CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

24 – 27 mai 2018

A 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică „ICTEI 2018

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

ictei@utm.md

http://www.ictei.utm.md/

31 mai – 2 iunie 2018

A 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”

Str. Studenţilor 9/8, UTM, Chişinău, R. Moldova

ripanumariusionut@yahoo.com

http://www.imane.ro/

21 mai – 23 septembrie 2018

A 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

                                                                                                                                                                                                 caim2018@caim.utm.md

octombrie 2018

Simpozionul internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus

Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

                                                                                                                                                                                                valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

http://cucuteni5000.utm.md

18 – 20 octombrie 2018

Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018

Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova

vladislav.resitca@ftmia.utm.md

mircea.bernic@adm.utm.md

15 – 17 noiembrie 2018

A IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională “Probleme actuale  ale urbanismului şi amenajării teritoriului”

Bd. Dacia, 39, Chişinău, R. Moldova

sergiu.bejan@fua.utm.md

 

CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE NAŢIONALE

aprilie 2018

Conferința științifică națională a studenților „Știința în limbi străine”

Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova

svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

20 aprilie 2018 (ora 11.00)

Conferinţă ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socioumane şi progresul tehnico-ştiinţific”

Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova

mihail.braga@ssu.utm.md

4 mai 2018 (0ra 10.00)

Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”

Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova

mihail.braga@ssu.utm.md

 

SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII, ETC.

23 martie 2018

Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

ala.climova@dp.utm.md

aprilie 2018

Seminar “Evaluarea și dezvoltarea imobilului”

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

svetlana.albu@emi.utm.md

aprilie 2018

Seminar “Eficiența energetică a clădirilor locative”

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

svetlana.albu@emi.utm.md

27 aprilie 2018

Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

ala.climova@dp.utm.md

aprilie-mai 2018

Workshop în cadrul proiectului “SMA.RI.GO.2, River contract. Implementation of the Botna river contract for integrated management of river areas” finanțat de KEP Italia

Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova

vasile.grama@gcg.utm.md