Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 29-31 martie 2022 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii universităților din țară și din străinătate.

În cadrul acestei conferințe oferim posibilitatea doctoranzilor, masteranzilor și studenților de a prezenta rezultatele activității științifice, ideile inovative și de a iniția discuții asupra direcției de cercetare alese.

Date importante:

  • 27 Februarie 2022 – Data limită pentru înregistrare și depunerea lucrării (3-5 pagini pentru articol sau 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării.
  • 13-21 Martie 2022 – Verificarea plagiatului, recenzarea și notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
  • 29-31 Martie 2022 – Prezentarea lucrărilor în cadrul Conferinței.
  • Iunie 2022 – Publicarea culegerii de lucrări1.

1 Doar lucrările prezentate prin comunicarea orală online sau cu prezență fizică vor fi publicate.