Patrimoniul UTM transmis la fondarea IPC

În conformitate cu Hotărârea Sovietului de Miniștri al URSS nr. 209 din 13 martie 1964 despre organizarea Institutului Politehnic din Chișinău, Comitetul Central al Partidului Comunist şi Sovietul de Miniștri al RSSM, prin Hotărârea comună nr. 177 din 28 aprlie 1964 a luat decizia de a amplasa administrația și facultățile Institutului Politehnic nou-format în incinta clădirilor pe următoarele adrese: municipiul Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168; mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78 și mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 121. Prin aceeași hotărâre au fost transmise și căminele studențești nr. 1 și 2 din strada Columna,104, cu capacitatea de cazare de 700 de locuri.

bloc 1

Corpul de studii nr. 1 al Universității Tehnice a Moldovei, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168

Corpul de studii nr. 1 — mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 168, este o clădire – monument de arhitectură, cu o suprafață de 3889 m², construită iniţial cu două nivele până în anii 1900 și reconstruită după cel de-al Doilea Război Mondial. La 25 februarie 1953, prin Hotărârea Comitetului Executiv Chișinău nr. 158, au fost aprobate actele Comisiei de stat de dare în exploatare a etajului trei și a sălii festive. În clădirea respectivă actualmente sunt amplasate Facultatea de Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații, cu săli de studii și laboratoare, Administrația Universității, Contabilitatea, Departamentul Didactico-Metodic, Departamentul Investigații Științifice și Dezvoltare Tehnologică și Departamentul Resurse Umane, Secretariat și Relații cu Publicul.

bloc2

Corpul de studii nr. 2 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. 31 August 1989, 78

Corpul de studii nr. 2 — mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78, complex din două clădiri: corpul 2B cu trei nivele, cu suprafața de 2655 m² — monument de arhitectură, construit până în anul 1900; corpul 2C cu patru nivele, având suprafaţa de 3922 m², dat în exploatare la începutul anului 1963. În clădirile respective este amplasată Facultatea de Energetică și Inginerie Electrică, cu sălile de curs și laboratoarele de profil, iar la etajul patru, corpul 2C, sunt amplasate catedrele şi laboratoarele Facultății Inginerie și Management în Electronică și Telecomunicații. Clădirea cu trei nivele, corpul 2A, cu suprafața 2647,7 m², a fost transmisă Bibliotecii Naționale la data de 14 decembrie 1987, în baza Dispoziției nr. 218p din 18 august 1987 a Sovietului de Miniștri al RSSM.
Fostul corp de studii nr. 3 din str. 31 August 1989, 121, cu suprafața de 4257 m², a fost transmis Ministerului Culturii, în baza Dispoziției nr. 286p din 10 decembrie 1975 a Sovietului Miniștrilor al RSSM. La moment, în cladirea respectivă se află Muzeul Național de Arheologie și Istorie.

Căminele studențești din strada Columna, 104, au fost transmise: căminul nr. 2 (monument de arhitectură) — Ministerului Culturii; căminul nr. 1 — Departamentului de Privatizare.

Patrimoniul creat în procesul dezvoltării UTM

Corpurile de studii

bloc4

Corpul de studii nr. 4 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Florilor, 4/1

Corpul de studii nr. 4 — mun.Chișinău, str. Florilor, 4/1 — este un complex din patru clădiri: corpurile 4A, 4B, 4C și 4D. Corpul 4A cu suprafața de 3670 m2, cu cantină încorporată de 1240 m2 a fost dat în exploatare conform Deciziei nr. 160 din 30 iunie 1967 a Comitetului Executiv Chișinău. În acest corp de studii a activat Facultatea de Construcții. Începând cu 1 martie 1988, Facultatea a fost transferată în noul corp de studii — nr. 10 de pe bd. Dacia, 41. Clădirea respectivă a fost transmisă Direcției Învățământ a mun. Chișinău. La moment, în această clădire își desfășoară activitatea Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”. În anul 1976 au fost date în exploatare etajul doi al corpului 4B, corpul 4D cu patru nivele, cu sală de sport, în care a activat Facultatea de Urbanism și Arhitectură; corpul 4C — laboratorul unic de cercetări în domeniul construcțiilor. Actualmente în blocul 4C sunt amplasate laboratoarele Facultății Industrie Ușoară, Catedra Transport Auto și laboratoarele Facultății Cadastru, Geodezie și Construcții și ale Facultății Urbanism și Arhitectură.

