20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile
Conducător de proiect: Dr.hab. Ghenadie Curocichin (USMF). Coordonator proiect UTM: Dr. Victor Şontea. Perioada: 2020-2023

20.80009.5107.09. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza. Perioada: 2020-2023

20.80009.5107.10. Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea
Conducător de proiect: Dr. Rodica Siminiuc. Perioada: 2020-2023

20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
Conducător de proiect: Dr. hab. Valeriu Dulgheru. Perioada: 2020-2023

20.80009.7007.18. Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
Conducător de proiect: Dr. Mihai Târșu (Inst. Energetică). Coordonator proiect UTM: Dr. Ion Stratan. Perioada: 2020-2023

20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă
Conducător de proiect: Dr.hab. Tudor Lupașcu (Inst. Chimie). Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Scutari. Perioada: 2020-2023

20.80009.0807.17. Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
Conducător de proiect: Dr. Viorica Cazac. Perioada: 2020-2023

20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Perciun (INCE). Coordonator proiect UTM: Dr. hab. Larisa Bugaian. Perioada: 2020-2023

20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Conducător de proiect: Dr. Nicolae Mogoreanu. Perioada: 2020-2023

20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Svetlana Albu. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.08. Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă
Conducător de proiect: Dr. hab. Vasile Tronciu. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.20. Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară
Conducător de proiect: Dr. Eduard Monaico. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.21. Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie
Conducător de proiect: Dr. hab. Dumitru Ţiuleanu. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.24. Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie
Conducător de proiect: Dr. hab. Ion Bostan. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice
Conducător de proiect: Dr. Ion Fiodorov. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice şi de mediu
Conducător de proiect: Dr.hab. Gheorghe Duca (Inst. Chimie). Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Subotin. Perioada: 2020-2023

20.80009.5007.29. Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
Conducător de proiect: Dr. Ilie Nucă. Perioada: 2020-2023

19.80013.50.07.03A/BL. Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice
Conducător de proiect: Dr. Eduard Monaico. Perioada: 2019-2020

Diminuarea riscurilor de contaminare chimică și microbiologică a alimentelor
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza. Perioada: 2020-2021

Dezvoltarea durabilă a apiculturii : provocări economice, ecologice, de dezvoltare rurală și de sănătate publică
Conducător de proiect: Dr. Aurica Chirsanova. Perioada: 2020-2021

Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de instruire.
Conducător de proiect: Dr. Mariana Rusu. Perioada: 2020-2021

19.00208.1908.05. Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale
Conducător de proiect: Dr. Ghendov-Moşanu Aliona. Perioada: 2019-2020

20.00208.1908.02. Prolongarea funcționalității și protecția  compușilor biologic activi în compoziții alimentare
Conducător de proiect: Dr. Baerle Alexei. Perioada: 2020-2021

20.00208.1908.03. Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de nutriţie echilibrată și de siguranţă alimentară
Conducător de proiect: Dr. Popescu Liliana. Perioada: 2020-2021