pentru un viitor mai sigur    home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
În memoria lui Nicolae CIOBANU (24/07/2005)

După o lungă şi grea suferinţă, pe 21 iunie 2005, a trecut în lumea celor drepţi unul dintre pilonii catedrei Electromecanica – Nicolae Ciobanu. Pedagog prin vocaţie, a rămas în memoria a mii de discipoli nu doar ca un specialist competent în materia pe care a predat-o decenii dea rândul, dar şi ca o fire înţelegătoare şi binevoitoare de o rară cumsecădenie şi omenie.
Numele şi imaginea lui Nicolae Ciobanu va dăinui mult inimile noastre, iar rezultatele muncii sale îşi vor găsi locul în memoria discipolilor săi.

Dumnezeu sa-L primească în împărăţia Lui şi să-L aibă în grija Lui.

 

VIAŢA

Eşti o scânteie, impuls aprig în bătaie
Un uragan imens, un tunet, o văpaie
O minunată lume, o dorinţă
Un Dumnezeu, un înger, o credinţă.
Ai aparut din dragoste finită
Înconjurat de-o lume rătăcită
Ai biruit pe mii şi milioane
De-ai apărut apoi la noi, la oameni.
Din depărtări astrale infinite,
Cu cuget inuman, uman dorite
Prin constelaţii străvezii, sau violete
Ai depăşit imense spaţii reci, răzleţe...
Tu nu eşti doar cuvânt, eşti o enigmă
Eşti taină pur Dumnezeiască
Câţi vrut-au să-ţi cunoască măreţia
Cu nemurirea astfel să-nrudească.
O, viaţă sfântă, scumpă, minunată
Eşti o făclie-n întuneric ridicată
Ai izbucnit din sferele inferne
Vei dispărea iar în inferne sfere.
Eşti un miraj, un dor adânc, imagic
Eşti un potop, un cuget îndrăznet
Eşti o iubire, cu-n talaz de farmec
Tu eşti un fulger scurt, plin de farmec.
Când tu dispari, o lume doar dispare
Un Univers, un Soare, un Pământ.
Când tu apari o altă viaţă - apare
Din haos, din abis şi cuget sfânt.

Lector-superior catedra Electromecanica
Nicolae CIOBANU
1997

Moartea nu este un punct final, ci doar o virgulă în povestea vieţii.
     home | ghidul st-lui | manuale | legislaţie | calendar | absolvenţi | dictionar | umor  
 
© 2004-2008 Andrei Chiciuc