bloc5

Corpul de studii nr. 5 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 9/9

Corpul de studii nr. 5 — clădire cu şase nivele situat în mun. Chişinău, str. Studenţilor, 9/9 — a fost dat în exploatare prin Ordinul nr. 727 din 29 decembrie 1978 al Ministrului Învăţământului. În acest bloc sunt amplasate sălile de curs şi laboratoarele Facultăţii Tehnologie şi Management în Industria Alimentară. Suprafaţa totală a blocului constituie 10162,9 m2.

bloc6

Corpul de studii nr. 6 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 9/9

Corpul de studii nr. 6 — clădire cu cinci nivele și două aule de torent, mun. Chișinău, str. Studenților 9/8 — a fost dat în exploatare prin Ordinul nr. 133 din 27 august 1975 al Ministrului Învățământului. În acest corp de studii au fost amplasate, până la fuzionare, Facutatea de Inginerie Mecanică și Transporturi și Facultatea de Inginerie și Management în Construcția de Mașini. Suprafața totală a corpului de studii — 9595,2 m2, suprafața aulelor de torent — 733,9 m2 și 724,3 m2.

bloc9

Corpul de studii nr. 9 al Universității Tehnice a Moldovei,
bd. Dacia, 39

Corpul de studii nr. 9 — clădire cu patru nivele, amplasată în mun. Chişinău, bd. Dacia, 39 — a fost dat în exploatare în două etape: prima — pavilionul nr. 1 și pavilionul nr. 2 la 30.12.1980, actul de primire–predare a fost confirmat prin Ordinul Ministrului Învățământului Superior și Mediul de Specialitate al RM nr. 13 din 09.01.1981; a doua — pavilionul nr. 3 și pavilionul nr. 4, date în exploatare la 30.09.1981, Ordinul nr. 287 din 05.10.1981. Suparafața totală — 10023,9 m². În blocul dat activează Facultatea Urbanism şi Arhitectură, sălile de expoziție de design interior și arhitectură, aulele de torent și cantina studențească.

bloc10

Corpul de studii nr. 10 al Universității Tehnice a Moldovei,
bd. Dacia, 41

Corpul de studii nr. 10 — clădire cu patru nivele şi aule de torent. Este amplasat în mun. Chişinău, bd. Dacia, 41, a fost dat în exploatare prin Ordinul nr. 30 din 29 februarie 1988 al Ministrului Învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate. În acest bloc activează Facultatea Cadastru, Geodezie şi Construcţii şi Facultatea de Inginerie Economică şi Business. Suprafaţa totală a blocului constituie 10647 m2.

bloc11

Corpul de studii nr. 11 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4

Corpul de studii nr. 11 — mun. Chişinău, str. Academician Sergiu Rădăuțan, 4 — fondat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 629 din 08.07.1997. Complex de 7 module cu 2 nivele şi corp auxiliar cu 1 nivel, cu suprafaţa de 3901,6 m2. Actul de primire-predare nr. 327 a fost aprobat la 25 iulie 1997 de către directorul Agenţiei Teritoriale Chişinău pentru Privatizare. În corpul respectiv sunt amplasate aule de studii, Centrul de Calcul şi Laboratoarele Facultății Industrie Ușoară.

Căminele studențești

camin 1

Căminul nr. 1 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 1

Căminul studenţesc nr. 1, amplasat în mun. Chişinău, str. Studenţilor, 1. Prin Decizia Primăriei mun. Chişinău nr. 5/16 din 13.02.1997 a fost transmisă UTM funcţia de benefeciar pentru finalizarea construcţiei căminului cu 766 locuri de la Direcţia Construcţii Capitale. La 19.11.2003, Universitatea Tehnică a Moldovei a primit Certificatul de urbanism pentru proiectare nr. 5669 şi Autorizaţia de desfiinţare nr. 851A, care au permis demolarea parţială a construcţiilor neportante pentru restabilirea blocurilor 1A şi 1B, aflate în curs de construcție, în vederea amplasării spaţiului locativ în blocul 1A a 66 apartamente şi cămin studenţesc cu 427 locuri în blocul 1B. Suprafaţa totală constituie 5630,8 m2. Lucrările de construcţie, montaj şi finisare au fost finalizate de SA „MONOLIT”. Căminul nr. 1 a fost dat în exploatare în baza procesului-verbal de recepţie finală nr. 1157 și semnat de Comisia de stat sub conducerea Primarului General interimar Vasile Ursu.

