1. Diagrama de examinare și susținere a tezei de doctorat pentru candidații admiși la studii până în 2015
 2. Ghid de redactare a tezei de doctor / doctor habilitat
 3. Metodologie de evaluare și susținere a tezelor de doctorat la Universitatea Tehnică a Moldovei
 4. Regulamentul privind abilitarea cu dreptul de conducător de doctorat
 5. Regulamentul privind constituirea şi activitatea seminarului ştiinţific de profil
 6. Regulamentul cu privire la funcţionarea consiliilor ştiinţifice specializate şi de conferire a  titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice în Republica Moldova
 7. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de Etică a Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educaţie şi Cercetare în domeniul atestării
 8. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Concursului Naţional „Teza de Excelenţă a Anului”
 9. Regulamentul privind acordarea concediului de creaţie în scopul finalizării şi susţinerii tezei de doctor
 10. Ghid pentru doctoranzi (pentru doctoranzii înmatriculați conform Regulamentului privind organizarea și desfășurarea doctoratului și postdoctoratului, HG nr. 173 din 18.02.2008)
 11. Ghid pentru postdoctoranzi
 12. EXTRAS din procesul-verbal nr. 7 al ședinței Senatului UTM din 27.01.2015 – Privind acordarea primei persoanelor care au susținut teza de doctor în termen