pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Cu privire la modificarea denumirii facultăţii de Energetică (02/04/2007)

De mai mult timp catedra Electromecanică (acum Electromecanică şi Metrologie) intervine cu propunerea de modificare a denumirii facultăţii de Energetică - în scopul ajustării acesteia la realităţile existente la facultate precum şi respectării adevărului ştiinţific si terminologic.

În continuare prezentam:
1. Extrasul din procesul verbal nr. 7 al sedintei catedrei Electromecanica din 30 mai 2006
2. Extrasul din procesul verbal al sedintei Consiliului facultatii de Energetica din 31 octombrie 2006


EXTRAS
din procesul verbal nr. 7 al sedintei catedrei Electromecanica, din 30 mai 2006

Ordinea de zi: Cu privire la modificarea denumirii facultatii de Energetica


Au luat cuvant:
Sef.catedra, conf.dr.ing. Ilie Nuca:
Facultatea de Energetica pregateste, deja de peste 40 de ani, specialisti in doua domenii. Conform Legii in vigoare nr. 142 - XVI acestea sunt: Inginerie Electrica si Energetica. Cadrele didactice de la catedra Electromecanica au formulat de nenumarate ori aceasta intrebare conducerii facultatii, dar raspunsul a fost negativ. Din acest motiv propun sa fie discutata chestiunea cu privire la modificarea denumirii facultatii, sa luam o decizie si sa o propunem spre discutie la sedinta Consiliului Facultatii de Energetica.

conf.dr.ing. Ion Sobor:
In anul 1967 facultatea de Electrotehnica se separa in doua facultati: Energetica si Electrofizica. La acel moment specialitatea „Termotehnica” nu era, ea a fost deschisa mai tarziu, in anul 1981.

Apare o intrebare fireasca – corespunde sau nu denumirea actuala a facultatii profilurilor specialitatilor, continutului acestora si Legii nr. 142 - XVI din 7 iulie 2005 ”Legea privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesionala si al specialitatilor pentru pregatirea cadrelor in institutiile superior, Ciclul I” ? Consider ca nu corespunde.

Argumentele noastre in favoarea modificarii denumirii facultatii sunt urmatoarele:
1. Din totalul de 694 studenti ai facultatii doar 104 fac studii la specialitatea TEI – specialitate de profil energetic in sensul european al acestui termen.

2. Modificarea denumirii facultatii, in care va fi reflectat si profilul electric va contribui:
• La informarea corecta a societatii, opiniei publice si abiturientilor despre continutul real al specialitatilor;
• La consolidarea prestigiului catedrei Bazele Teoretice ale Electrotehnicii – catedra care este implicata in procesul de studii a intregii universitati;
• La respectarea Legii nr. 142-XVI care stipuleaza ca in RM se pregatesc specialisti in domeniul „Inginerie Electrica”. Dar in cadrul carei Universitati sau la care facultate sunt pregatiti acesti specialisti?
3. Va fi repusa in drepturile sale firesti catedra de Electromecanica - catedra care a stat la formarea temeliilor facultatii si care pe parcursul a peste 40 de ani pregateste specialisti in domeniul ingineriei electrice.

4. Profilul existent (Inginerie Electrica) nu este reflectat in denumirea actuala a facultatii. Pentru confirmare aducem descifrarea termenului „Eneregtica”, Electroenergetica si, respectiv, a termenului Electrotehnica:
Energetica: 1. Privitor la producerea si la folosirea diferitelor forme de energie; 2. Ramura a fizicii care studiaza fenomenele produse in sistemele fizice din punct de vedere al transformarilor dintr-o forma in alta; 3. Ramura a tehnicii care se ocupa cu studiul surselor si al posibilitatilor tehnico-economice de exploatare si de utilizare a diferitelor forme de energie. Sursa: DEX, editia 1998, p. 341.
Electroenergetica: Care tine de energia electrica, referitor la energia electrica. Sursa: Noul Dictionar Universal al limbii romane, pag.422
Energetics: 1. A branch of mechanics that deals primarly with energy and its transformations. 2. The total energy relations and transformations of a system, e.g. a chemical reaction or an ecological community. Sursa: Enciclopedia Britanica, 2002 sau The Penguin English Dictionary, 2005, p. 459
Electrotehnica: 1. Referitor la aplicatiile tehnice ale fenomenelor electrice si magnetice. 2. Ramura a tehnicii care se ocupa cu aplicatiile fenomenelor electrice si magnetice. Sursa: Noul Dictionar Universal al limbii romane, pag.423

Comparand termenii de mai sus, constatam ca specialitatile de profil electrotehnic nu intra in notiunea „Energetica”.

In scopul respectarii adevarului stiintific si terminologic, intervin cu propunerea de-a solicita Consiliul Facultatii sa puna in discutie modificarea denumirii facultatii. Este oportun sa corectam eroarea facuta acum patruzeci de ani, sa dam dovada de bun simt si respect fata de colegi.

Propun urmatoarele variante: „Facultatea de Energetica si Inginerie Electrica” sau „Facultatea de Electrotehnica si Energetica”.

S-a hotarat: 1. Catedra propune urmatoarele variante de modificare a denumirii facultatii:
Facultatea de Energetica si Inginerie Electrica (aceasta denumire corespunde Legii nr. 142 - XVI)
Facultatea de Electrotehnica si Energetica
2. Seful catedrei va expune Consiliului facultatii de Energetica parerea catedrei in vederea luarii deciziei de catre Consiliului facultatii.

Membrii catedrei in numar de 14 persoane (11 titulari si 3 cumularzi) au votat deschis:
Rezultatul votarii: pro-13; contra – 0; abtinut - 1


Extras din procesul verbal al sedintei Consiliului facultatii de Energetica, din 31 octombrie 2006

Ordine de zi: Cu privire la modificarea denumirii facultatii de Energetică

ISo.: se prezinta demersul Catedrei Electromecanica … si propune ca Consiliul Facultatii sa discute si sa ia o hotarare in aceasta chestiune
ISt: problema modificarii denumirii a fost discutata de mai multe ori, insa (la moment) aceasta chestiune nu este cea mai stringenta pentru facultate.
NM: se propune de a discuta aceasta propunere la Adunarea Generala a Facultatii
VN: se propune de adaugat in denumire cuvantul „Electrotehnica”
IM: propune denumirea „Energetica si Inginerie Electrica”; sustine propunerea de discuta aceasta propunere la Adunarea Generala a Facultatii
VA: propunere binevenita, dar modificarea nu schimba esenta
st1: pastrarea denumirii actuale
st2: modificarea este binevenita
Ung: de pastrat „brandul”
IN: se aduc exemple din alte universitati si sustine demersul de modificare
TA: sustine propunerea de modificare a denumirii facultatii si accentueaza asupra necesitatii dezvoltarii sectorului Electrotehnic
NM: se aduc argumente in favoarea pastrarii denumirii
TS: se pronunta pentru pastrarea denumirii; mentioneaza ca conform standardelor europene denumirea corecta ar fi „Inginerie Electrica”
VP: a adus argumente in favoarea pastrari denumirii
ISt: se decide punerea vot doua chestiuni:
1. Modificarea denumirii facultatii
2. Analiza hotararii privind modificarea denumirii facultatii la Adunarea Generala a Facultatii

se pune la vot (deschis) propunerea de modificare a denumirii facultatii; Rezultate:
Pro – 14
Contra – 7
Abtineri – 3

NM: se propune a relua votul

votul se reia, insa pe alta chestiune: Chestiunea modificarii denumirii facultatii sa fie discutata la (1) Consiliul Facultatii sau la (2) Adunarea Generala a Facultatii

1) se pune la vot (deschis) propunerea discutarii chestiunii modificarii denumirii facultatii la Consiliul Facultatii; Rezultate:
Pro – 11
Contra – 10
Abtineri – 3

2) se pune la vot (deschis) propunerea discutarii chestiunii modificarii denumirii facultatii la Adunarea Generala a Facultatii; Rezultate:
Pro – 10
Contra – 10
Abtineri – 1

ultimul vot se repeta, rezultate:
Pro – 11
Contra – 10
Abtineri – 1

votul se mai repeta odata (a treia oara!!!), rezultate:
Pro – 12
Contra – 10
Abtineri – 1

Ca urmare a votului repetat (de trei ori) pe aceiasi intrebare (pana la obtinerea rezultatului dorit, de unii) I.Sobor si A.Chiciuc s-au retras din Consiliul Facultatii de Energetica.


Nici pana astazi, Consiliul facultatii n-a luat nicio deciziei in chestiunea modificarii denumirii facultatii.
Ulterior conducerea de varf a facultatii a venit cu propunerea de „inghetare” temporara a initiativei de modificarea a denumirii, pentru ca ulterior (in scurt timp, dupa calmarea spiritelor) sa se revina la aceasta chestiune. In acelasi timp, aceeasi conducere de varf a facultatii a intervenit si pe langa conducerea de varf a universitatii – in scopul asigurarii unui sprijin in pastrarea situatiei curente.


Cei care doresc să se expuna in aceasta chestiune pot trimite mesaje pe adresa decanului facultatii de Energetica, Ion Stratan: stratan@mail.utm.md si a secretarului Senatului UTM, Ion Sobor: senat.utm@gmail.com

 

Şcoala este o clădire cu patru pereţi - care adăpostelte viitorul.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000
     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc