Proiecte de cercetare în derulare

20.80009.8007.26. Pilotarea aplicării principiilor medicinei personalizate în conduita pacienţilor cu boli cronice netransmisibile
Conducător de proiect: Dr.hab. Ghenadie Curocichin (USMF). Coordonator proiect UTM: Dr. Victor Şontea. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5107.09. Ameliorarea calităţii şi siguranţei alimentelor prin biotehnologie şi inginerie alimentară
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5107.10. Nutriţie personalizată şi tehnologii inteligente pentru bunăstarea mea
Conducător de proiect: Dr. Rodica Siminiuc. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.10. Studiul potenţialului energetic eolian şi solar al Republicii Moldova şi elaborarea sistemelor de conversie pentru consumatori dispersaţi
Conducător de proiect: Dr. hab. Valeriu Dulgheru. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.18. Soluţii tehnice ecoiNovative de Eficientizare a consumului de energie în clădiri şi elaborarea opţiunilor de dezvoltare a reţelelor inteligente cu integrare avansată a energiei regenerabile în R.M.
Conducător de proiect: Dr. Mihai Târșu (Inst. Energetică). Coordonator proiect UTM: Dr. Ion Stratan. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.7007.21. Diminuarea impactului substanţelor chimice, toxice asupra mediului şi sănătăţii prin utilizarea absorbanţilor şi catalizatorilor obţinuţi din materie primă autohtonă
Conducător de proiect: Dr.hab. Tudor Lupașcu (Inst. Chimie). Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Scutari. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.17. Educație pentru revitalizarea patrimoniului cultural național prin tehnologiile tradiționale de prelucrare utilizate în Republica Moldova, în contextul multiculturalității, diversității și integrării europene
Conducător de proiect: Dr. Viorica Cazac. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.22. Dezvoltarea mecanismului de formare a economiei circulare în Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Perciun (INCE). Coordonator proiect UTM: Dr. hab. Larisa Bugaian. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.33. Comunicarea inteligenţei Oraşului Modern prin implementarea sistemelor inovative a iluminatului public
Conducător de proiect: Dr. Nicolae Mogoreanu. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.0807.34. Sporirea valorii patrimoniului arhitectural din Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. hab. Svetlana Albu. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.08. Studiul structurilor optoelectronice şi a dispozitivelor termoelectrice cu eficienţă înaltă
Conducător de proiect: Dr. hab. Vasile Tronciu. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.09. Elaborarea şi lansarea seriei de nanosateliţi cu misiuni de cercetare de pe Staţia Spaţială Internaţională, monitorizarea, postoperarea lor şi promovarea tehnologiilor spaţiale
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.20. Nanoarhitecturi în bază de GaN şi matrici tridimensionale din materiale biologice pentru aplicaţii în microfluidică şi inginerie tisulară
Conducător de proiect: Dr. Eduard Monaico. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.21. Calcogenuri sticloase cu reţele spaţiale autoorganizate pentru bioinginerie
Conducător de proiect: Dr. hab. Dumitru Ţiuleanu. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.24. Majorarea competitivităţii transmisiilor procesionale prin elaborarea şi valorificarea angrenajului cu contact “conform” al dinţilor şi extinderea ariei lor de aplicaţie
Conducător de proiect: Dr. hab. Ion Bostan. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.26. Modele, algoritmi şi tehnologii de conducere, optimizare şi securizare a sistemelor Ciber- Fizice
Conducător de proiect: Dr. Ion Fiodorov. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.27. Mecanisme fizico-chimice a proceselor redox cu transfer de electroni implicate în sistemele vitale, tehnologice şi de mediu
Conducător de proiect: Dr.hab. Gheorghe Duca (Inst. Chimie). Coordonator proiect UTM: Dr. Iurie Subotin. Perioada: 2020-2023
Rezultate

20.80009.5007.29. Sisteme integrate autohtone de tracţiune electrică pentru vehicule urbane de pasageri
Conducător de proiect: Dr. Ilie Nucă. Perioada: 2020-2023
Rezultate

2SOFT/1.1/1. Collaborative Entrepreneurial Education.
Conducător echipa UTM: Dr. Valentina Bulgaru. Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.1/11. Cross-border regional hub of competences for the automotive industry. 
Conducător echipa UTM: Dr. Victor Șontea. Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.1/64. Cross border cooperation in mechatronics engineering education.
Conducător de proiect: dr.hab. Valeriu Dulgheru. Perioada: 2020-2022

