2019

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE 

30 iunie – 4 iulie 2019
The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides 
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://anc9.conferencebook.org/
dumitru.tsiuleanu@fiz.utm.md

 

18-21 septembrie 2019
The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
str. Zimbrului 10, Institutul Muncii, Chișinău, R.Moldova
https://icnbme.sibm.md/
icnbme@gmail.com
victor.sontea@mib.utm.md

 

10-12 octombrie 2019
A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice, SIELMEN-2019
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://sielmen.ucv.ro/
ilie.nuca@emm.utm.md

 

17-19 octombrie 2019
Zilele Academiei de Științe Tehnice in România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

 

23-26 octombrie 2019
International Conference on Electronics, Communications and Computing (ICMSC-2019)
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 
str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
https://ecco.utm.md/

 

25-26 octombrie 2019
Conferință științifică internațională „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
https://fieb.utm.md/
rafael.ciloci@fieb.utm.md

 

Octombrie 2019
Conferința internațională „Învățământul în domeniul Designului Industrial”
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Design Industrial şi de Produs
valeriu.podborschi@dip.utm.md

 

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE NAŢIONALE

26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ctssmd@conf.utm.md

 

12 aprilie 2019
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

 

6 mai 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Naţională „SIGURANȚĂ DURABILĂ PENTRU INFRASTRUCTURI RUTIERE”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
ruslan.bordos@dmmc.utm.md

 

8 mai 2019
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

 

Noiembrie 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie și Educaţie”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
decanat@fua.utm.md

 

WORKSHOP-URI

15 mai 2019
Work-shop „Impozitarea în Republica Moldova și impactul său asupra dezvoltării economice”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
rina.turcan@emin.utm.md

 

MESE ROTUNDE

18 aprilie 2019
Masă rotundă cu genericul „Particularită-țile marketingului contemporan”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
lilia.chiriac@tem.utm.md

 

10 mai 2019
Masă rotundă cu genericul „Proiectele de cooperare transfrontali-eră a UE și efectele acestora asupra economiei Republicii Moldova”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
veaceslav.bardan@tem.utm.md

 

2018

CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

24 – 27 mai 2018
A 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică „ICTEI 2018
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ictei@utm.md
http://www.ictei.utm.md/

 

31 mai – 2 iunie 2018
A 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”
Str. Studenţilor 9/8, UTM, Chişinău, R. Moldova
ripanumariusionut@yahoo.com
http://www.imane.ro/

 

21 mai – 23 septembrie 2018
A 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
caim2018@caim.utm.md

 

octombrie 2018
Simpozionul internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
http://cucuteni5000.utm.md

 

18 – 20 octombrie 2018
Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
vladislav.resitca@ftmia.utm.md
mircea.bernic@adm.utm.md

 

15 – 17 noiembrie 2018
A IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională “Probleme actuale  ale urbanismului şi amenajării teritoriului”
Bd. Dacia, 39, Chişinău, R. Moldova
sergiu.bejan@fua.utm.md

 

aprilie 2018
Conferința științifică națională a studenților „Știința în limbi străine”
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

 

20 aprilie 2018 (ora 11.00)
Conferinţă ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socioumane şi progresul tehnico-ştiinţific”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md

 

4 mai 2018 (0ra 10.00)
Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md
 

SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII, ETC.

23 martie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

 

aprilie 2018
Seminar “Evaluarea și dezvoltarea imobilului”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

 

aprilie 2018
Seminar “Eficiența energetică a clădirilor locative”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

 

27 aprilie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

 

aprilie-mai 2018
Workshop în cadrul proiectului “SMA.RI.GO.2, River contract. Implementation of the Botna river contract for integrated management of river areas” finanțat de KEP Italia
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
vasile.grama@gcg.utm.md