Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, 2022

Banner Conference 2022 ro

no war

Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 29-31 martie 2022 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii universităților din țară și din străinătate.

În cadrul acestei conferințe oferim posibilitatea doctoranzilor, masteranzilor și studenților de a prezenta rezultatele activității științifice, ideile inovative și de a iniția discuții asupra direcției de cercetare alese.

Date importante:

 • 27 Februarie 2022 (extins până 8 martie 2022) – Data limită pentru înregistrare și depunerea lucrării (3-5 pagini pentru articol sau 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării.
 • 13-21 Martie 2022 – Verificarea plagiatului, recenzarea și notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
 • 29-31 Martie 2022 – Prezentarea lucrărilor în cadrul Conferinței.
 • Iunie 2022 – Publicarea culegerii de lucrări1.

1 Doar lucrările prezentate prin comunicarea orală online sau cu prezență fizică vor fi publicate.

Programul conferinței

Culegerea de lucrări, Vol. I.

Culegerea de lucrări, Vol. II.

Ediții anterioare:

Ediția 2021

Ediția 2020

Ediția 2019

A. Electronică şi Telecomunicații – Formularul de înregistrare 

B. Energetică și Inginerie Electrică – Formularul de înregistrare 

C. Calculatoare, Informatică şi Microelectronică – Formularul de înregistrare 

D. Tehnologia Alimentelor – Formularul de înregistrare 

E. Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi – Formularul de înregistrare

F. Urbanism şi Arhitectură – Formularul de înregistrare 

G. Construcții, Geodezie şi Cadastru – Formularul de înregistrare

H. Inginerie Economică şi Business – Formularul de înregistrare

I. Textile şi Poligrafie – Formularul de înregistrare

J. Științe Socio-Umane – Formularul de înregistrare

K. Limbi Străine – Formularul de înregistrare

Pentru înregistrare și încărcarea articolului accesați link-ul corespunzător fiecărei secții.

Descarcă Modelului lucrării

Comitetul organizatoric

 • TRONCIU Vasile, dr.hab., prof. univ., prorector pentru cercetare şi doctorat, UTM, Rep. Moldova;
 • SIMINIUC Rodica, dr., conf.univ., şef Direcţie Doctorat şi Postdoctorat, UTM, Rep. Moldova;
 • BRICICARU Ilie, dr., conf.univ., decan FUA, UTM, Rep. Moldova;
 • BUZEA Carmen, dr., prof.univ., Prorector pentru activitatea de cercetare științifică și informatizare, Universitatea Transilvania Brașov, România;
 • CILOCI Rafael, dr., conf.univ., decan FIEB, UTM, Rep. Moldova;
 • CIORBĂ Dumitru, dr., conf.univ., decan FCIM, UTM, Rep. Moldova;
 • COTEAȚĂ Margareta, dr., conf. univ., Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, România;
 • DÎNTU Sergiu, dr., conf.univ., decan FIMIT, UTM, Rep. Moldova;
 • GROPA Victor, dr., conf.univ., decan FEIE, UTM, Rep. Moldova;
 • MUNTEANU Radu Adrian, dr.ing. hab., prof.univ., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România;
 • NISTIRIUC Pavel, dr., conf. univ., decan FET, UTM, Rep. Moldova;
 • NISTOR-LOPATENCO Livia, dr., conf.univ., decan FCGC, UTM, Rep. Moldova;
 • RADZIUNAS Mindaugas, dr., cerc. coord., Institutul Weierstrass, Berlin, Germania;
 • SUBOTIN Iurie, dr., conf. univ., decan FTA, UTM, Rep. Moldova;
 • TRONCIU Sergiu, dr., conf.univ., decan FTP, UTM, Rep. Moldova.

Comitetul științific

 • CUJBA Rodica, dr., șef Direcția Investigații Ştiințifice;
 • GUDIMA Natalia, inginer principal Direcția Investigații Ştiințifice;
 • BRAGUŢA Eugeniu, dr., lec. univ., Dep. Ingineria Infrastructurii Transporturilor, FUA;
 • CREŢU Vasilii, dr., conf., Dep. Microelectronică, și Inginerie Biomedicală, FCIM;
 • GUȚU-CHETRUȘCA Corina, dr., conf., Dep. Energetică, FEIE;
 • MALCOCI Iulian, dr., conf. Dep. Bazele Proiectării Mașinilor, FIMIT;
 • PALADI Daniela, dr., conf. Dep. Alimentație și Nutriție, FTA;
 • SANDULEAC Ionel, dr., conf., Dep. Fizică, FET;
 • SCRIPCENCO Angela, dr., conf., Dep. Design și Tehnologii în Textile. și Poligrafie, FTP;
 • ŢIBICHI Viorica, dr., conf., Dep. Inginerie Civilă și Geodezie, FCGC;
 • ŢURCAN Iuliu, dr., conf. Dep. Economie și Management, FIEB.

 

Rodica Cujba, rodica.cujba@adm.utm.md

MENIU