Căminul este compus din module cu 2 camere cu 2/4 paturi. Fiecare modul dispune de hol, baie şi bloc sanitar propriu. Camerele sunt dotate cu mobilier modern (dulapuri, noptiere, scaune, mese). Fiecare etaj dispune de bucătărie pentru prepararea hranei, având câte 2 maşini de gătit şi câte o maşină de spalăt. Studenţii din cămin beneficiază de sală de calculatoare cu conexiune la Internet. Spaţiile de cazare de la etajul II sunt destinate pentru cazarea cursanţilor Centrului Universitar de Formare Continuă.

camin2

Căminul nr. 2 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenţilor, 7/1

Căminul nr. 2 — clădire cu 12 nivele situat în mun.Chişinău, str. Studenţilor, 7/1 — a fost dat în exploatare prin Hotărârea nr. 13/1 din 4 iulie 1980 a Comitetului Executiv de Deputaţi ai Poporului din Chişinău. Suprafaţa totală — 11382,5 m2. Capacitatea de cazare — 766 locuri. Este compus din module cu 2 sau 3 camere cu 2/4 paturi, cu hol şi bloc sanitar propriu, mobilier corespunzător, baie la demisol pentru fete şi pentru băieţi. Fiecare etaj dispune de 2 bucătării a câte 2 maşini de gătit. Căminul a fost supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii.

Căminele nr. 3 și 4 ale Universității Tehnice a Moldovei, str. Cuza-Vodă, 10

Căminele nr. 3 și 4 ale Universității Tehnice a Moldovei,
str. Cuza-Vodă, 10

Căminele studenţeşti nr. 3 şi nr. 4, cu 9 nivele, amplasate în mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 10, au fost date în exploatare prin Hotărârea nr. 15/3 din 2 iulie 1982 a Comitetului Executiv Orăşenesc de Deputaţi ai Poporului din Chişinău. Suprafaţa totală — 41888 m2. Capacitatea de cazare — 398 locuri. La fiecare etaj al căminelor sunt amplasate câte 4 module care includ: 2 camere cu 2/4 paturi, hol cu bloc sanitar şi bucătărie dotată cu 2 maşini de gătit, lavoar pentru spălarea tacâmurilor, mobilier corespunzător (dulap, scaun, masă, noptieră), baie la etajul I pentru fete şi pentru băieţi. În cămine sunt instalate 14 maşini de spălat, distribuite la etaje diferite. Studenţii beneficiază de sală de lectură şi de calculatoare cu conexiune la Internet. În cămine sunt amenajate săli de sport cu mese de tennis şi inventar sportiv corespunzător.

caminul 5 si 6

Căminele nr. 5 și 6 ale Universității Tehnice a Moldovei,
str. Cuza-Vodă, 12

Căminele 5 și 6, amplasate în mun. Chişinău, str. Cuza-Vodă, 12 — clădiri cu 9 nivele — au fost date în exploatare prin Hotărârea nr. 24/9.1 din 12 noiembrie 1981 a Comitetului Executiv Orăşenesc de Deputaţi ai Poporului din Chişinău. Suprafaţa totală — 4757 m2. Capacitatea de cazare — 379 locuri.

La fiecare etaj al căminelor sunt amplasate câte 4 module care includ: 2 camere cu 2/4 paturi, hol cu bloc sanitar şi bucătărie dotată cu 1 aragaz, lavoar pentru spălarea tacâmurilor, mobilier corespunzător (dulap, scaun, masă, noptieră), baie la etajul I pentru fete şi pentru băieţi. În anul 2000 căminul a fost supus reparaţiei capitale a locurilor de uz comun (baie, bucătării, bloc sanitar, coridor). Este amenajată o sală de calculatoare cu conexiune la Internet.

caminul 8

Căminul nr. 8 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Florilor, 4A

Căminul studențesc nr. 8 — mun. Chișinău, str. Florilor, 4A — a fost dat în exploatare prin Decizia nr. 249 din 3 octombrie 1969 a Sovietului Orășenesc de Deputați ai Oamenilor Muncii din Chișinău. Suprafața totală — 2621 m2, suprafața locativă — 1273,9 m2, ateliere de confecții cu suprafața de 208,5 m2. Capacitatea de cazare — 227 locuri. Căminul are camere de 2/4 paturi, grupuri sanitare şi bucătării comune la fiecare etaj, mobilier corespunzător, baie la etajul I pentru fete şi pentru băieţi. Căminul a fost supus unor lucrări de consolidare şi reparaţii, cu renovarea parţială a blocurilor sanitare comune, inclusiv montarea parţială a uşilor şi ferestrelor din PVC.