2SOFT/1.2/83. Intelligent valorisation of agro-food industrial wastes.
Conducător de proiect: dr.hab. Rodica Sturza. Conducător echipa UTM: dr. Aliona Ghendov-Moșanu. Perioada: 2020-2022

2SOFT/3.1/54. Improving the cross-border public transportation using electric buses supplied with renewable energy.
Conducător echipa UTM: dr. Ilie Nucă. Perioada: 2020-2021

2SOFT/4.2/77. Integrated Networks for Hazard Risk Management. https://www.hazarm.ci.tuiasi.ro/
Conducător echipa UTM: dr. Livia Nistor-Lopatenco. Perioada: 2020-2021

20.80015.5107.240T. Elaborarea și implementarea tehnologiei inovaponale de maturare prin uscare a cărnii de bovină ”dry aged beef”
Conducător de proiect: Dr. Bulgaru Viorica. Perioada: 2021.

20.70086.23/COV. Transformări digitale instituționale și didactice pentru învățământul ingineresc la distanță din Republica Moldova
Conducător de proiect: Dr. Serghei Andronic. Perioada: 2020-2021

20.70086.29/COV. Elaborarea boxei cu viteză variabilă de ventilație pentru proceduri generatoare de aerosoli cu risc înalt de infectare cu SARSCoV-2 / Development of variable speed ventilation box for high risk aerosol generating procedures with SARSCoV-2.

Conducător de proiect: Dr. Serghei Railean. Perioada: 2020-2021

Diminuarea riscurilor de contaminare chimică și microbiologică a alimentelor
Conducător de proiect: Dr. hab. Rodica Sturza. Perioada: 2020-2021

Dezvoltarea durabilă a apiculturii : provocări economice, ecologice, de dezvoltare rurală și de sănătate publică
Conducător de proiect: Dr. Aurica Chirsanova. Perioada: 2020-2021

Modele inteligente pentru ameliorarea procesului de instruire.
Conducător de proiect: Dr. Mariana Rusu. Perioada: 2020-2021

20.00208.1908.02. Prolongarea funcționalității și protecția  compușilor biologic activi în compoziții alimentare

Conducător de proiect: Dr. Baerle Alexei. Perioada: 2020-2021
Rezultate

20.00208.1908.03. Principii de procesare a produselor lactate corelate obiectivelor de nutriţie echilibrată și de siguranţă alimentară.
Conducător de proiect: Dr. Popescu Liliana. Perioada: 2020-2021
Rezultate

21.00208.8007.06/PD. Contribuții privind eradicarea nutrițională a maladiilor asociate consumului de gluten.
Conducător de proiect: Dr. Siminiuc Rodica. Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.07/PD. Valorificarea deșeurilor din Industria Berii
Conducător de proiect: Dr. Ţărnă Ruslan. Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.10/PD. Fundamente conceptuale și metodologice ale Educației prospective.
Conducător de proiect: dr. Lungu Viorelia. Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.11/PD. Stilistica morfologică în design interior arhitectură, arte plastice din Moldova.
Conducător de proiect: Dr. Munteanu Angela. Perioada: 2021-2022

21.00208.8007.15/PD. Micro- și nano-ingineria compușilor semiconductori în baza tehnologiilor electrochimice pentru aplicații electronice si fotonice.
Conducător de proiect: Dr. Monaico Eduard. Perioada: 2021-2022Proiecte de cercetare finisate

Proiectul: 15.817.02.20F. Transmisii planetare precesionale de putere şi cinematice: dezvoltare constructivă, tehnologii industriale de fabricare şi materiale noi.
Director: Ion BOSTAN,  dr. hab., acad. Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului

Proiectul: 15.817.02.29A. Nanomateriale multifuncţionale şi dispozitive nanoelectronice în bază de nitruri, oxizi şi calcogenuri pentru biomedicină.
Director: Eduard MONAICO, dr.  Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului

Proiectul: 15.817.05.04F. Sporirea eficacității proceselor de deshidratare a produselor vegetale cu utilizarea metodelor netradiționale ale aportului de energie.
Director: Mircea BERNIC, dr. hab. Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului

Proiectul: 15.817.02.22F. Proprietățile termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și dispozitivelor cu puncte cuantice.
Director: Anatolie CASIAN, dr. hab. Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului

