Conferința tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)

Perioada organizării: 26-29 martie 2019

Locul organizării: UTM, Corpul de studii nr.1 (Bd. Ştefan cel Mare, 168)

Date de contact: e-mail: ctssmd@conf.utm.md, tel. (+373) 022 23-54-48