foto 5

Căminul nr. 9 al Universității Tehnice a Moldovei, str. Florilor, 4B

Căminul studențesc nr. 9 — mun. Chișinău, str. Florilor, 4B — a fost dat în exploatare prin Decizia nr. 82 din 31 martie 1970 a Comitetului Orășănesc de Deputați ai Poporului din Chişinău, având suprafața totală de 2193,6 m2, iar suprafața locativă — de 1385 m2. Capacitatea de cazare — 227 locuri. Căminul conține camere de 2/4 paturi, grupuri sanitare şi bucătării comune la fiecare etaj, mobilier corespunzător, băi pentru fete şi pentru băieţi la demisol. Căminul a fost supus unor lucrări de consolidare şi reparaţii, cu renovare selectivă a bucătăriilor şi grupurilor sanitare comune, inclusiv montarea parţială a uşilor şi ferestrelor din PVC.

caminul 10

Căminul nr. 10 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenților, 5

Căminul studențesc nr. 10 cu cinci nivele și anexă la cămin cu un nivel, mun. Chișinău, str. Studenților, 5 — a fost dat în exploatare prin Decizia nr. 242 din 29 iunie 1973 a Comitetului Executiv Orășenesc de Deputați ai Oamenilor Muncii din Chişinău. Suprafața totală — 4818,9 m2, suprafața locativă — 2880,1 m2. Capacitatea de cazare — 390 locuri. Căminul este format din module cu 4 camere cu 2/4 paturi, care dispun de hol şi bloc sanitar propriu, mobilier corespunzător. Bucătării comune la fiecare etaj, dotate cu 2 aragazuri. Baie la etajul I. Căminul dispune de sală de calculatoare cu 20 de locuri; sală de conferinţă pentru 60 de locuri.

caminul 11

Căminul nr. 11 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenților, 3/2

Căminul studențesc nr. 11 — clădire cu cinci nivele, mun. Chișinău, str. Studenților, 3/2 — dat în exploatare prin Decizia nr. 238 din 7 iulie 1975 a Comitetului Executiv Orășenesc de Deputați ai Oamenilor Muncii din Chişinău, suprafața totală — 2412 m2, suprafața locativă — 1450 m2. Capacitatea de cazare — 243 locuri. Căminul este format din module cu 2 camere cu 2/4 paturi, care dispun de bloc sanitar propriu complet utilat, mobilier corespunzător. Fiecare etaj dispune de bucătărie comună, dotată cu 2 maşini de gătit. Căminul a fost supus unor lucrări de întreţinere şi reparaţii în anul 2014, cu renovarea băilor şi bucătăriilor comune.

caminul 12

Căminul nr. 12 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenților, 7/2

Căminul studențesc nr. 12 — clădire cu cinci nivele, mun. Chișinău, str. Studenților, 7/2 — a fost dat în exploatare prin Decizia nr. 26/15 din 29 decembrie 1975 a Comitetului Executiv Orășenesc de Deputați ai Oamenilor Muncii din Chişinău, având suprafața totală — 2435,7 m2, suprafața locativă — 1449,3 m2. Capacitatea de cazare — 243 locuri. Căminul este format din module cu 2 camere cu 2/4 paturi; dispune de bloc sanitar propriu complet utilat, mobilier corespunzător. Este amenajată o spălătorie dotată cu maşini de spălat la etajul I, bucătărie comună cu 2 maşini de gătit la fiecare etaj. Baie la etajul I pentru fete şi la etajul II pentru băieţi (renovate în 2011 – 2012).

