Obiective:

  • Determinarea in vitro a efectului microbiostatic şi microbicid la contactul direct a unor fracţii vegetale   cu microorganisme ce cauzează  infestarea produselor lactate cu Listeria monocytogenes.
  • Stabilirea in situ a efectului microbiostatic a unor fracţii vegetale bogate în compuşi fenolici pe diferite matrici de produse  lactate .
  • Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a adaosurilor vegetale bogate în compuşi fenolici și carotenoide asupra proprietăţilor tehnologice, fizico-chimice, organoleptice şi termenului de valabilitate a      produselor lactate.
  • Elaborarea recomandărilor practice pentru reducerea impactului contaminării  produselor lactate cu Listeria monocytogenes.
  •  Determinarea in vitro a efectului microbiostatic şi microbicid la contactul direct a unor fracţii vegetale bogate în compuşi fenolici cu microorganisme ce cauzează  infestarea produselor   alimentare complexe cu Salmonella.
  • Stabilirea in situ a efectului microbiostatic a unor fracţii vegetale bogate în compuşi fenolici pe diferite matrici de produse  alimentare complexe.
  • Stabilirea condiţiilor optime de incorporare a adaosurilor vegetale bogate în compuşi fenolici si carotenoide asupra proprietăţilor tehnologice, fizico-chimice, organoleptice şi termenului de valabilitate a      produselor  alimentare complexe.
  • Elaborarea recomandărilor practice pentru reducerea impactului contaminării produselor alimentare complexe cu Salmonella.