Proiectul: 15.817.02.33A. Cercetări privind asigurarea inofensivității și multifuncționalității ambalajelor alimentare în vederea sporirii securității și siguranței alimentare viabile în contextul economic European.
Director: Viorica CAZAC, dr. Perioada: 2015-2019. Rezumatul raportului final al proiectului

Proiectul: 15.817.02.31A. Elaborarea tehnologiilor de obţinere şi a utilajului de fabricare a nanofirului în izolaţie şi a microcablului multifir din materiale conductoare, rezistive şi feromagnetice.
Director: Sergiu DIMITRACHI, dr. hab. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 15.817.02.23F. Modelarea matematică a comportării materialelor de construcţie: de la structură la macroproprietăţi.
Director: Viorica MARINA, dr. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 15.817.03.01A. Către o autonomie energetică a Republicii Moldova.
Director: Ion STRATAN, dr. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 15.817.02.32A. Studiul materialelor semiconductoare și elaborarea dispozitivelor micro-optoelectronice pentru aplicații avansate.
Director: Nicolae SÎRBU, dr. hab. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 15.817.02.30A. Elaborări metodologice și tehnice pentru modernizarea tehnologiei de procesare a nucilor (Juglans regia L.) cu utilizarea componentelor biologic active în produse alimentare funcționale.
Director: Pavel TATAROV, dr. hab. Perioada: 2015-2019.

Proiectul: 15.817.02.21F. Cercetarea si implementarea unui sistem durabil de e-Learning.
Director: Petru TODOS, dr. Perioada: 2015-2019. 

Proiectul: 15.817.02.28A. Modele, metode și interfețe pentru conducerea și optimizarea sistemelor de fabricație inteligente.
Director: Sergiu ZAPOROJAN, dr. Perioada: 2015-2019.

GA ID: 955287. MODERNight-2020 – Fostering science and innovation impact through organisation in Moldova of European Researchers’ Night
Conducător de proiect: Dr. hab. Viorel Bostan. Perioada: iulie-decembrie 2020

19.00208.1908.05. Obținerea și stabilizarea unor coloranți, antioxidanți și conservanți de origine vegetală pentru alimente funcționale
Conducător de proiect: Dr. Ghendov-Moşanu Aliona. Perioada: 2019-2020
Rezultate

Proiectul: 18.51.07.01A/PS. Diminuarea contaminării materiei prime și produselor alimentare.
Director: Rodica STURZA, dr. hab. Perioada: 2018-2019.

Proiectul: 16.00353.50.08A. Nanoarhitecturi tridimensionale cu proprietăţi piezoelectrice şi magnetice pentru ghidarea celulelor vii în medii biologice.
Director: Eduard MONAICO, dr. Perioada: 2016-2017.

Proiectul: 14.518.02.03A. Senzori magnetoelectrici în baza materialelor nanocompozite din piezoelectric (GaN) şi metale magnetostrictive pentru aplicaţii biologice.
Director: Veaceslav POPA, dr. Perioada: 2014-2015.

Proiectul: 19.80012.51.09A. Produse funționale obținute prin valorificarea agenților naturali de textură și carotenoide.
Director: Tatiana CAPCANARI, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.80012.02.01F. Investigarea proprietăților termoelectrice și optice ale materialelor nanostructurate și sistemelor moleculare.
Director: Ionel SANDULEAC, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.80012.50.03A. Elaborarea suprafețelor cu grad controlat de hidrofobie datorită nano-microstructurii  
Director: Fiodor BRANIȘTE, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.80012.50.04A. Efectul funcționalizării cu nanopuncte de Pd și PdO2 a peliculelor de CuO/Cu2O pentru senzori de gaze explozive și volatile.
Director: Vasilii CREȚU, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.80012.50.14A. Simularea matematică computerizată a fenomenelor de transfer în produse vegetale umede la tratarea cu microunde.
Director: Marin GUŢU, dr. Perioada: 2019

Proiectul: 18.80012.51.30A. Stabilirea criteriilor de transabilitate a vinurilor obținute din soiuri de struguri autohtone. 
Director: Ecaterina COVACI, dr. Perioada: 2018-2019

Proiectul: 16.80012.51.10A. Sinteza particularităților fizico-chimice și tehnologice ale laptelui de capră autohton în vederea valorificării lui.
Director: Viorica BULGARU, dr. Perioada: 2016-2017

