I. INFORMAȚIA GENERALĂ

Rolul Direcției Doctorat și Postdoctorat este de a sprijini şi promova activităţile privind organizarea şi desfăşurarea studiilor superioare de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei.

Atribuţii şi responsabilităţi:

  • asigură asistenţă în organizarea şi desfăşurarea studiilor de doctorat;
  • elaborează documente oficiale referitoare la activitatea studenţilor – doctoranzi, conducătorilor de doctorat, Şcolilor doctorale;
  • asigură transparenţa procedurilor de selecţie şi admitere la doctorat, a criteriilor de evaluare şi a standardelor solicitate candidaţilor;
  • organizează centralizat evidenţa tuturor informaţiilor privind studiile superioare de doctorat;
  • monitorizează activitatea studenţilor – doctoranzi şi a conducătorilor de doctorat;
  • participă la întocmirea prezentărilor sau rapoartelor referitoare la studiile de doctorat;
  • facilitează comunicarea dintre Consiliul Ştiinţific şi Şcolile doctorale;
  • asigură publicarea pe Internet a tuturor informaţiilor necesare privind studiile de doctorat.

 

II. PERSONAL