CALENDARUL MANIFESTĂRILOR ȘTIINȚIFICE ORGANIZATE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CONFERINŢE INTERNAŢIONALE

4 Aprilie 2021
Conferința Internațională dedicată limbajului de programare Ruby
Asociația FAF în parteneriat cu UTM (FCIM), str. Studenţilor, 9/11, Tekwil

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

Martie-Aprilie 2021
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova

Aprilie 2021
Conferința Științifică inter-universitară Științele Social-Umanistice și Progresul Tehnico-Științfiic
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
vitalie.maftei@ssu.utm.md

CONFERINŢE NAŢIONALE

7-8 Mai 2021
Conferința științifică studențească Viitorul R. Moldova – Uniunea Europeană
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, DȘSU, str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
vitalie.maftei@ssu.utm.md

WORKSHOP-URI

Martie 2021
Atelier de lucru „Frauda alimentară”
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
ala.oberst@emin.utm.mdhttps://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

MESE ROTUNDE

Aprilie 2021
Marketingul digital în era tehnologiilor informaționale
Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
departament@tem.utm.md, lilia.chiriac@tem.utm.md

Mai 2021
„Integrarea europeană și dezvoltarea industrială durabilă prin cooperare: realizări și perspective”
Facultatea Inginerie Economică și Business,  Aula 10-211 / On-line
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

11-12 Septembrie 2021
Programer’s Day, eveniment dedicat zilei programatorului
Asociația FAF în parteneriat cu UTM (FCIM), str. Studenţilor, 9/11, Tekwill

  
SEMINARE ȘTIINȚIFICE

Martie 2021
Analiza hazardului seismic în Republica Moldova
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://dicg.utm.md/

Aprilie 2021
Planificarea proiectelor în baza drumului critic
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

Aprilie 2021
Condiții și căi de implementare a Eurocod-urilor în Republica Moldova
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://dicg.utm.md/

ȘCOLI DE VARĂ

Iunie-iulie 2021
Dezvoltarea industrială durabilă în contextul integrării europene

Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/, cornelia.crucerescu@emin.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE

27-28 noiembrie 2020
Simpozionul Internaţional „Probleme actuale ale Matematicii şi Informaticii”
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şu Transporturi, str. Studenţilor, 9/8
SIPAMI2020@mate.utm.md

23-24 octombrie 2020
Ediția a XV-a a Simpozionului Internațional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: științe exacte și mai puțin exacte”
UTM, bd. Ştefan cel Mare, 168
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md 

20 noiembrie 2020
Conferința științifică internațională „COMPETITIVITATE ȘI DEZVOLTARE SUSTENABILĂ”
Facultatea Inginerie Economică și Business, UTM, on-line (Platforma Microsoft teams)
https://fieb.utm.md/, conference.csd@fieb.utm.md

27 noiembrie 2020
Conferința internațională ”Problemele urbanismului și amenajării teritoriului”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură, bd. Dacia. 39
sergiu.bejan@fua.utm.md

Noiembrie 2020

Conferința științifică internațională „HAZARM” (online)
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
https://www.facebook.com/Hazarm-Integrated-Networks-for-Hazard-Risk-Management-100584945057724/notifications/
livia.nistor@fcgc.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

01-03 aprilie 2020
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
UTM, Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
https://utm.md/cts-smd-2020/

Aprilie-mai 2020
Conferința Tehnico-Științifică  cu participare internațională ”Enegrie, Eficiență, Ecologie, Educație”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură, bd. Dacia. 39
sergiu.bejan@fua.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE NAŢIONALE

25 martie 2020
Conferinta stiintifica studenteasca Stiintele in Limbi Straine
Facultatea Tehnologia Alimentelor, Departamentul Limbi Moderne str. Studenţilor, 9/9
svetlana.caterinciuc@lm.utm.md
 