Proiectul: 15.819.02.05A. Proiectarea algoritmilor inteligenți de comandă cu procese industriale.
Director: Irina COJUHARI, dr. Perioada: 2015-2016

19.80013.50.07.03A/BL. Compuşi semiconductori poroşi A3B5 şi perovskite pentru structuri fotonice şi microelectronice
Conducător de proiect: Dr. Eduard Monaico. Perioada: 2019-2020
Rezultate

Proiectul: 17.820.5007.01/Danube. The Danube Nano Micro Facility Network
Director: Ion TIGHIENAU, dr. hab., Acad. Perioada: 2017-2019

Proiectul: 17.80013.5007.09/6229STCU. Sinteza localizată şi integrarea nanostructurilor de oxizi semiconductori pentru aplicaţii în senzori de gaze şi biosenzori
Director: Oleg LUPAN, Dr. hab. Perioada: 2017-2019

Proiectul: 17.80013.5007.08/6222STCU. Nanoarhitecturi tri-dimensionale ierarhice hibride în baza aerogelurilor grafice şi compuşilor semiconductori nanocristalini pentru aplicaţii multifuncţionale
Director: Eduard MONAICO, Dr. Perioada: 2017-2019

Proiectul: 16.80013.5007.01/Ro. Sisteme performante de acţionare a vehiculelor hibride şi electrice cu o maşină sincronă axială cu două rotoare, un stator şi un singur inverto
Director: Ilie NUCĂ, Dr. Perioada: 2016-2018

Proiectul: 16.80013.5007.07/Ro. Sinapse artificiale bazate pe membrane ultrafine din GaN
Director: I. TIGHINEANU, Dr. hab., Acad. Perioada: 2016-2018

Proiectul: 16.80013.5007.09/Ro. Dezvoltarea reţelei de staţii terestre de comunicare cu sateliţi ca platforma de cooperare cu partenerii europeni în tehnologii spaţiale
Director: Ion BOSTAN, Dr. hab., Acad. Perioada: 2016-2018

Proiectul: 16.80013.5107.22/Ro. Substituirea aditivilor alimentari sintetici cu componenţi bioactivi extraşi din resurse naturale regenerabile
Director: Rodica STURZA, Dr. hab. Perioada: 2016-2018

Proiectul: 15.820.16.02.01/B. Spectroscopia optică şi Mossbauer a calcogenurilor compuşi pentru fotovoltaică
Director: Nicolae SÎRBU, Dr. hab. Perioada: 2015-2016

Proiectul: 15.820.16.02.06.STCU/5993. Dinamica complexa a laserelor si amplificatoarelor cu puncte cuantice
Director: Vasile TRONCIU, Dr. hab. Perioada: 2015-2016

Proiectul: 14.820.18.02.03/U. Reţele de senzori distribuite cu noduri de calcul reconfigurabile  
Director: Emilian GUŢULEAC, Dr. hab. Perioada: 2014-2015

Proiectul: 14.820.02.03STCU.A/5933. Dezvoltarea litografiei fără mască pentru nanostructurarea tridimensională a nitrurii de galiu (GaN)  
Director: Veaceslav POPA, Dr. Perioada: 2014-2015

Proiectul: 13.820.15.06/GA. NanoMotor în baza nanotuburilor din oxid de titan pentru aplicaţii biologice  
Director: Ion TIGHINEANU, Dr. hab., Acad. Perioada: 2013-2015

Proiectul: 13.820.05.08/GF. Modelarea matematică și simulări numerice ale diodelor laser micro-integrate cu o cavitate exterioară
Director: Vasile Tronciu, Dr. hab. Perioada: 2013-2015

Proiectul: Contract Nr. 2II. Dezvoltarea și funcționarea Incubatorului Inovațional “Politehnica” și dezvoltarea infrastructurii acestuia prin consolidarea capacităților de promovare și diseminare a inovațiilor UTM
Director: Mircea BERNIC, Dr. hab. Perioada: 2019

Proiectul: Contract Nr.26. Organizarea şi funcţionarea Incubatorului de Inovare Politehnica UTM în 2017, crearea şi dezvoltarea infrastructurii acestuia
Director: Victor BEŞLIU, Dr. Perioada: 2017

Proiectul: 15.824.02.202T. Consolidarea infrastructurii terestre a Centrului Tehnologii Spațiale pentru simularea și monitorizarea zborului sateliților cu control local și teleghidat  
Director: Ion BOSTAN, Acad. Perioada: 2015

