zaporojan

SERGIU ZAPOROJAN

Directorul școlii
Doctor în științe tehnice, conferențiar universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/7, blocul de studii nr. 3, biroul 423
Tel: +373 22 50-99-10
E-mail: sergiu.zaporojan@adm.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Victor ABABII, doctor, conferentiar universitar, UTM
Vasile TRONCIU, doctor habilitat, conferențiar universitar, UTM
Ion TIGHINEANU, academician, AŞM
Sergiu CANDRAMAN, student-doctorand, UTM

PETRU STOICEV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 6, biroul 219
Tel: +373 22 44-03-45
E-mail: petru.stoicev@imi.utm.md

COMPONENȚA NOMINALĂ A CONSILIULUI ȘCOLII DOCTORALE INGINERIE MECANICĂ ȘI CIVILĂ

  1. Ion BOSTAN, acad., dr/ hab. prof.univ.,
  2. Maxim VACULENCO, dr. conf.univ.,
  3. Sergiu MAZURU, dr. conf.univ.,
  4. Mircea ANDRIUȚĂ, dr. hab., prof.univ.,
  5. Ion RUSU, dr. hab, prof.univ.,
  6. Livia NISTOR-LOPATENCO, dr. conf.univ.,
  7. Pavel TOPALĂ, dr. hab., prof.univ., președintele CȘ, Universotatea de Stat „Aleco Russo”, din Bălți

tatarov

PAVEL TATAROV

Directorul școlii
Doctor habilitat, profesor universitar

DATE DE CONTACT

Adresa: str. Studenților 9/8, blocul de studii nr. 5, biroul 5-415
Tel: +373 22 50-99-58; +373 22 50-99-60
E-mail: pavel.tatarov@tpa.utm.md

CONSILIUL ȘCOLII DOCTORALE

Rodica STURZA, dr. hab. prof. univ., UTM
Mircea BERNIC, dr. hab. prof. univ., UTM
Vlad REȘITCA, dr., conf. univ, FTMIA, UTM
Eugenia SOLDATENCO, dr. hab., cercet. șt. princ., Institutul Științifico – Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare (IȘPHTA)
Anatol BALANUȚĂ, dr., prof. univ., UTM
Jorj CIUMAC, dr., prof. univ., UTM
Eugenia BOAGHI, student-doctorand, UTM