6-7 aprilie 2020
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Științe Socio-Umane, str.Studenţilor, 7
vitalie.maftei@ssu.utm.md
 
8 mai 2020
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene” 
Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică, Departamentul Științe Socio-Umane, str.Studenţilor, 7
vitalie.maftei@ssu.utm.md

WORKSHOP-URI

Martie-aprilie 2020
Atelier de lucru „Frauda alimentară”
Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business
https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/, ala.oberst@emin.utm.md
 
12 iunie 2020
Fashion Students Show
Tekwiil, Facultatea Txtile şi Poligrafie, str. Studenţilor 11/1
valentina.bulgaru@fiu.utm.md 

MESE ROTUNDE

8-10 aprilie 2020
Realizări și perspective privind dezvoltarea industrială durabilă a Republicii Moldova în contextul integrării europene
DEM, FIEB
rina.turcan@emin.utm.md
 
Aprilie 2020
Marketing online într-o lume digitală
DTEM, FIEB
veaceslav.bardan@tem.utm.md
 
Mai 2020
Marketing holistic – megatendință în sporirea competitivității entității economice
DTEM, FIEB
veaceslav.bardan@tem.utm.md

Noiembrie 2020
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica Moldova (atelier de lucru)
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
svetlana.albu@emi.utm.md

Decembrie 2020
Economia circulară în contextul dezvoltării durabile
Facultatea Inginerie Economică și Business, On-line (Platforma Microsoft teams)
iuliu.turcan@emin.utm.md, https://fieb.utm.md/cercetare-stiintifica/

LECȚII PUBLICE

Septembrie 2020
Faptele de corupție care influențează sau pot influența procesul de instruire
Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, bd. Dacia 39
iurie.ivanov@dp.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE INTERNAŢIONALE 

30 iunie – 4 iulie 2019
The 9th International Conference on Amorphous and Nanostructured Chalcogenides 
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://anc9.conferencebook.org/
dumitru.tsiuleanu@fiz.utm.md

18-21 septembrie 2019
The 4th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
str. Zimbrului 10, Institutul Muncii, Chișinău, R.Moldova
https://icnbme.sibm.md/
icnbme@gmail.com
victor.sontea@mib.utm.md

 

10-12 octombrie 2019
A XII-a ediție a Conferinţei Internaţionale de Sisteme Electromecanice și Energetice, SIELMEN-2019
str. Studenților 9/11, edificiul Tekwill, Chişinău, R. Moldova
http://sielmen.ucv.ro/
ilie.nuca@emm.utm.md

17-19 octombrie 2019
Zilele Academiei de Științe Tehnice in România: Creativitatea în tranziția la Societatea Cunoașterii
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi
str. Studenţilor, 9/8, corpul de studii nr. 6
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md

23-26 octombrie 2019
International Conference on Electronics, Communications and Computing (ICMSC-2019)
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică 
str. Studenţilor, 9/7, corpul de studii nr. 3
https://ecco.utm.md/

25-26 octombrie 2019
Conferință științifică internațională „Competitivitate și dezvoltare sustenabilă”
bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10
https://fieb.utm.md/
rafael.ciloci@fieb.utm.md

Octombrie 2019
Conferința internațională „Învățământul în domeniul Designului Industrial”
Facultatea Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi, Departamentul Design Industrial şi de Produs
valeriu.podborschi@dip.utm.md

CONFERINŢE, SIMPOZIOANE, SALOANE NAŢIONALE

26-29 martie 2019
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (cu participare internațională)
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ctssmd@conf.utm.md

12 aprilie 2019
Conferința interuniversitară „Ştiinţele socio-umanistice şi progresul tehnico-ştiinţific”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

6 mai 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Naţională „SIGURANȚĂ DURABILĂ PENTRU INFRASTRUCTURI RUTIERE”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
ruslan.bordos@dmmc.utm.md

8 mai 2019
Conferința interuniversitară „Teoria şi practica Integrării Europene”
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, Departamentul Ştiinţe Socio-Umane
vitalie.maftei@ssu.utm.md