Proiectul: 14.824.05.191T. Elaborarea și implementarea tehnologiei avansate de fabricare a produselor lactate ecologic pure cu noi culturi starter  
Director: Boris Carabulea, Dr. Perioada: 2014-2015

Proiectul: 19.00059.50.02A/MS. Conferința Științifică Internațională ”International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering (ICNBME – 2019)”
Director: Victor ŞONTEA, Dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.00059.50.05A/MS. Zilele Academiei de Științe Tehnice din România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii  
Director: Ion BOSTAN, Acad. Perioada: 2019

Proiectul: 19.00059.50.06A/MS. Conferința Interrnațională ”Microelectronica și Știința Calculatoarelor – 2019”
Director: Victor ABABII, Dr. Perioada: 2019

Proiectul: 19.00059.50.07A/MS. Ediția a 9-a a Conferinței Internaționale ”Amorphous and Nanostructured Chalcogenides” dedicată aniversării a 85-a a academicianului Andrei Andrieș  
Director: Dumitru ȚIULEANU, Dr. hab. Perioada: 2019

Proiectul: 19.00059.58.09A/MS. A XII-a ediție a Conferinței Internaționale de Sisteme Electromecanice și Energetice – 2019  
Director: Ilie NUCĂ, Dr. Perioada: 2019

Proiectul: 18.00059.51.04A/MS. Conferinţa Internaţională „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară”
Director: Vladislav REŞITCA, Dr. Perioada: 2018

Proiectul: 17.00059.50.06A/MS. Fortificarea mediului academic științific în domeniul Industriei Ușoară prin organizarea și desfășurarea celui de-al IV-lea Simpozion Internațional ”Creativitate. Tehnologie. Marketing”
Director: Viorica BULGARU, Dr. Perioada: 2017

Proiectul: 17.00059.50.02A/MS. Conferinţa Internaţională Microelectronică şi Stiinţa Calculatoarelor – 2017
Director: Ion BALMUŞ, Dr. Perioada: 2017

Proiectul: 16.00059.50.08I. A VIII-a Conferinţă Tehnico-Ştiinţifică internaţională „Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului”
Director: Valeriu LUNGU, Dr. Perioada: 2016

Proiectul: 16.00059.51.11I. Conferinţa Internaţională „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară”
Director: Vladislav REŞITCA, Dr. Perioada: 2016

Proiectul: 15.220.00.08I. A III-a Conferinţă Internaţională Nanotehnologii şi Inginerie Biomedicală
Director: Victor ŞONTEA, Dr. Perioada: 2015

Proiectul: 6.220.02.19/M. Monografie „Chimia produselor alimentare”
Director: Pavel TATAROV, Dr. hab. Perioada: 2019 

Proiectul: 6.220.02.19/M. Monografie “Autenticitatea şi inofensivitatea produselor uvologice Vol. 2”
Director: Rodica STURZA, Dr. hab.  Perioada:  2019

Proiectul: 19.00059.02.02F/M. Teoria și metodologia Educației prospective  
Director: Viorelia LUNGU, dr.  Perioada:  2019

Proiectul: Contract 3/RESINFRA. Dezvoltarea infrastructurii tehnologice şi de cercetare naţională în domeniul nanobiomedicinii prin procurarea unui laser tehnologic la CNSTM. Director: Ion TIGHINEANU, Acad. Perioada: 2017-2018

Proiectul: Grant Nr.2014/346-992, Contract 04/CE din 01.04.2015. Conectarea infrastructurii Centrului Național de tehnologii Spațiale (CNTS)  la  Rețeaua Globală Educațională de opearțiuni satelitare Director: Ion BOSTAN, Acad.  Perioada: 2015

Proiectul: Grant Nr. 2014/346-992, Contract 03/CE din 01.04.2015. Conectarea Centrului de Excelenţă Centru Naţional de Studiu si Testare a Materialelor la Platformele Tehnologice Internaţionale. Director: Ion TIGHINEANU, Acad. Perioada: 2015

Proiectul: Grant Nr. 2014/346-992, Contract 14/BONUS. Consolidarea excelenţei ştiinţifice a Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor din Moldova în domeniul nanomaterialelor noi pentru aplicaţii biomedicale prin acţiuni twinning. Director: Ion TIGHINEANU, Acad. Perioada: 2015