Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 23-25 martie 2021 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Termeni limită:

25 februarie 2021 (extins până 05 martie 2021) Trimiterea Formularului de participare și a lucrării (max 4 pagini pentru articol/ 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării la adresa de e-mail corespunzătoare secției de lucru.
10 martie 2021 (extins până la 12 martie 2021) – Notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
23-25 martie 2021 – Prezentarea lucrărilor la secţiile de lucru ale Conferinţei.
Iunie 2021 – Publicarea culegerii de lucrări.

Taxă de participare NU se percepe.

Lucrările depuse după termenii limită sau care nu vor corespunde Modelului de prezentare a lucrării NU vor fi acceptate / publicate.

Lucrările pot fi prezentate în limba română, rusă, engleză sau franceză.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Descarcă Formularul de participare

Descarcă Modelul lucrării