Comitetul pentru nominalizări al Asambleei Europene de Business („European Business Assembly” – EBA, Oxford, Marea Britanie) la 1 martie 2010 a adoptat decizia de a conferi Universităţii Tehnice a Moldovei decoraţia „European Quality” – „Calitate Europeană”.

Ea se oferă pentru efort continuu în realizarea calităţii înalte a studiilor în corespundere cu standardele europene, cu dreptul de a folosi simbolurile şi atributele acestei decoraţii pe documentele oficiale şi în scopuri publicitare.

Conferirea acestei decoraţii demonstrează un nivel de învăţământ care nu cedează celor mai înalte modele de organizare a procesului didactic din instituţiile omoloage ale ţărilor europene, recunoaşterea profesionalismului corpului didactic, calitatea cercetărilor ştiinţifice şi elaborarea, aplicarea şi realizarea programelor internaţionale.

EBA este un fondator de prestigioase decoraţii internaţionale, cum ar fi: „Calitate Europeană”, „Europa Unită”, Premiul internaţional „Socrates”, Decoraţia „Regina Victoria”, „Cea mai bună întreprindere din Europa” – toate având o largă notorietate şi credibilitatea comunităţii internaţionale.

medaliabostan

diploma_bostan