camin 13

Căminul nr. 13 al Universității Tehnice a Moldovei,
str. Studenților, 3/1

Căminul studenţesc nr. 13 — clădire cu 5 nivele şi anexe cu un nivel, amplasat în mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/1 — a fost dat în exploatare prin Decizia nr. 14/9 din 7 iulie 1977 a Comitetului Executiv Orășenesc de Deputați ai Oamenilor Muncii din Chișinău. Suprafaţa totală — 2879,2 m2, suprafaţa locativă — 1965,7 m2, suprafaţa profilactoriilor — 1831,5 m2. Capacitatea de cazare — 100 locuri. Căminul este compus din module cu 2 camere cu 2/4 paturi, care dispune de bloc sanitar propriu, mobilier corespunzător. Bucătării comune la fiecare etaj, dotate cu 2 maşini de gătit, baie la demisol. În anexa căminului este amenajat paraclisul universitar şi sala de lectură şi studii „Modul sănătos de viaţă”. La etajul V al căminului este amenajată sala de calculatoare cu conexiune la Internet. În incinta căminului studenţesc funcţionează Preventoriul Universităţii, unde se acordă servicii medicale, inclusiv: consultaţii, tratament conservativ şi fizioterapeutic (salină, ultrasunet, magneto-terapie, electroforeză, UFO, UVC, Darsenvald, inhalaţii ultrasonore).

Diverse obiecte cu menire socio-culturală

Baza de Agrement şi Sport „Andrieş”, s. Condriţa. Dispoziţia nr. 48-P din 10 februarie 1971 a Sovietului Miniştrilor al RSS Moldoveneşti.

centrul didactico-metodic si de productie

Centrul Didactico-Metodic și de Producție al Universității Tehnice a Moldovei, str. Studenților, 5/2

Cantina studenţească (actualmente Centrul Didactico-Metodic și de Producție), mun. Chişinău, str. Studenţilor, 5/2. Ordinul viceministrului Învăţământului Superior şi Mediu de Specialitate al RSSM nr. 177 din 03.06.1982 privind aprobarea actului Comisiei de primire în exploatare a cantinei UTM cu 530 locuri, înregistrat la OCT Chişinău la 29.08.2005, nr. 143921/05-1, nr. cadastral 010041423801.

corp de studiu

Corp de studiu al Universității Tehnice a Moldovei,
bd. Dacia, 41/1

Corp de studii cu sală sportivă, laborator — mun. Chişinău, bd. Dacia 41/1, clădire separată cu un nivel. Actul Comisiei de stat a fost aprobat la 29 iulie 1987 prin Ordinul nr. 170 al Ministrului Învățământului Superior şi Mediu de Specialitate al RSSM.

Depozitul pentru păstrarea legumelor şi fructelor, mun. Chişinău, str. Studenţilor, 5/3, cu suprafaţa totală de 569,4 m2. Decizia Primăriei mun. Chişinău nr. 22/8 din 03 septembrie 1993.

etalon

Centrul de Cercetări Tehnico-Ştiinţifice şi Implementare a Tehnologiilor Avansate „Etalon”, mun. Chişinău, str. Burebista, 7

Centrul de Cercetări Tehnico-Ştiinţifice şi Implementare a Tehnologiilor Avansate „Etalon” — mun. Chişinău, str. Burebista, 7 — Dispoziţia comună nr. 20/470 din 23 iunie 1995 a Ministrului Învăţământului şi Ministrului Industriei al Republicii Moldova. Actul de primire-predare a patrimoniului Uzinei „Etalon” a fost aprobat de Ministerul Privatizării la 18 ianuarie 1996.

agrement si sport

Centrul de Agrement şi Sport al UTM,
mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/8

Centrul de Agrement şi Sport al UTM — mun. Chişinău, str. Studenţilor, 3/8 — proces-verbal de recepţie finală nr. 1212 din 13 noiembrie 2009, înregistrat la OCT Chişinău la 09 decembrie 2009, nr. 0100/09/86360, nr. cadastral 0100414242.22.

 

 

PARCUL DENDROLOGIC – MUZEU AL TEHNICII ÎN AER LIBER, UTM

CAMPUSUL UNIVERSITAR RÂŞCANI, STR. STUDENŢILOR

BISERICA SFINȚII TREI IERARHI: TRADIȚIE, LUMINĂ ȘI ADEVĂR

3ierarhiOamenii se socotesc raționali, zice Sfântul Antonie cel Mare, însă pe nedrept, căci nu sunt raționali. Unii au învățat cuvintele și cărțile vechilor înțelepți. Dar raționali sunt aceea care au sufletul rațional, pot să deosebească ce este binele și ce este răul, se feresc de cele rele și vătămătoare sufletului și toată grija o au celor bune și necesare sufletului; iar acestea le săvârșesc cu multă mulțumire către Dumnezeu, numai aceștia trebuie să se numească oameni raționali. Totodată, cel ce contribuie la formarea acestui adevăr, mare se face înaintea lui Dumnezeu și făcător de om se numește. Aici se vădește marea datorie a omului de a umbla pe calea dreptății veșnice, precum și responsabilitatea generației mature de a forma în tânăra generație dragostea de Dumnezeu, de neam și de familie. Fundamentul respectivei formări este propriul exemplu în toate: fapte, creație și păstrarea valorilor străbune.

Conștienți de acest adevăr, personalitățile marcante ale Universității Tehnice a Moldovei, în persoana domnului rector, academician Ion Bostan, a domnului prorector Pavel Spînu și a membrilor Senatului, au luat decizia de a înfiinţa un locaş sfânt în campusul studenţesc de la Râșcani. Luminați de credința strămoșilor, a harului lui Dumnezeu și cu dragoste față de generațiile în formare, au dorit ca cuvântul lui Dumnezeu să existe mereu în mijlocul studenților. Astfel, în 1997, s-a început pregătirea actelor şi căutarea de posibilităţi ca biserica să fie sub oblăduirea canonică a Mitropoliei Basarabiei din cadrul Patriarhiei Române. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Petru al Basarabiei, la 13 iunie 1998, s-a sfinţit locul viitoarei biserici şi paraclisul provizoriu din campusul de la Râșcani.

În luna mai 1998 prin decizie mitropolitană este numit preot paroh părintele Anatolie Goncear. Preot cu calități deosebite misionare și pedagogice, care începe o activitate prodigioasă ce corespunde slujirii sale preoțești. La finele anului 1999 reușește deja să înființeze o bibliotecă creștină în cadrul paraclisului provizoriu, oferit de Universitate până la finisarea construcției Bisericii. A stabilit bune relații cu subdiviziunile universitare ce contribuiau la o bună conlucrare între Universitate și Biserică. Astfel, în colaborare cu Biblioteca Tehnico-Științifică a Universității, organizează periodic în fiecare an conferințe pastorale, mese rotunde și întruniri duhovnicești cu studenții. Anul acesta a fost realizată pe 23 septembrie 2014 Conferință Pastorală cu genericul: „Rolul sfintei Spovedanii și al împărtășaniei în formarea duhovnicească a tinerilor”. Totodată prin intermediul altor facultăți și catedre sunt realizate prelegeri, seminare și dezbateri pe teme teologice. Începând cu anul 1999, tot în incinta paraclisului, este formată o școală catehetică și duminicală pentru tineri care funcționează până astăzi. Iar începând cu primăvara anului 2014, biserica editează lunar un buletin parohial intitulat „Călăuza creștină”.

Omul devine mai puternic duhovnicește, atunci când trece prin diferite încercări existențiale. Așa se întâmplă și în cazul instituțiilor, mai ales cea bisericească care există datorită mărinimiei bunilor ei credincioși. Din cauza lipsei de resurse financiare, construcția bisericii a fost suspendată pe o perioadă de timp. Astfel, în anul 2008, prin sprijinul conducerii Universității, prin implicarea unor oameni de bună credință se reia construcția Bisericii. Actualmente ea se află la etapa de formare a cupolei. În ultimii doi ani a fost ridicată casa parohială, unde funcționează biblioteca teologică dotată cu o sală de lectură, în care se petrec lecții ale școlii duminicale și catehetice.

Totodată, părintele Anatolie, fiind implicat în lucrările de construcție a Bisericii și din dorința de a nu știrbi activitatea misionar-duhovnicească a parohiei în cadrul Universității, cere Înalt Preasfințitului Petru al Basarabiei un preot slujitor, care să-i fie de ajutor în activitatea sa. Astfel, în luna martie 2014, prin decizie mitropolitană este numit preot slujitor la Biserica Sfinții Trei Ierarhi părintele Ion Banari.

Biserica Sfinții Trei Ierarhi în continuare își propune, cu ajutorul lui Dumnezeu și susținerea Universității, să sporească activitatea sa misionar-pastorală, prin diferite manifestări culturale și științifice realizate la UTM.

Această realizare manifestată de Biserica Sfinții Trei Ierarhi, mai bine de un deceniu este produsul dragostei față de generația tânără, de viitorul lor duhovnicesc, a personalităților responsabile din conducerea universității. Este o conștientizare că omenirea, neamul sau familia nu poate să trăiască, să dăinue fără valorile și virtuțile Evangheliei creștine, deoarice este pilonul culturii noastre. Nu poate să existe fericire fără iubire, pace, bunătate, cumpătare, frăție, iertare și fără comuniune sfântă cu Dumnezeu.

biserica2

biserica1