Loading Evenimente

« All Events

  • Acest eveniment a trecut.

Conferința de comemorare a primului rector „In memoriam: academicianul Sergiu Rădăuțanu – 90 de ani de la naștere”

17 iunie 2016 / 15:00

Foto Radautan

Universitatea Tehnică a Moldovei are plăcerea să vă invite la Conferința de comemorare a primului rector „In memoriam: academicianul Sergiu Rădăuțanu – 90 de ani de la naștere”, care va avea loc în data de 17 iunie 2016, ora 15:00, blocul central, sala de festivități, UTM. La eveniment vor participa:primul Președinte al R. Moldova, dl Mircea SNEGUR; ex-primarul de Chișinău, dl Serafim URECHEAN; prof. Aurel MARINCIUC, coleg și prieten al acad. S. RADAUȚANU.

Fișier biografic

Sergiu RĂDĂUŢANU (17 iunie 1926 – 6 martie 1998) a fost un specialist notoriu în domeniul fizicii şi chimiei materialelor semiconductoare. Doctor habilitat în ştiinţe tehnice (1966), profesor universitar (1967), membru corespondent (1970) şi membru titular (1972) al AȘM.

După absolvirea Facultăţii de Fizică şi Matematică a Universităţii de Stat din Chişinău (1955), a urmat doctorantura la Institutul Fizico-Tehnic „A. F. Ioffe” din Leningrad (1955-1958). A activat ca cercetător ştiinţific la Secţia de Fizică şi Matematică a Filialei Moldoveneşti a AŞ a URSS (1959-1961), a fondat şi a condus Laboratorul de Compuşi Semiconductori al Institutului de Fizică Aplicată al AȘM (1961-1998). A condus (din 1973) Consiliul ştiinţific din Moldova în problema „Fizica şi chimia semiconductorilor”. Vicepreşedinte al AŞM (1990-1995) şi, concomitent, director al Centrului de Materiale Semiconductoare al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM (din 1993).

În calitate de fondator şi prim-rector al Institutului Politehnic din Chişinău (1964-1973) a acordat o atenţie sporită pregătirii cadrelor de ingineri (deschiderea unor noi facultăţi, dotarea laboratoarelor cu aparataj modern, construcţia blocurilor de studii şi a căminelor, formarea unui colectiv profesoral din specialişti de înaltă calificare etc.) şi dezvoltării cercetărilor în domeniul ştiinţelor inginereşti. Deputat şi Preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM (1967-1971).

Fondator al şcolii ştiinţifice în domeniul fizicii şi tehnologiei semiconductorilor din RM. A iniţiat şi a dezvoltat cercetări în fizica şi chimia semiconductorilor binari, ternari şi multinari, fizica senzorilor şi dispozitivelor în baza lor; tehnologia de obţinere, caracterizarea şi studiul materialelor cu proprietăţi semiconductoare, magnetice, supraconductoare; electronica solidului, energetica fotovoltaică. A elaborat tehnologia de obţinere a unui spectru larg de compuşi ternari de tipul ZnIn2C4, ZnGa2C4, CdIn2C4, CdGa2C4, cu o varietate de proprietăţi optice, electrice şi radiative: fenomenul politipiei structurale, efectul radiaţiei coerente, memoria optică, caracteristica neliniară de tip N cu aspecte importante din punct de vedere ştiinţific şi aplicativ. A descoperit o clasă nouă de compuşi ternari de tipul CdCr2S4, care posedă proprietăţi de semiconductori magnetici. Rezultatele investigaţiilor au fost prezentate în peste 900 de lucrări ştiinţifice, publicate în ţară şi în străinătate, inclusiv monografiile: Арсенид и фосфид кадмия (1976, în colab.); Полупровoдники системы ZnS-In2S3 (1980, în colab.); Магнитные полупроводники на основе селенхромита меди (1984, în colab.); Многокомпонентные холькогениды AII B2III C4VI (1990, red.). A fost redactor al Dicţionarului politehnic rus-moldovenesc (1983). Este deținător a 120 de brevete de invenţie. A pregătit 60 de doctori şi 12 doctori habilitaţi în ştiinţe. A participat la cca 200 de forumuri ştiinţifice naționale şi internaţionale, expoziţii. A ţinut prelegeri la universităţi şi instituţii de profil din Rusia, Ucraina, Ţările Baltice, Belarus, Uzbekistan, Azerbaidjan, România, Italia, Franţa, Germania, SUA, Japonia, Marea Britanie, Coreea, India, Canada ş.a.

După proclamarea Independenței RM, a impulsionat relațiile de colaborare dintre savanții și corpul profesoral din RM și România. Membru de onoare al Academiei Române, preşedinte al Societăţii Ştiinţifice „D. Cantemir”, președinte al Fundației „D. GUSTI”, membru al Academiei Inginereşti din Rusia, membru de onoare al Academiei Internaţionale de Cosmonautică, DHC al UTM, ASEM, Universităţii de Vest din Timişoara, al Universităţii „Transilvania” din Braşov, Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi, Universităţii Pedagogice de Stat „K. Ţiolkovski” din Kaluga (Federaţia Rusă), Universităţii Tehnice din Atena (Grecia). Dublu laureat al Premiului de Stat, decorat cu „Ordinul Republicii”, de două ori cu Ordinul „Drapelul Roşu de Muncă” şi cu 8 medalii.

 

Detalii

Data:
17 iunie 2016
Timp:
15:00
Eveniment Category:

Organizator

UTM

Detalii

Data:
17 iunie 2016
Timp:
15:00
Eveniment Category:

Organizator

UTM