pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
Descrierea specialităţii
Domeniul de activitate a absolventului specialităţii MSCCP este metrologia şi certificarea care se referă la realizarea respectării normelor, regulilor şi cerinţelor înaintate produsului şi procesului trehnologic, orientate spre asigurarea calităţii şi securităţii produsului >>>>
Ghidul studentului
Procesul de învăţământ la UTM se realizează pe baza sistemului de credite transferabile (ECTS). Pentru a afla cursurile şi conţinutul lor, predate pe parcursul anilor de studii (la specialitatea MSCCP) faceţi clic aici >>>>
Manuale / Îndrumare

• Metrologie, Standardizare şi Măsurări
• Sistemul Internaţional de Unităţi
• Măsurări electrice
• Microprocesoare
• Măsurări Industriale
• Informatica >>>>

Calendar
Dacă cauţi un motiv pentru a nu merge la ore sau pentru a organiza o petrecere - ai o pagină pentru insperaţie >>>>
Galeria absolventilor
click pe ei
click pe ei
Admiterea şi absolvirea cursurilor de Masterat (13/10/2007)

Al şaselea an consecutiv, Catedra Electromecanică şi Metrologie organizează înmatricularea şi, respectiv, instruirea absolvenţilor la cursurile de masterat, specilaitatea "Metrologie, Standarde, Control şi Certificarea Producţiei".

În acest an universitar (2007/2008), pentru masteranzii de la MSCCP au fost rezervate (de către Ministerul Eucaţiei şi Tineretului) doar trei locuri bugetare, la care s-au înscris şase concurenţi. Examenele de admitere au avut loc pe data de 24 şi 26 septembrie 2007. Rezultatele au fost foarte bune, fapt ce a ingreunat partajarea locurilor. La masterat fiind înscrişi următorii candidaţi:

- Nadejda STÂMKOVSKAIA
- Vera GUZUN
- Tamara POPOVICI

Practic în aceeaşi perioada (1 octombrie 2007) a avut loc şi susţinerea publică a tezelor de master din anul de studii anterior. Teme interesante..., prezentări extraordinare..., feţe luminoase ... şi masteranzi excelenţi.

Felicitări absolvenţilor cursurilor de master promoţia 2006/07:

- Corina TONU-AFTANAS
- Anatolie VODĂ
- Emilia JUNCĂ
- Ecaterina PUDOVCHIN
- Irina TULUMARI

Le urăm mult succes şi realizari cât mai frumoase!

Viitorului îi sunt necesari oameni de viitor.
Absolvenţi

Până în prezent, 123 de studenţi au absolvit cu succes specialitatea MSCCP.
Pentru ai vedea faceţi clic aici >>>>

Umor
• Întâmplări din viaţa marilor savanti
• Bulă Metrolog
• Cugetări: drepte şi strâmbe
• Anunţuri, Citate, Întâmplări adevărate şi mai puţin adevărate
• Crime Metrologice
• Bancuri despre studenţi şi profesori >>>>
Legislaţie
• Legea metrologiei
• Legea standardizarii
• Legea evaluarii conformitatii produselor
Legi, Hotarari de Guvern, Acorduri Internationale, Regulamente etc - toate din domeniul metrologiei >>>>
Galeria foto
Adrese utile
pro Bologna
Energie Plus
Masterat "IMC"
Clubul LabVIEW
Catedra EMM
CIITT
TIMPUL
Jurnal de Chisinău
Index 2000

     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc