Este primul proiect în Republica Moldova (nr. 516938/P15, aprobat în anul 2005), susținut financiar de către Societatea Europeană de Fizică și realizat la UTM.

Totalitatea lucrărilor de realizare a proiectului: conceptul și proiectarea, elaborarea tehnologiilor de fabricare și testările intermediare, calculul ingineresc și simularea pe calculator, precum și fabricarea componentelor au fost efectuate în exclusivitate de studenți și doctoranzi, cadre didactice și ingineri-absolvenți ai UTM.

Pendulul Foucault, instalat în anul 1851 în Panteonul din Paris la indicația lui Napoleon III, ulterior, datorită spiritului iscoditor al umanității, și-a găsit răspândirea în multe țări, atât în emisfera de nord, cât și cea de sud a planetei Pământ.

Pendulele Foucault existente, în fond, se bazează pe același principiu funcțional, deosebindu-se între ele prin parametrii tehnici și decorul interior al spațiilor unde sunt instalate.

Pendulul Foucault – Orologiu Gravitațional cu cinematică interactivă, elaborat la UTM, ca structură, reprezintă o dezvoltare conceptuală a sistemului clasic și permite înregistrarea cu precizie a mișcării de rotație a Pământului și poziției geografice a Republicii Moldova într-un sistem fix de coordonate astronomice.

În locul de amplasare (latitudinea 47°01’45”, corpul administrativ al UTM) Pendulul Foucault – Orologiu Gravitațional, datorită cinematicii interactive, va indica continuu atât mișcarea de rotație a Pământului marcată prin rotirea aparentă a planului de oscilație cu viteza unghiulară 10°58’31”/ora, cât și ora locală generată de rotirea Pământului.

La UTM deja a fost inițiat un program de cercetare cu utilizarea posibilităților cinematice interactive ale Pendulului Foucault – Orologiu Gravitațional în vederea identificării unor presupuse abateri ale planului de oscilații în timpul eclipselor de Lună și Soare – fenomen ce ar răspunde ipotetic la unele întrebări privind cauzele cataclismelor naturale, în special, a cutremurelor de pământ.