURU, dr. conf.univ.,
  4. Mircea ANDRIUȚĂ, dr. hab., prof.univ.,
  5. Ion RUSU, dr. hab, prof.univ.,
  6. Livia NISTOR-LOPATENCO, dr. conf.univ.,
  7. Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof.univ., președintele CȘ, Universotatea de Stat „Aleco Russo”, din Bălți

tatarov

PAVEL TATAROV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 5, biroul 5-415
Tel: +373 22 50-99-58; +373 22 50-99-60
E-mail: pavel.tatarov@tpa.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Rodica STURZA, dr. hab. prof. univ., UTM
Vlad REȘITCA, dr., conf. univ, FTMIA, UTM
Eugenia SOLDATENCO, dr. hab., cercet. șt. princ., Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA)
Anatol BALANUȚĂ, dr., prof. univ., UTM
Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., UTM
Eugenia BOAGHI, student-doctorand, UTM