Universitatea Tehnică a Moldovei organizează în perioada 1-3 aprilie 2020 Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Termeni limită:

2 martie 2020 – Trimiterea Formularului de participare și a lucrării (max 4 pagini pentru articol/ 1-2 pagini pentru teză) conform Modelului lucrării la adresa de e-mail corespunzătoare secției de lucru.
16 martie 2020 (extins până la 20 martie 2020) – Notificarea privind acceptarea / respingerea lucrării.
1-3 Aprilie 2020 – Prezentarea lucrărilor la secţiile de lucru ale Conferinţei.
Mai 2020 – Publicarea culegerii de lucrări.

Taxă de participare NU se percepe.

Lucrările depuse după termenii limită sau care nu vor corespunde Modelului de prezentare a lucrării NU vor fi acceptate / publicate.

Lucrările pot fi prezentate în limba română, rusă sau engleză.

Sunt invitați să participe studenții, masteranzii şi doctoranzii Universității Tehnice a Moldovei, ai universităților din țară și din străinătate.

Descarcă Formularul de participare

Descarcă Modelul lucrării