Noiembrie 2019
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică cu Participare Internaţională „Energie, Eficienţă, Ecologie și Educaţie”
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
decanat@fua.utm.md

WORKSHOP-URI

15 mai 2019
Work-shop „Impozitarea în Republica Moldova și impactul său asupra dezvoltării economice”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
rina.turcan@emin.utm.md

MESE ROTUNDE

18 aprilie 2019
Masă rotundă cu genericul „Particularită-țile marketingului contemporan”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
lilia.chiriac@tem.utm.md

10 mai 2019
Masă rotundă cu genericul „Proiectele de cooperare transfrontali-eră a UE și efectele acestora asupra economiei Republicii Moldova”
Facultatea Inginerie Economică şi Business
veaceslav.bardan@tem.utm.md

CONGRESE, SIMPOZIOANE, CONFERINŢE ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE

24 – 27 mai 2018
A 6-a ediţe a Conferinţei Internaţionale Telecomunicaţii, Electronică şi Informatică „ICTEI 2018
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
ictei@utm.md
http://www.ictei.utm.md/

31 mai – 2 iunie 2018
A 22-a ediţe a Conferinţei Internaţionale „ImanEE 2018”
Str. Studenţilor 9/8, UTM, Chişinău, R. Moldova
ripanumariusionut@yahoo.com
http://www.imane.ro/

21 mai – 23 septembrie 2018
A 25-a Conferinţă de Matematică Aplicată şi Industrială – „CAIM 2018”
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
caim2018@caim.utm.md

octombrie 2018
Simpozionul internaţional „Cucuteni 5000 Redivivus
Bd. Stefan cel Mare, 168, MD-2004, Chişinău, R. Moldova
valeriu.dulgheru@bpm.utm.md
http://cucuteni5000.utm.md

18 – 20 octombrie 2018
Conferinţa internaţională, ediţia a IV-a „Tehnologii Moderne în Industria Alimentară ” MTFI – 2018
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
vladislav.resitca@ftmia.utm.md
mircea.bernic@adm.utm.md

15 – 17 noiembrie 2018
A IX – Conferinţă Tehnico – Ştiinţifică Internaţională “Probleme actuale  ale urbanismului şi amenajării teritoriului”
Bd. Dacia, 39, Chişinău, R. Moldova
sergiu.bejan@fua.utm.md

aprilie 2018
Conferința științifică națională a studenților „Știința în limbi străine”
Str. Studenţilor 9/9, UTM, Chişinău, R. Moldova
svetlana.caterenciuc@lm.utm.md

20 aprilie 2018 (ora 11.00)
Conferinţă ştiinţifică interuniversitară „Ştiinţele socioumane şi progresul tehnico-ştiinţific”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md

4 mai 2018 (0ra 10.00)
Conferinţă ştiinţifică studenţească dedicată Zilei Europei „Viitorul Republicii Moldova – Uniunea Europeană”
Str. Studenţilor 9/7, UTM, Chişinău, R. Moldova
mihail.braga@ssu.utm.md
 

SESIUNI, SEMINARE, MESE ROTUNDE, COLOCVII, ETC.

23 martie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

aprilie 2018
Seminar “Evaluarea și dezvoltarea imobilului”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

aprilie 2018
Seminar “Eficiența energetică a clădirilor locative”
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
svetlana.albu@emi.utm.md

27 aprilie 2018
Masă rotunda – Condomenium – modalitate de administrare a blocurilor locative
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
ala.climova@dp.utm.md

aprilie-mai 2018
Workshop în cadrul proiectului “SMA.RI.GO.2, River contract. Implementation of the Botna river contract for integrated management of river areas” finanțat de KEP Italia
Bd. Dacia, 41, corpul de studii nr. 10, Chişinău, R. Moldova
vasile.grama@gcg.utm.md