Obiective:

 • Investigația biocompatibilității compoziților AG / GaN, AG / ZnO și AG / TiO2.
 • Exploararea proprietăților antiseptice a structurilor elaborate.
 • În mod special, proprietățile antiseptice vor fi explorate prin activarea fotocatalitică și acustocatalitică a particulelor semiconductoare în interiorul matricelor de AG.
 • Lungimea și intensitatea excitației UV, precum și frecvența și amplitudinea ultrasunetelor vor fi optimizate pentru cytotoxicitatea.

Obiective:

 • Elaborarea nanotehnologiei de creștere a nanofirelor, baghetelor, cristalitelor, panglici, nanopuncte, foi ultra-subțiri, dar și a altor morfologii  non-planare acoperite cu diferite nanoclustere Pd-PdO/TiO2/ZnO:Pd, Pd-PdO /TiO2, Ag-AgO/ZnO:Ag, a-Fe2O3/CuO,  Pd- /TiO2/CuO:Cu2O, Au/ZnO:Au, Ag-Pt/ZnO:Ag.
 • Cercetarea efectelor protecției suprafeței nanomaterialelor obținute cu SiO2/ZnO:Me, TiO2/CuO, TiO2/ZnO:Me, etc.
 • Investigarea relației dintre proprietățile morfologice și structurale ale nanomaterialor și regimuri nanotehnologice de obținere.
 • Elaborarea de nanotehnologii pentru integrare a materialelor direct în structurile senzorilor.
 • Cercetarea senzorilor.

Obiective:

 • Consolidarea relațiilor în cadrul  rețelei facilităților tehnologice ale partenerilor.
 • Stabilirea legăturilor cu alte rețele de infrastructură, cum ar fi EuroNanoLab, Nordic NanoLab Net, NanoLabNL, Renatech etc.
 • Determinarea portofoliului de surse potențiale de finanțare după finalizarea proiectului, cum ar fi H2020 research infrastructure, Marie Curie, NMBP și ICT, Eureka și programele regionale.
 • Pregătirea aplicațiilor pentru noi proiecte de cercetare din cadrul acestor programe.

Obiective:

 • Dezvoltarea tehnologiei de formare a structurilor poroase multistrat pe substrat masiv în baza compuşilor semiconductori InP şi GaAs cu diferite grosimi, grad de porozitate (20% – 87%) şi design-uri.
 • Elaborarea tehnologiei de obţinere a membranelor poroase subţiri de InP şi GaN cu grosimea ce variază de la 200 nm până la 25 mm.
 • Simularea influenţei parametrilor geometrici şi nanoarhitecturii spaţiale a membranelor poroase semiconductoare asupra proprietăţilor optice.
 • Elaborarea tehnologiei de transportare a membranelor subţiri cu grosimea de câteva sute de nanometri precum şi contactarea lor pentru studiul proprietăţilor optoelectronice.
 • Studiul reflecţiei oglinzilor dielectrice elaborate cu ajutorul spectrometrului în ultraviolet – vizibil – infraroşu.
 • Studiul indicatricei de împrăştiere/reflexie a membranelor poroase de InP şi GaN.