"Mesager Universitar" - publicaţie universitară

Fondată în februarie 1998, şi fiind una dintre puţinele publicaţii universitare cu o apariţie regulată în fiecare lună, gazeta UTM "Mesager Universitar" reuşeşte, în linii mari, să satisfacă cerinţele informaţionale şi educative ale universităţii. Având obiectivul principal formulat în epigraful "Ţara nu se poate ridica decât prin ingineri", publicaţia s-a impus deja unui cerc de cititori.

Gazeta reflectă punctual vizitele de colaborare ale diferitelor delegaţii de la universităţi şi instituţii europene şi mondiale cu caracter didactic şi de integrare a UTM în învăţământul modern occidental. În acelaşi context, publicăm pe paginile gazetei informaţii privind activităţile didactice ale facultăţilor, catedrelor sau ale unor pedagogi cu renume. În paginile gazetei sunt publicate şi materiale ample de la conferinţele profesorale şi studenţeşti, precum şi probleme privind modernizarea învăţământului, opinii ale studenţilor cu privire la profesie, la condiţiile de trai în cămine, la activitatea sportivă, artistică, distracţii, etc.

"Mesager Universitar" are un rol important în ceea ce priveşte orientarea profesională a tineretului preuniversitar. În acest scop sunt publicate informaţii despre olimpiadele tehnice din cadrul UTM, precum şi campania de publicitate în preajma admiterii la universitate. Gazeta este distribuită atât în interiorul universităţii, la cele zece facultăţi, cît şi în alte universităţi din Chişinău. Pe paginele gazetei "Mesager Universitar" sunt publicate informaţii şi despre alte universiţăţi din Moldova, din România şi din alte ţări, astfel ca cititorul să fie pus la curent şi cu anumite aspecte ale vieţii universitare din întreaga lume.

ANII: