Agenția Universitară a Francofoniei în Europa centrală și orientală anunță lansarea apelului pentru bursele doctorale şi postdoctorale “Eugen Ionescu” 2020-2021 (ediția 14). Descrierea: Bursa este oferită de Guvernul României și implementat de către AUF. Public țintă: doctoranzi şi profesori-cercetători ale tuturor disciplinelor, afiliați în cadrul unei Universități membre a AUF, ce își propun să efectueze un […]

Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Gratz, Austria oferă un program de studii la Ciclul II, Masterat – “Global Strategic Management”, cu 3 direcţii de specializare. Mai multe detalii: aici Termen-limită: 26 ianuarie 2021

Guvernul Ungariei anunţă deschiderea apelului pentru depunerea dosarelor pentru anul de studii 2021/2022, în cadrul programului “Stipendium Hungaricum”.  Bursele sunt oferite la toate ciclurile învăţământului superior (Licenţă, Masterat, Doctorat). Candidaţii pot aplica pentru două programe de studii diferite, în ordinea preferinţei. Mai multă informaţie poate fi accesată la www.stipendiumhungaricum.hu Termenul limită pentru aplicaţiile on-line este […]

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+. UPT oferă o bursă de mobilitate de stagiu de 3 luni pentru studenții de la ciclul I și II studii ai Facultății Energetică și Inginerie Electrică a Universităţii Tehnice a […]

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilități academice la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, România, în cadrul programului Erasmus+. USAMV oferă o bursă de mobilitate de 3 luni pentru studenții de la ciclul II studii Master ai Facultății Tehnologia Alimentelor, din cadrul Universităţii Tehnice a […]

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru mobilitate academică la Universitatea Politehnica din Timişoara, România, în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea cheie 1. Universitatea Politehnica din Timişoara oferă o bursă de mobilitate de 5 zile pentru personalul didactic (mobilitate de predare/teaching). Mobilitatea va avea loc în semestrul de primăvară al anului universitar 2020/2021. Dosarele pot fi depuse până la 20 ianuarie […]

Platforma: Google Meet – https://meet.google.com/ftw-gzks-pcu  14.00 – 14.30 – Informații despre mobilități, dr., conf.univ. Carolina Timco, șef Serviciu Relații Internaționale, UTM.  14.30 – 15.30 – Experiența studenților care au fost în mobilități: Leahu Mihaela, masterand, FUA, experiență de studii la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași, România, Facultatea de Arhitectură G.M. Cantacuzino (Erasmus+) Maxim Barcari, student anul IV, FUA, experiență de studii […]

Platforma: Google Meet – https://meet.google.com/ftw-gzks-pcu  14.00 – 14.30 – Informații despre mobilități, dr., conf.univ. Carolina Timco, șef Serviciu Relații Internaționale, UTM.  14.30 – 15.30 – Experiența studenților care au fost în mobilități: Iulian Rotari – asistent universitar  FEIE, experiență de studii în cadrul Universității Politehnica București, Romania. (Erasmus+)  Carolina Tverdohleb studentă anul IV, grupa ISEM–171, FEIE,   experiență de studii în cadrul Universității Tehnologice din Bialystok, […]

L’AUF Europe centrale et orientale et la Direction des Réseaux de l’AUF lancent un appel à projets à destination des universités membres en Europe centrale et orientale pour mettre à leur disposition un moyen de se projeter vers les filières d’avenir liées à la durabilité. L’objectif principal est d’identifier et d’accompagner les projets des universités qui souhaitent […]

Technical University of Moldova announces the organization of a selection contest of candidates for academic mobility at the University of Life Sciences in Lublin, Poland, within the Erasmus+ programme.