Conferința științifică internațională organizată de către Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business în parteneriat cu Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică.

Titlul conferinței: Competitivitate și dezvoltare sustenabilă
Perioada 25-26 octombrie 2019
Sectiunile conferinței:

  • Inovații și sustenabilitate.
  • Economia digitală: oportunități și riscuri.
  • Politici economice moderne.
  • Cooperare transfrontalieră.
  • Management și Leadership.
  • Marketingul secolului XXI.
  • Finanțe și contabilitate.